€130 εκ. για προγράμματα μείωσης της ανεργίας το 2016

€130 εκ. για προγράμματα μείωσης της ανεργίας το 2016

 


Κονδύλι ύψους €130 εκατομμυρίων από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο θα καλύψει τα προγράμματα για μείωση της ανεργίας που θα εκπονήσει το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2016, δήλωσε η αρμόδια Υπουργός Ζέτα Αιμιλιανίδου, τονίζοντας ωστόσο ότι και το 2016 ο στόχος του Υπουργείου θα είναι η μείωση της ανεργίας στους νέους και των μακροχρόνια ανέργων.

«Για το 2016 ανάλογα με τις ανάγκες, ναι υπάρχουν κονδύλια από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο γύρω στα 130 εκατομμύρια τα οποία πάλι ο στόχος είναι η στήριξη των νέων που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι οι νέοι μας είναι το μέλλον και οι μακροχρόνια άνεργοι», ανέφερε η κ. Αιμιλιανίδου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τα πεπραγμένα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Διευκρίνισε πως δεν μπορεί να λεχθεί από τώρα πόσοι άνεργοι θα καλυφθούν από τα προγράμματα αυτά, καθώς δεν έχει ακόμη καθοριστεί οι στόχοι του αριθμού ανέργων, αλλά και το ύψος της κάλυψης του μισθολογικού κόστους.

«Επομένως ανάλογα με τις ανάγκες που θα δούμε και τα δεδομένα τα οποία που υπάρχουν θα προχωρήσουμε και στα σχέδια τα οποία θα υλοποιήσουμε», είπε.

Παράλληλα, η κ. Αιμιλιανίδου ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο προγραμματίζει να εξαγγείλει και άλλα σχέδια μέχρι το τέλος του έτους. Σημείωσε πως ήδη έχουν εξαγγελθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχέδια που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες, σχέδια φροντίδας, το σχέδιο με τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

«Έχουμε ήδη κάποια σχέδια που θα ανακοινώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου», πρόσθεσε η κ. Αιμιλιανίδου, διευκρινίζοντας ότι τα σχέδια φροντίδας θα καλύπτουν άνεργους, οι οποίοι θα καταρτιστούν για να γίνουν εγκεκριμένοι φροντιστές.

Εξάλλου, αναφερόμενη εξάλλου στις θέσεις που διατυπώνονται ότι παρά τα προγράμματα κατάρτισης δεν μειώνεται το ποσοστό της ανεργίας στους νέους, η Υπουργός Εργασίας προειδοποίησε ότι τα σχέδια που εφαρμόζονται δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας των νέων, διότι το Υπουργείο αποφάσισε να μην αφαιρούνται από το μητρώο ανέργων όσοι τοποθετούνται σε εργασία για σκοπούς κατάρτισης, έτσι ώστε να μην χάνουν την σειρά τους σε περίπτωση εξεύρεσης εργασίας, σε αντίθεση με την πρακτική που ακολουθείται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

«Άρα οι αριθμοί θα μείνουν οι ίδιοι και θα δείτε ότι δεν θα διαφοροποιηθεί λόγω των σχεδίων», είπε.

Ενδεικτικά, ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος της ΑΝΑΔ και Διευθυντής Τμήματος Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μείωσε κατά 3 και 4 ποσοστιαίες μονάδες το ποσοστό ανεργίας αξιοποιώντας τα προγράμματα κατάρτισης.

 

€20,3 εκατ σε προγράμματα κατάρτισης το 2014

Παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα της ΑΝΑΔ, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Αρχής Δημήτρης Κιττένης είπε πως κατά τη διάρκεια του 2014 δαπανήθηκε για δραστηριότητες κατάρτισης συνολικό ποσό €20, εκατ και υπήρξαν 35.577 συμμετοχές ατόμων σε 4.736 προγράμματα κατάρτισης που ενέκρινε και επιχορήγησε η Αρχή.

Σύμφωνα με τον κ. Κιττένη σημαντική πτυχή της δραστηριότητας της ΑνΑΔ αποτέλεσαν τα τρία σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία υλοποιεί η Αρχή, για τοποθέτηση ανέργων για αποκατάσταση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στα €16,5 εκατ.

Ανέφερε ότι από τα τρία σχέδια που αφορούσαν άνεργους νέους πτυχιούχους, που έχουν τεθεί το Μάιο του 2013 και το Μάρτιο του 2014 είχε ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση 1.775 ανέργων με δαπάνη €6,4 εκατ και την τοποθέτηση άλλων 1.498 ανέργων. Στο δεύτερο σχέδιο για το οποίο η πρόσκληση έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 έγιναν άλλες 1.916 τοποθετήσεις ανέργων, ενώ σε νέα πρόσκληση του σχεδίου που έγινε μέσα στο 2015 υποβλήθηκαν 2.931 αιτήσεις ανέργων που βρίσκονται υπό εξέταση.

Για το τρίτο σχέδιο που αφορά άνεργους νέους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για νέους κάτω των 25 ετών με συνολική δαπάνη €8,5 εκατ, που εξαγγέλθηκε εντός του 2014, ο κ. Κιττένης είπε πως έγιναν 1.142 τοποθετήσεις ανέργων, ενώ νέα πρόσκληση μέσα στο 2015 υποβλήθηκαν άλλες 1,022 αιτήσεις, που τυγχάνουν αξιολόγησης.

Τα προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας είναι διάρκειας 6 μηνών.

Σε αυτό το σημείο, ο Γενικός Διευθυντής της ΑνΑΔ Γιώργος Παναγίδης ανέφερε ότι με βάση αξιολογικούς ελέγχους που διενήργησε η Αρχή, το ποσοστό των νέων πτυχιούχων που συνεχίσουν να εργοδοτούνται μετά το πέρας της 6μηνης περιόδου κατάρτισης ανέρχεται στο 50%.

Παράλληλα, σε σχέση με τους νέους σχεδιασμούς της ΑνΑΔ, ο κ. Κιττένης είπε πως το νέο ΔΣ της ΑΝΑΔ στην πρώτη σου συνεδρία αποφάσισε όπως πραγματοποιήσει μια συνεδρία στην παρουσία του Υπουργού Εργασίας για τον καθορισμό των προγραμμάτων που χρειάζονται ούτως ώστε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους άνεργους, ειδικότερα τους νέους και τους μακροχρόνια άνεργους σε τομείς όπου παρουσιάζονται ευκαιρίες εργοδότησης και ιδιαίτερα εεργοδότησης σε μια πιο μόνιμη και πιο αποδοτική βάση.

«Η ΑνΑΔ θα συνεχίσει να προσαρμόζει και να εμπλουτίζει τις δράσεις, έτσι ώστε να ικανοποιεί αποτελεσματικά τις ανάγκες κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου. Απώτερος στόχος της, είναι η παραγωγική απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων», είπε, ο κ. Κιττένης.

 

4.600 νέες θέσεις εργασίας την επόμενη 10ετία

Ο κ. Κιττένης αναφέρθηκε και στις προβλέψεις της ΑνΑΔ για ανάγκες απασχόλησης σε 52 τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε 309 επαγγέλματα τη δεκαετία 2014 – 2024, λέγοντας πως η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολουμένων θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνεται στον τριτογενή τομέα της οικονομίας, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση».

«Περίπου οκτώ στους δέκα απασχολούμενους θα εργοδοτούνται στον τριτογενή τομέα, αντικατοπτρίζοντας έτσι την εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας από τις υπηρεσίες», είπε.

Όπως αναφέρθηκε, με βάση τις προβλέψεις της ΑνΑΔ, που καταρτίστηκαν με βάση τις μακροοικονομικές προβλέψεις της Τρόικα και του Υπουργείου Οικονομικών και με βάση εξελίξεις όπως το φυσικό αέριο και την δημιουργία καζίνο, αναμένεται ότι τα επόμενα δέκα χρόνια θα δημιουργούνται 13.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 4.600 θα είναι νέες θέσεις εργασίας και οι υπόλοιπες 7.700 θα είναι θέσεις που προκύπτουν από μόνιμες αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας.

Χαιρετίζοντας την παρουσίαση των πεπραγμένων, η κ. Αιμιλιανίδου εξήρε το έργο της ΑνΑΔ που επιτελεί μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας», κατέληξε.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα