ΕΚ: Kλείνει ο κύκλος των ερευνών για την τραπεζική κρίση

ΕΚ: Kλείνει ο κύκλος των ερευνών για την τραπεζική κρίση

 


 


Μέσα στο 2018 αναμένεται να ολοκληρωθούν ακόμη τρείς υποθέσεις που αφορούν τον τραπεζικό τομέα. Με αυτές τις τρείς υποθέσεις ολοκληρώνεται ο κύκλος των ερευνών που διεξήγαγε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για την τραπεζική κρίση και αφορούσαν την περίοδο πριν το κούρεμα καταθέσεων (bail-in) το 2013.

Πρόκειται για δύο υποθέσεις της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και μια της Τράπεζας Κύπρου. Οι υποθέσεις για τη Λαϊκή αφορούν σε ενδεχόμενη χειραγώγηση της αγοράς μέσω των δομημένων ομολόγων της Commerzbank την περίοδο 2008-2012 και την ανακατάταξη των ελληνικών ομολόγων στους λογαριασμούς της τράπεζας. Η υπόθεση της Τράπεζας Κύπρου αφορά την υπόθεση της εξαγοράς της Banka Transylvania και ενδεχόμενη χειραγώγηση της αγοράς.

Σε σημερινή παρουσίαση του απολογισμού της ΕΚΚ για το 2017, η Πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου σημείωσε πως η ΕΚΚ έχει αποστείλει στη νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας πορίσματα, εκθέσεις γεγονότων και άλλα στοιχεία για να διερευνηθεί κατά πόσο προκύπτουν και ποινικά αδικήματα.

Να σημειωθεί πως το 2017 η ΕΚΚ έλαβε τελικές αποφάσεις σε δύο ακόμη πολύπλοκες υποθέσεις που αφορούσαν τον τραπεζικό τομέα. Και στις δυο υποθέσεις, είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής, επιβλήθηκαν διοικητικές συνολικές κυρώσεις €1,74 εκατ. Από τις υποθέσεις που διερεύνησε η ΕΚΚ από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικές διοικητικές κυρώσεις €18,24 εκατ. Από τα πρόστιμα αυτά, μέχρι το τέλος του 2017 είχαν εισπραχθεί €4,9 εκατ. εκ των οποίων οι €548.000 αφορούσαν τον τραπεζικό τομέα.

Σύμφωνα με την κ. Καλογήρου, η Επιτροπή θα δώσει έμφαση στις απαιτήσεις παρακολούθησης προϊόντων, στην αξιολόγηση της συμβατότητας / καταλληλότητας των υπηρεσιών / προϊόντων για τους πελάτες, στις αντιπαροχές και αμοιβές, στη βέλτιστη εκτέλεση εντολών και στην αναφορά και διαφάνεια των συναλλαγών. «Εντός του 2018, η ΕΚΚ θα προχωρήσει τις διαδικασίες δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας “Μητρώου Εμπιστευμάτων”. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο και η ΕΚΚ θα πρέπει να αναπτύξει τα κατάλληλα ηλεκτρονικά συστήματα για τη δημιουργία του Μητρώου», σημείωσε.


Comments

comments

Categories: Διεθνή, Κύπρος

Σχετικά με τον Συγγραφέα