Ευκαιρίες για την Κύπρο από το Brexit

Ευκαιρίες για την Κύπρο από το Brexit


 


Του Θεόδωρου Αλέπη, Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών (CFA Society Cyprus), μέλος του Brexit Steering Committee του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου 

 

Η επίδραση που θα έχει το Brexit στην κυπριακή οικονομία, αναμένεται να είναι οριακά αρνητική και διαχειρίσιμη, όπως επιβεβαιώνεται και από την ετήσια έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τον Δεκέμβριο του 2016. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται τόσο στην ευελιξία που παρουσίασε ο τουριστικός τομέας με την πάροδο των ετών και την σταδιακή μείωση της εξάρτησής του από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και στη μερική αντιστάθμιση του αντίκτυπου από τη μείωση των εξαγωγών υπηρεσιών προς το Ηνωμένο Βασίλειο από τη μείωση του κόστους των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι το Brexit θα μπορούσε επίσης να παρουσιάσει ευκαιρίες, δεδομένου ότι η πλήρης συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ, το κυπριακό νομικό σύστημα βασισμένο στο αγγλικό δίκαιο, το χαμηλό φορολογικό περιβάλλον, η γεωγραφική θέση της Κύπρου και η υψηλή ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι πιθανό να προσελκύσουν εταιρείες που επιθυμούν να διατηρήσουν την πρόσβαση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το αποτέλεσμα του Brexit αναμένεται να δημιουργήσει περαιτέρω μεταβλητότητα στις αγορές. Από τη μία πλευρά παρατηρούμε την επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο σε μέσο όρο εκτιμάται ότι θα είναι 1,6% για τα επόμενα έτη (εκτιμήσεις της Bank of England). Από την άλλη, παρατηρούμε την ανάπτυξη πολλών χωρών της ΕΕ που επωφελούνται από την αυξημένη ρευστότητα που τους παρέχεται από την ΕΚΤ καθώς επίσης και από την μετεγκατάσταση κάποιων υπηρεσιών από το ΗΒ προς χώρες μέλη της ΕΕ λόγω του Brexit. Ωστόσο οι μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες για το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ θα εξαρτηθούν από το μελλοντικό πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων.

Δαπανηρό το εμπόριο μεταξύ ΗΒ και ΕΕ

Όλα τα πιθανά μοντέλα διαπραγμάτευσης μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ (διμερείς συμφωνίες, εμπορική συμφωνία τύπου Νορβηγίας, συμφωνία στα πρότυπα ΕΕ – Καναδά, ενδιάμεση συμφωνία κτλ) θα καταστήσουν το εμπόριο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ πιο δαπανηρό, πράγμα που είναι επιζήμιο για τη δυνητική οικονομική ανάπτυξη και των δύο εταίρων. Ωστόσο η δομή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οικονομικά τους μεγέθη θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την περαιτέρω εξέλιξη των συνομιλιών. Εκτιμάται ότι μόλις το 2.6% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθύνονται υπό μορφή εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο (στοιχεία ΕΚΤ Ιούνιος 2016). Ειδικά εάν η ΕΕ διατηρεί σε μεγάλο βαθμό το ελεύθερο εμπόριο αγαθών με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει πλεόνασμα και παράλληλα περιορίσει τα εμπόδια στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου υπάρχει έλλειμμα (όπου οι πιο πολλές επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού κλάδου έχουν έδρα τους το Λονδίνο), εκτιμάται ότι η ΕΕ θα έχει πολύ χαμηλότερο οικονομικό αντίκτυπο από ότι το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο μέσα στους επόμενους μήνες για την περαιτέρω εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Είναι αναγκαίο σε αυτό το διάστημα η Κύπρος να αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που παρατέθηκαν πιο πάνω, προκειμένου να επιτύχει μια επωφελή διακρατική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, στην εποχή που ανοίγεται μετά το Brexit.

Ως CFA Society Cyprus παρακολουθούμε τις εξελίξεις και συμμετέχουμε σε συμβουλευτικά σώματα, προκειμένου να συμβάλουμε με την επιστημοσύνη και την εμπειρία που διακρίνει τα στελέχη μας στην διαμόρφωση της καλύτερης δυνατής συνέχισης της σχέσης της Κύπρου με το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ.


Comments

comments

Categories: Απόψεις
Tags: brexit

Σχετικά με τον Συγγραφέα