Επένδυση στην ποιότητα

Επένδυση στην ποιότητα

 


Της Νικολέττας Λιβέρα

 

Άκρως ενθαρρυντικά είναι τα δεδομένα για τον κυπριακό τουρισμό αφού μετά από το ρεκόρ των 3,6 εκατομμυρίων τουριστών το 2017 οι ενδείξεις για το 2018 είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες και γίνεται πρόβλεψη ακόμη και για νέα επίδοση. Οι αριθμοί είναι κάτι περισσότερο από θετικοί και η επιτυχία θα πρέπει να πιστωθεί προς όλους τους εμπλεκομένους στην τουριστική βιομηχανία, τους αρμόδιους κυβερνητικούς οργανισμούς και τους επαγγελματίες του χώρου.

Παρά το γεγονός ότι ο κυπριακός τουρισμός ευνοήθηκε από εξωτερικές συγκυρίες που έπληξαν γειτονικούς  μας ανταγωνιστικούς προορισμούς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το θετικό αυτό πρόσημο, που είναι και επαναλαμβανόμενο, οφείλεται στη συστηματική προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλους ανεξαιρέτως τους  εμπλεκομένους.

Σε κάθε περίπτωση το σκηνικό είναι ιδιαίτερα θετικό για τον κυπριακό τουρισμό, ο οποίος παραμένει ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας της χώρας. Για το λόγο αυτό η επιτυχία των τελευταίων χρόνων θα πρέπει να τύχει περαιτέρω αξιοποίησης ώστε η ανοδική αυτή πορεία να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα θεμελιώσουμε τις προϋποθέσεις για τη συνέχεια.

Τα κίνητρα που παραχώρησε η κυβέρνηση για ανακαινίσεις και ανεγέρσεις ξενοδοχειακών μονάδων με ζητούμενο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με σύγχρονα έργα και υποδομές, είναι κινήσεις προς την ορθή κατεύθυνση. Οι πολύ μεγάλες επενδύσεις στην τουριστική βιομηχανία από Κύπριους και ξένους επενδυτές είναι η απόδειξη για την προοπτική και τη δυναμική της. Ζητούμενο παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ώστε η Κύπρος να εξελιχθεί σε ένα ολόχρονο τουριστικό προορισμό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι υποδεικνύουν ότι η Κύπρος σήμερα είναι πολύ περισσότερα από ήλιος και θάλασσα. Είναι γεγονός ότι ο μαζικός τουρισμός έπαυσε να είναι το κυρίαρχο μοντέλο διεθνώς ως εκ τούτου η στροφή προς την ποιότητα ώστε η Κύπρος να μπορεί να προσφέρει αναβαθμισμένο τουριστικό προϊόν είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η επικείμενη υλοποίηση της μακρόχρονης εθνικής στρατηγικής για τον τουρισμό, με χρονικό ορίζοντα το 2030 είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θέμα προτεραιότητας θα πρέπει επιτέλους να αποτελέσει η σύσταση του Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο θα υλοποιήσει τη νέα εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, με στόχο την δημιουργία αγοράς πάνω από τα πέντε εκατομμύρια αφίξεις το χρόνο.

Ο τουρισμός αποτελεί τον κατεξοχήν στυλοβάτη της κυπριακής οικονομίας, με πολύ μεγαλύτερη προοπτική από αυτή που προσφέρει σήμερα τόσο σε εισοδήματα όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η συμβολή του στο ΑΕΠ κυμαίνεται στο 14% ενώ παλαιότερα είχε φτάσει μέχρι και το 20%. Η έκθεση του παγκόσμιου συμβουλίου ταξιδιών εκτιμά για την Κύπρο ότι σε δέκα χρόνια πάνω από το 25% του ΑΕΠ θα προέρχεται από τον τουρισμό, ο οποίος θα στηρίζει κοντά στις 110 χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Όλα αυτά τα ενθαρρυντικά στοιχεία δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί δεόντως. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να επέλθει ο εφησυχασμός και να περιοριστούμε στους πανηγυρισμούς για τα ρεκόρ. Για να υπάρχει συνέχεια σ’ αυτή την ανοδική πορεία, απαιτείται συνέχιση της προσπάθειας, σκληρή δουλειά, συνεργασία και προγραμματισμός.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα