Ελλειμματικός ο προϋπολογισμός του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Ελλειμματικός ο προϋπολογισμός του Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

 


Έλλειμμα €359.033, το οποίο θα καλυφθεί από ισόποσα ταμειακά διαθέσιμα, παρουσιάζει ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης για το 2019, που συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα συνολικού ύψους €776.236, καταγράφοντας μια αύξηση 26,2% σε σύγκριση με το 2018. Σημειώνεται ότι τα έσοδα του Φορέα προέρχονται από την πάγια ετήσια εισφορά των χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων (€371.802), την ατομική εισφορά των αιτητών (€17.000), επιβαρύνσεις (€77.350), κρατική χορηγία (€163.025) και διάφορα άλλα έσοδα (€147.059).

Οι συνολικές δαπάνες του Φορέα για το 2019, προβλέπεται να ανέλθουν σε €1.135.269 σε σχέση με €938.097 το 2018, δηλαδή παρουσιάζουν αύξηση 21%.

Ως εκ τούτου, προκύπτει έλλειμμα ύψους €359.033 το οποίο θα καλυφθεί από τα ισόποσα ταμειακά διαθέσιμα, σύμφωνα με το σχετικό σημείωμα που κατατέθηκε στην Επιτροπή.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα