Ενεργειακή Ένωση και Κύπρος

Ενεργειακή Ένωση και Κύπρος

 


Του Λευτέρη Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΔΗ.ΣΥ. – Ευρωβουλευτής Ε.Λ.Κ

 

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον Ενεργειακό Τομέα. Τούτο καθίσταται αναγκαίο αφού η Ε.Ε. είναι σχεδόν πλήρως ενεργειακά εξαρτώμενη από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. και πρωτίστως από τη Ρωσία.

Αποδεικνύεται ότι τα ζητήματα ενέργειας και ενεργειακού εφοδιασμού της Ε.Ε., δεν περιορίζονται μόνο μέσα στα αυστηρά πλαίσια της ενεργειακής προσέγγισης, αλλά προσλαμβάνουν πολυσήμαντες πολυσχιδείς διαστάσεις. Πέραν από τις άμεσες επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας της Ε.Ε., επηρεάζουν καθοριστικά τη καθημερινή ζωή και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των Ευρωπαίων Πολιτών, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζουν ευρύτερα και τα θέματα ενεργειακού εφοδιασμού κι ασφάλειας της Ε.Ε.

Η Ε.Ε. εξακολουθεί να εισάγει το 53% της ενέργειας της  και οι εξωτερικές ενεργειακές δαπάνες της Ε.Ε. υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως – 400 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως – που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 1/5 των συνολικών εισαγωγών της.

Έτσι τεκμαίρεται μέσα από την παράθεση των αδιαμφισβήτητων στοιχείων, ότι για την ευημερία και την ασφάλεια της Ε.Ε. απαιτούνται, ορθολογική χρήση της ενέργειας και σταθερός οικονομικός προσιτός και βιώσιμος ενεργειακός εφοδιασμός.

Τι πρέπει να γίνει, λοιπόν, για να πετύχει στην Ενεργειακή της Στρατηγική η Ε.Ε. και να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τρίτους.

ΠΡΩΤΟΝ. Δημιουργία της Ενεργειακής Ένωσης της Ε.Ε., με σωστό τρόπο που δεν θα παραβλέπει τις ευαισθησίες και τα συμφέροντα όλων των χωρών μελών της Ε.Ε. Να εντάξει όλες τις χώρες μέλη κάτω από την ίδια ενεργειακή ομπρέλα. Με την Ενεργειακή Ένωση θα πετύχει πιο αποτελεσματικές και συμφέρουσες ενεργειακές πολιτικές και θα επιταχύνει την υλοποίηση των επί μέρους και γενικών στόχων της Ε.Ε.

Επίσης θα καταστήσει τους ενεργειακούς πόρους κάθε χώρας ως ευρωπαϊκούς πόρους και θα αξιοποιήσει καλύτερα τον ενεργειακό πλούτο των χωρών μελών.

Αυτή η πολιτική ευνοεί και τα ενεργειακά και τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδας μας, αφού θα καταστεί Ευρωπαϊκός ο ενεργειακός πλούτος της Κύπρου στη Κυπριακή ΑΟΖ και ουσιαστικά η Ε.Ε. θα έχει την ευθύνη της προστασίας και διαφύλαξης των ενεργειακών μας αποθεμάτων.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Η Ε.Ε. πρέπει να επεκτείνει και να πολλαπλασιάσει τις Ενεργειακές της Επενδύσεις και Υποδομές και να αναδειχθεί ακόμη και σε παγκόσμιο ενεργειακό παίκτη.

Πολλές φορές ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στρέψει το βλέμμα της προς την Ανατολική Μεσόγειο και να αξιοποιήσει το κομβικό γεωγραφικό κι ενεργειακό ρόλο της Κύπρου και να επενδύσει σε ενεργειακές υποδομές, όπως κατασκευή σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου καθώς και επενδύσεις για μεταφορά του φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ε.Ε.

ΤΡΙΤΟΝ. Η Ε.Ε. σε μεγάλο βαθμό μπορεί να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τρίτους μέσω και της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για να αξιοποιηθούν οι Μεσογειακές Χώρες στο τομέα της ανάπτυξης της Ηλιακής Ενέργειας και η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη στην ανάπτυξη Αιολικής  και άλλων μορφών  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Και ως μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου ζήτησα πολλές φορές τόσο από την Επιτροπή Ενέργειας όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από τον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο τον κ. Κανιέντε την αξιοποίηση της Κύπρου μέσω ευρωπαϊκών επενδύσεων για πρωτοποριακή αξιοποίηση της στο τομέα της Ηλιακής Ενέργειας.

Η Κύπρος με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια από όλες τις χώρες της Ε.Ε., θα μπορούσε να αποτελέσει το πρότυπο στο τομέα της παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Ήδη η Ε.Ε. επενδύει πολλά εκατομμύρια σε επενδύσεις σε τρίτες χώρες όπως Π.χ. Μαρόκο κ.α. για εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Η Κύπρος έχοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της μεγαλύτερης ηλιοφάνειας θα μπορούσε να καταστεί πρωτοπόρος στο τομέα της παραγωγής ηλιακής ενέργειας.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ. Ο τομέας της εξοικονόμησης ενέργειας αποτελεί ισχυρό όπλο στην υλοποίηση στρατηγικών για την ενέργεια. Η πιο φθηνή ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν καταναλώνεται. Η Ε.Ε. οφείλει να επιδοθεί σε γενική εκστρατεία διαφώτισης με ενισχυμένη πολιτική κινήτρων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Μια σημαντική μορφή εξοικονόμησης ενέργειας είναι και το NET METERING που πρέπει να υλοποιηθεί μαζικά τόσο σε κατοικίες όσο και σε αγροτικές καλλιέργειες όσο και σε βιομηχανίες. Η μεγάλη ηλιοφάνεια στη Κύπρο είναι ευλογία και οφείλουμε να την αξιοποιούμε πλήρως και το κράτος οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις αξιοποίησης της.

Τόσο μέσα από τη συμμετοχή μου στην Επιτροπή Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου όσο και με τη δράση μου στη Κύπρο και μέσα από την αντίστοιχη επιτροπή ενέργειας του κυπριακού κοινοβουλίου, θεωρώ ότι ορθά η Ε.Ε. έθεσε ως υψηλή προτεραιότητα τα θέματα ενέργειας και ενεργειακής πολιτικής και οφείλουμε κι εμείς ως Κύπρος να συνδιαμορφώσουμε αυτές τις πολιτικές προς όφελος της οικονομίας μας, της κοινωνίας μας, των ενεργειακών κι εθνικών μας συμφερόντων καθώς και του Κύπριου Πολίτη.

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ