Ελληνική: Διαφυλάσσονται πλήρως οι θέσεις των εργαζομένων

Ελληνική: Διαφυλάσσονται πλήρως οι θέσεις των εργαζομένων

Λύπη για την 24ωρη απεργία στην οποία προχωρεί σήμερα η ΕΤΥΚ εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Τράπεζα, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι δόθηκαν γραπτές διαβεβαιώσεις στους υπαλλήλους για διαφύλαξη και μεταφορά των δικαιωμάτων και ωφελημάτων τους.

Όπως αναφέρεται, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Ελληνικής Τράπεζας, ως η δέσμευσή της, για συνέχιση του διαλόγου με την ΕΤΥΚ σε σχέση με τη μεταφορά μέρους του προσωπικού της Ελληνικής Τράπεζας στην εταιρεία APS Debt Servicing Cyprus Ltd, η ΕΤΥΚ προχώρησε στην λήψη απεργιακών μέτρων.

«Οι ενέργειες της Ελληνικής Τράπεζας, για τις οποίες ενημερώθηκε η ΕΤΥΚ εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες και σε σχέση με τις οποίες έγιναν επανειλημμένες συζητήσεις μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας και της ΕΤΥΚ, συνάδουν πλήρως με τη σχετική νομοθεσία και γι’ αυτό προκαλεί έκπληξη η απόφαση της ΕΤΥΚ να προχωρήσει στη λήψη απεργιακών μέτρων», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι με αυτή την κίνηση, η ΕΤΥΚ δεν βρίσκεται απέναντι μόνο από την Ελληνική Τράπεζα, αλλά από το σύνολο των φορέων που θεωρούν ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία.

Η Τράπεζα ξεκαθαρίζει, ότι τα δικαιώματα και τα ωφελήματα του προσωπικού που μεταφέρεται  στην εταιρεία APS Debt Servicing Cyprus LTD και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις εργοδότησης και τις συλλογικές συμβάσεις, θα τηρηθούν από την εν λόγω εταιρεία συνεπώς και όλες οι θέσεις εργασίας διαφυλάσσονται  πλήρως με βάση τη σχετική νομοθεσία.

Επιπλέον, σύμφωνα με γνωστοποίηση στους επηρεαζόμενους εργαζόμενους, η Τράπεζα έχει προχωρήσει με μια σειρά διευθετήσεων προς όφελος των επηρεαζόμενων υπαλλήλων, ενώ περιλαμβάνεται και δέσμευση για επανεργοδότηση στην Τράπεζα, με τους ίδιους όρους εργασίας.  Επίσης σε περίπτωση που η Ελληνική Τράπεζα ανακοινώσει σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης για το προσωπικό της παρέχεται το δικαίωμα επαναπρόσληψης στην Τράπεζα ούτως ώστε να μπορεί να συμμετέχει στο εν λόγω σχέδιο.

Η Ελληνική σημειώνει ότι οι πιο πάνω διαβεβαιώσεις έχουν δοθεί γραπτώς στο επηρεαζόμενο προσωπικό.

Η Τράπεζα καλεί την ΕΤΥΚ να αναστείλει άμεσα τα αναγγελθέντα απεργιακά μέτρα και να προσεγγίσει με θετικό πνεύμα και υπευθυνότητα τις προτάσεις που συζητούνται με το επηρεαζόμενο προσωπικό.

Απολογείται επίσης  στο κοινό για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκύψει εξαιτίας της απεργιακής κινητοποίησης.

Η Ελληνική Τράπεζα, όπως ενημέρωσε το ΚΥΠΕ, επέλεξε με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σύμπραξη με μια διεθνή εταιρία  που εξειδικεύεται  σε αυτό τον τομέα για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και των ακινήτων. Αρχές Ιανουαρίου, μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία, η Τράπεζα διαδικασία  προχώρησε σε συμφωνία για τη σύσταση νέας εταιρείας με τη διεθνή εταιρεία APS.

Από 1η Ιουλίου μπαίνει σε εφαρμογή η συμφωνία και ξεκινά εργασίες η νέα εταιρεία. Έχουν δοθεί όλες οι σχετικές εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές.

Η Τράπεζα θεωρεί ότι η συμφωνία με την APS είναι απόλυτα συνυφασμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του IMF προς τις Τράπεζες για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα