€353 εκ. «κάτω» το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

€353 εκ. «κάτω» το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Στο 11μηνο του 2015

 

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €131,0 εκ., εκ των οποίων €58,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €72,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Μείωση κατά €353 εκατομμύρια παρουσιάζει την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου του 2015 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με αυτό που βρισκόταν στο δεκάμηνο του ίδιου έτους.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2015 ήταν €3,07 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με €3,42 δισεκατομμύρια την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου μόνο για το Νοέμβριο του 2015, το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα €290,87 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €291,22 εκ. το Νοέμβριο του 2014.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις ήταν €421,9 εκ., εκ των οποίων €311,2 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €110,7 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €131,0 εκ., εκ των οποίων €58,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €72,6 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Εξάλλου, σύμφωνα με τελικά στοιχεία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2,77 δισεκατομμύρια την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2015 σε σύγκριση με €3,13 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 ήταν €4,23 δισ. σε σύγκριση με €4,36 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015 ήταν €1,45 δισ. σε σύγκριση με €1,23 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014.

Επίσης, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου τον Οκτώβριο του 2015 διαμορφώθηκε €311,42 εκ., σε σύγκριση με €333,09 εκ. τον Οκτώβριο του 2014.

Οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) ανήλθαν τον Οκτώβριο του 2015 στα €429,3 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το μήνα Οκτώβριο 2015 ήταν €117,9 εκ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €60,9 εκ. ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν €57,0 εκ.


Comments

comments

Categories: Οικονομία

Σχετικά με τον Συγγραφέα