ΔΝΤ: Στο 3,9% η παγκόσμια ανάπτυξη τα επόμενα δύο χρόνια

ΔΝΤ: Στο 3,9% η παγκόσμια ανάπτυξη τα επόμενα δύο χρόνια


 


Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) αναβάθμισε τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας τα έτη 2018 και 2019 κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 3,9%, λόγω της αυξημένη δυναμικής, όπως τονίζει, της παγκόσμιας ανάπτυξης και της αναμενόμενης επίδρασης που θα έχει η πρόσφατη αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

«Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να σταθεροποιείται», υπογραμμίζει το ΔΝΤ στην έκθεση Ιανουαρίου του 2018 με τίτλο “Προοπτικές της Παγκόσμιας Οικονομίας” (World Economic Outlook).

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η παγκόσμια παραγωγή εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί κατά 3,7% το 2017, ποσοστό που είναι κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα μεγαλύτερο από αυτό που ανέμενε το Ταμείο το περασμένο φθινόπωρο και κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από την ανάπτυξη του 2016.

«Η ενίσχυση της ανάπτυξης έχει ευρεία βάση, με αξιοσημείωτες ανοδικές εκπλήξεις στην Ευρώπη και την Ασία», σημειώνει.

Αναφορικά με την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ σημειώνει ότι τα ποσοστά ανάπτυξης για πολλά κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση, ιδίως στη Γερμανία, Ιταλία και Ολλανδία, «αντανακλώντας την ισχυρότερη δυναμική της εγχώριας ζήτησης και την αύξηση της εξωτερικής ζήτησης».

Προσθέτει, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη στην Ισπανία, η οποία ήταν πολύ υψηλότερη από τις δυνατότητες της χώρας, θα σημειώσει ελαφρά μείωση το 2018, αντανακλώντας τις επιπτώσεις από την αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα στην εμπιστοσύνη και στη ζήτηση.

Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ αναβάθμισε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες την ανάπτυξης της Ευρωζώνης τόσο για το 2018 όσο και για το 2019, σε σχέση με τις εκτιμήσεις του τον περασμένο Οκτώβριο, αναμένοντας τώρα ανάπτυξη 2,2% το 2018 και στο 2% το 2019.

Για την Γερμανία αναμένει τώρα ανάπτυξη 2,3% και 2% το 2018 και 2019, αντίστοιχα, ενώ για την Γαλλία εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα ανέλθει στο 1,9% και στις δύο χρονιές (αναβάθμιση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα το 2018). Στην Ισπανία η ανάπτυξη θα ανέλθει στο 2,4% (μείωση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα) το 2018 και στο 2,1% το επόμενο έτος.

Η εκτίμηση του ΔΝΤ Οκτωβρίου για τον ρυθμό ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει στο 1,5% για το 2018 και υποβαθμίζεται κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 1,5% το 2019.

Εξάλλου, αναφορικά με τις ΗΠΑ, το Ταμείο σημειώνει ότι οι αλλαγές στην φορολογική πολιτική των ΗΠΑ αναμένεται να τονώσουν τη δραστηριότητα, με τις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις να οφείλονται κυρίως στις επενδύσεις οι οποίες είναι αποτέλεσμα της μείωσης του εταιρικού φόρου.

Το Ταμείο εκτίμα ότι η επίδραση στην ανάπτυξη των ΗΠΑ από την μεταρρύθμιση της φορολογικής πολιτικής θα είναι θετική μέχρι το 2020 και θα μπορούσε να ενισχύσει σωρευτικά την ανάπτυξη των ΗΠΑ κατά 1,2% στο διάστημα αυτών των ετών, αλλά σημειώνει ότι λόγω του προσωρινού χαρακτήρα ορισμένων μέτρων, η φορολογική πολιτική αναμένεται να μειώσει την ανάπτυξη από το 2022 και μετά.

Το ΔΝΤ αναβάθμισε κατά 0,4 και κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη των ΗΠΑ το 2018 και 2019, αντίστοιχα, αναμένοντας τώρα ανάπτυξη 2,7% το τρέχον έτος και 2,5% το επόμενο έτος.

Επιπλέον, το Ταμείο εκτιμά ότι οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας θα αναπτυχθούν με ρυθμό γύρω στο 6,5% στη διάρκεια του 2018 και 2019, παρουσιάζοντας τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης με αυτόν του 2017.

Η ανάπτυξη αναμένεται, σύμφωνα με το ΔΝΤ, να επιβραδυνθεί σταδιακά στην Κίνα (αν και με μια ελαφρά ανοδική αναθεώρηση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα των προβλέψεων για το 2018 και το 2019, αντανακλώντας την ισχυρότερη εξωτερική ζήτηση), αγγίζοντας το 6,6% και 6,4% το 2018 και 2019, αντίστοιχα, και να ενισχυθεί στην Ινδία στο 7,4% και 7,8%, αντίστοιχα.

Αναφορικά με την Ρωσία, το ΔΝΤ αναμένει ανάπτυξη 1,7% το 2018 (αναβάθμιση κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα), ενώ διατηρεί την εκτίμηση του για ανάπτυξη 1,5% το 2019.  ΚΥΠΕ


Comments

comments

Tags: economy, IMF

Σχετικά με τον Συγγραφέα