ΕΚΤ: Στην Κύπρο η μεγαλύτερη μείωση αριθμού τραπεζών στην ευρωζώνη

ΕΚΤ: Στην Κύπρο η  μεγαλύτερη μείωση αριθμού τραπεζών στην ευρωζώνη


 


Τη μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των πιστωτικών ιδρυμάτων μεταξύ των ετών 2008 και 2016, παρουσίασε η Κύπρος μαζί με τις Ολλανδία, Ελλάδα και Ισπανία, σύμφωνα με έκθεση 2017 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την δομή του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ευρωζώνης.

Συγκεκριμένα, στην Κύπρο τα πιστωτικά ιδρύματα μειώθηκαν το 2016 στα 31, από 137 τράπεζες το 2008, ενώ στην Ευρωζώνη μειώθηκαν στα 4.385, από 6.062 το 2008.

Επίσης, στην Κύπρο, για κάθε 1.568 κατοίκους αντιστοιχούσε το 2016 ένα εγχώριο τραπεζικό υποκατάστημα, σε σύγκριση με 852 κατοίκους ανά υποκατάστημα το 2008.

Επιπλέον, για κάθε 80 κατοίκους αντιστοιχούσε ένας τραπεζικός υπάλληλος, σε σχέση με 63 κατοίκους το 2008. Το 2016 υπήρχαν για κάθε 1.612 κατοίκους αντιστοιχούσε μια μηχανή ΑΤΜ.

Στην Ευρωζώνη, για κάθε 2.278 κατοίκους αντιστοιχούσε το 2016 ένα τραπεζικό υποκατάστημα σε σύγκριση με 1.731 κατοίκους το 2008. Επίσης, για κάθε 1.064 κατοίκους αντιστοιχούσε μια μηχανή ΑΤΜ, σε σύγκριση με 1.035 κατοίκους ανά ΑΤΜ το 2008. Για κάθε 174 κατοίκους αντιστοιχούσε ένα υπάλληλος, σε σύγκριση με 141 κατοίκους ανά υπάλληλο το 2008.

Εξάλλου, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΚΤ, στα τέλη του 2016, το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα στις χώρες μέλη της Ευρωζώνης κυμαινόταν από σχεδόν 250 φορές το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Λουξεμβούργο) μέχρι και κάτω του 1% του ΑΕΠ (Λιθουανία).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τέσσερις χώρες διέθεταν το 2016 χρηματοπιστωτικό τομέα πέραν του δεκαπλάσιου του ΑΕΠ, όπως είναι οι Μάλτα, Ιρλανδία, Κύπρος και Ολλανδία.

Το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης στην Ανατολική Ευρώπη ήταν περίπου διπλάσιο του ΑΕΠ ή λιγότερο στα τέλη του 2016.

Στις περισσότερες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, μέλη της Ευρωζώνης, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Αυστρία, το ποσοστό του ενεργητικού του χρηματοπιστωτικού τομέα ως προς το ΑΕΠ παρέμενε μεταξύ 390% και 600%.

Το σχετικό μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ευρωζώνης αυξήθηκε μεταξύ 2008 και 2016 (από 5,3 σε περίπου 6,4 φορές το ΑΕΠ), αν και παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο μεταξύ 2015 και 2016.

Μεταξύ 2015 και 2016, το σχετικό μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα συρρικνώθηκε στην Ιρλανδία, τη Μάλτα, την Κύπρο, το Βέλγιο, την Αυστρία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, ενώ παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την Ιταλία. Στο Λουξεμβούργο και στην Ολλανδία, το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα αυξήθηκε μερικώς.

Όσον αφορά τους τραπεζικούς τομείς σε σχέση με το ΑΕΠ, το Λουξεμβούργο ξεχωρίζει με ενεργητικό τραπεζών που αντιπροσωπεύει το 1,561% του ΑΕΠ, ακολουθούμενο από τη Μάλτα, την Κύπρο και την Ολλανδία (469%, 376% και 360% του ΑΕΠ αντίστοιχα). Στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών της Ευρωζώνης οι δείκτες αυτοί έχουν μειωθεί από το 2008.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα