Εννιά αιτήσεις διορισμού εξεταστή για αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων

Εννιά αιτήσεις διορισμού εξεταστή για αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων


 


Στις εννέα ανήλθαν οι αιτήσεις στα Δικαστήρια για Διορισμό Εξεταστή (Examinership), στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων επιχειρήσεων, ενώ αρκετές άλλες βρίσκονται στο στάδιο ετοιμασίας τους για υποβολή στο Δικαστήριο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας Γιώργος Καρροτσάκης.

Ταυτόχρονα, ο κ. Καρροτσάκης ανακοίνωσε ότι για την ενίσχυση της προσπάθειας προώθησης των μηχανισμών αναδιάρθρωσης δανείων και της δεύτερης ευκαιρίας, έχει συμπεριληφθεί σχετικό κονδύλι πέραν των €100.000 στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας για το επόμενο έτος, ενώ παράλληλα  γίνονται προσπάθειες, όπως σημείωσε, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για εξασφάλιση τεχνικής στήριξης από την ΕΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Επιπλέον, ανέφερε ότι το Υπουργείο Ενέργειας έχει συστήσει επιτροπή αξιολόγησης των νομοθετημάτων του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, η οποία αποτελείται από την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, το Υπουργείο Εμπορίου, την Κεντρική Τράπεζα, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένεται σύντομα να βγάλει τα συμπεράσματα της.

Ειδικότερα, ο κ. Καρροτσάκης εξήγησε ότι στα πλαίσια της διατήρησης των βιώσιμων επιχειρήσεων, της ενθάρρυνσης των επενδύσεων, της οικονομικής ανάπτυξης, της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της διατήρησης της απασχόλησης, ενεργοποιείται ο μηχανισμός Διορισμού Εξεταστή (Examinership) ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά σε αυτούς τους τομείς και σημείωσε ότι η οικονομική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για όλα τα κράτη μέλη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο μηχανισμός αυτός πρέπει να αξιοποιείται για εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για εταιρείες που επιθυμούν να συνεχίσουν την εμπορική τους δραστηριότητα.

Επισήμανε ότι, αναφορικά με την προώθηση και εφαρμογή του μηχανισμού Διορισμού Εξεταστή, η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) προχώρησαν στη διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων για ενημέρωση των επιχειρηματιών και η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας ετοίμασε ενημερωτικό οδηγό  που περιλαμβάνει πληροφορίες και τη διαδικασία για το Διορισμό Εξεταστή.

«Για τη διαδικασία Διορισμού Εξεταστή, εναντίον της εταιρείας μπορούν να κινηθούν ο πιστωτής ή ενδεχόμενος ή μελλοντικός πιστωτής συμπεριλαμβανομένου εργοδοτούμενου της εταιρείας ή εγγυητής οποιωνδήποτε υποχρεώσεων της εταιρείας», εξήγησε, σημειώνοντας παράλληλα ότι αίτηση στο Δικαστήριο για Διορισμό Εξεταστή μπορεί να υποβάλει και η ίδια η εταιρεία, αλλά και μέλη της τα οποία κατέχουν ποσοστό όχι λιγότερο από 1/10 του καταβληθέντας κεφαλαίου της εταιρείας και έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της.

Ο Επικεφαλής της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας είπε στο ΚΥΠΕ ότι με την υποβολή της αίτησης στο Δικαστήριο για Διορισμό Εξεταστή, η εταιρεία τίθεται υπό την προστασία του Δικαστηρίου για περίοδο τεσσάρων μηνών και δεν δύναται να τεθεί υπό εκκαθάριση αλλά και ούτε να διοριστεί παραλήπτης (receiver) και να διατεθεί περιουσία υπό εξασφάλιση από εξασφαλισμένο πιστωτή χωρίς τη συγκατάθεση του Εξεταστή. Επίσης ο πιστωτής δεν δύναται να κινηθεί εναντίον οποιουδήποτε εγγυητή και καμιά αγωγή δεν μπορεί να καταχωρηθεί εναντίον της εταιρείας.

Επιπρόσθετα ο κ. Καρροτσάκης αναφέρθηκε στα Συντονισμένα Σχέδια Αποπληρωμής για φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σημείωσε ότι τα Συντονισμένα Σχέδια Αναδιάρθρωσης (ΠΣΑ) εφαρμόζονται στις περιπτώσεις εκείνες που η κύρια κατοικία του χρεώστη είναι υποθηκευμένη ή με οποιοδήποτε τρόπο συνιστά εξασφάλιση για οποιοδήποτε χρέος ή υποχρέωση πολύ μικρής επιχείρησης.

Τέλος, ο κ. Καρροτσάκης ανέφερε ότι η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας εκ μέρους του Κράτους στοχεύει στη συνέχιση της εμπορικής δραστηριότητας και οικονομικής ανάπτυξης του τόπου ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του Χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ενθάρρυνση ξένων και εγχώριων επενδύσεων προς όφελος της ανάπτυξης και της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα