Ελληνική: Με 3,5% θα τρέξει φέτος η κυπριακή οικονομία

Ελληνική: Με 3,5% θα τρέξει φέτος η κυπριακή οικονομία

 


 


Με ρυθμό ανάπτυξης 3,5% θα αναπτυχθεί η κυπριακή οικονομία το 2017, με την αύξηση του ΑΕΠ να συνεχίζει με ρυθμό 3,2% τον επόμενο χρόνο, εκτιμά η Ελληνική Τράπεζα.

Στην Οικονομική Επισκόπηση Σεπτεμβρίου 2017, η Ελληνική σημειώνει ότι η οικονομική ανάπτυξη ενισχύεται και αποκτά ευρεία βάση, συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης και την μείωση της ανεργίας η οποία όμως παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την τράπεζα, τα δημόσια οικονομικά σταθεροποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.

Παράλληλα, η Ελληνική επισημαίνει η σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού συστήματος, που ήταν ένας από τους στόχους του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό.

Οι τράπεζες, αναφέρεται, έχουν σημειώσει πρόοδο στην αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανειακών τους χαρτοφυλακίων, καθώς τα πιο πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι αναδιαρθρώσεις των δανείων προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς.

«Ενώ έγιναν αποφασιστικά βήματα και έχει επιτευχθεί ταχεία πρόοδος σε ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα, το υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων εξακολουθεί να υφίσταται», αναφέρει η Ελληνική, προσθέτοντας πως η δημιουργία των συνθηκών για μια λειτουργική δευτερογενή αγορά για μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα συμβάλει στην επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) από τους ισολογισμούς των τραπεζών.

Η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών σημειώνει ότι η επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα συμβάλει στην αναζωογόνηση των παραγωγικών επενδύσεων, που παρά την άνοδο εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες (όπως για παράδειγμα ο χρόνος για διεκπεραίωση οικοδομικών αδειών και για εκτέλεση των συμβάσεων).

«Το κόστος των μεταρρυθμίσεων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, αλλά αποτελεί μονόδρομο για να εισέλθει η Κύπρος σε τροχιά μακροχρόνιας συνετής ανάπτυξης», σημειώνεται.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα