Ενεργή συμμετοχή της Ελληνικής ενάντια στο οικονομικό έγκλημα

Ενεργή συμμετοχή της Ελληνικής ενάντια στο οικονομικό έγκλημα

 


Στην μάχη ενάντια στο οικονομικό έγκλημα συμμετέχει ενεργά η Ελληνική Τράπεζα λαμβάνοντας μέρος και χορηγώντας το συμπόσιο «Anti – Financial Crime» του Acams (Association of Certified Anti – Money Laundering Specialists).

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση το συμπόσιο επικεντρώθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και τα χρηματοοικονομικά κέντρα με έδρα τη Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν, να αποτρέψουν και να πατάξουν το οικονομικό έγκλημα στην περιοχή.

Το συμπόσιο διοργανώθηκε την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Εμπειρογνώμονες στον τομέα της καταπολέμησης του χρηματοοικονομικού εγκλήματος από την Κύπρο και το εξωτερικό είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις όσον αφορά τον ενδελεχή έλεγχο πελατών (CDD) και τη συνεχή παρακολούθηση πολύπλοκων δομών στον τομέα των επενδύσεων, των ασφαλίσεων και του εμπορίου.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Αναπληρωτής Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης  της Ελληνικής Τράπεζας κ. Ματθαίος Χαραλαμπίδης, τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Τράπεζα έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για μετριασμό των κινδύνων και έχει ενισχύσει τις διαδικασίες που αφορούν στην ανάπτυξη μιας ισχυρής κουλτούρας συμμόρφωσης.

Είναι απαραίτητο, τόνισε, να επικεντρωθούμε στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών μας, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και να ενισχύσουμε τον δίαυλο επικοινωνίας με τη ρυθμιστική αρχή και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πάντοτε εντός του νομικού πλαισίου. «Παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί πολλά ακόμα μπορούν να γίνουν σε αυτό το πεδίο για να κατακτήσουμε την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκομένων μερών», είπε.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα