Eπίγει η υλοποίηση έργων που αφορούν την ψηφιακή στρατηγική

Eπίγει η υλοποίηση έργων που αφορούν την ψηφιακή στρατηγική

 


 


Την ανάγκη να επιταχυνθεί ο ρυθμός υλοποίησης αποφάσεων και έργων, που έχουν εγκριθεί από την Κυβέρνηση και αφορούν την ψηφιακή στρατηγική, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Δημοσιογραφική Εστία με θέμα “Η Κύπρος στην Ψηφιακή Εποχή: Ευκαιρίες και προκλήσεις.”

Επεσήμανε παράλληλα τη σημασία της παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων και αποφάσεων, καθώς και την ανάγκη για λήψη μέτρων εάν αυτά δεν υλοποιούνται, ενώ αναφέρθηκε και σε «ομάδα κρούσης», όπως την αποκάλεσε, σχετικά με την εφαρμογή αποφάσεων.

Στο χαιρετισμό του στη συζήτηση, ο κ. Δημητριάδης είπε ότι η προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών έχει περιληφθεί ως ξεχωριστός άξονας προτεραιότητας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη, που συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Αναφερόμενος στις δράσεις που προωθεί το Υπουργείο, στο πλαίσιο της προώθησης της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, είπε ότι προωθείται ενημερωτική εκστρατεία με στόχο την ανάδειξη του οφέλους από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, την ανάπτυξη της ψηφιακής (online) κουλτούρας (και μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού), και την προβολή των υφιστάμενων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Επιπλέον, και παράλληλα με τη διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας, ανέφερε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, σε συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγικότητας, υλοποιεί εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης για την εκμάθηση των συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έμφαση στη Διαδικτυακή Πύλη Αριάδνη, το TaxisNet και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και προγράμματα για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, με έμφαση στη χρήση του διαδικτύου και των βασικών εφαρμογών του.

Ο κ. Δημητριάδης είπε ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια της τάξης των 240-250 εκατ. Ευρώ για προώθηση έργων στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής.

Σε ό,τι αφορά την πλήρη ανάπτυξη της Ενιαίας Πύλης, με την επωνυμία «ΑΡΙΑΔΝΗ», εξέφρασε την ελπίδα η αλληλεπίδραση μεταξύ Κυβέρνησης και πολιτών/επιχειρήσεων να απλουστευθεί ώστε να παρέχονται υπηρεσίες και πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μια ενιαία πύλη, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο “single sign on” ή “Μόνο μία φορά” (ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για όλες τις υπηρεσίες).

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και σε έργα που προωθούνται τα οποία αφορούν την εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Wi-Fi Hotspot) σε 143 κοινότητες και έξι αγροτικούς δήμους καθώς και την πρωτοβουλία της Κομισιόν με την ονομασία «WIFI4EU», που στοχεύει στην εξασφάλιση δωρεάν συνδεσιμότητας Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, παντού σε όλη την Ευρώπη και σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της νομοθετικής ρύθμισης, ενώ αναμένεται η πρόσκληση για υποβολή συμμετοχών περί τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Είπε ακόμα ότι έχει ήδη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κυβερνητικού Ενοποιημένου Δικτύου Φωνής και Δεδομένων για τη Δημόσια Υπηρεσία, ενός πολύ σημαντικού έργου υποδομής, με δαπάνη 14 εκ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Δημητριάδης ανέφερε ότι η Κύπρος είναι στην 22 θέση στη χρήση της τεχνολογίας ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και επεσήμανε τους δύο ρόλους που έχει η κυβέρνηση σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας: Οφείλει να διευκολύνει τη χρήση της τεχνολογίας γενικά, καθώς επίσης και τη χρήση της τεχνολογίας στις υπηρεσίες που προσφέρει το ίδιο το κράτος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα προβλήματα που προκύπτουν και την καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων και αποφάσεων στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής, είπε ότι ίσως κάποια έργα ενδεχομένως να μην παραπέμπονται στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ενώ αναφέρθηκε και σε χρονοβόρες διαδικασίες.

Παρεμβάσεις, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έκαναν και ο Γιώργος Κωμοδρόμος, Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο Κωνσταντίνος Καραγιώργος, Ανώτερος Λειτουργός στο Υπουργείο Εμπορίου και Επικεφαλής της Μονάδας Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ο Αντώνης Φραγκούδης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας στην ΟΕΒ και ο Ανδρέας Ανδρέου, Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας στο ΚΕΒΕ.

Ο κ. Μιχαηλίδης, επισημαίνοντας την ανάγκη για σωστή αναθεωρημένη στρατηγική, αναφέρθηκε σε πέντε στόχους: ανάπτυξη υποδομών, ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους, ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την ευημερία του πολίτη, κυβερνοασφάλεια και τον ψηφιακό αλφαβητισμό.

Είπε ακόμα ότι επιβάλλεται η επιμόρφωση και εκπαίδευση τόσο των παιδιών όσο και των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών ενώ τόνισε και τη σημασία του δικτύου οπτικών ινών καθώς και της ζήτησης για ψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο.

Ο κ. Κωμοδρόμος τόνισε την ανάγκη να αναπτυχθούν οι υποδομές, ώστε να καταστεί ανταγωνιστική η ψηφιακή τεχνολογία. Αναφέρθηκε επίσης και στο γεγονός ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει ζήτηση για ψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο.

Είπε ακόμα ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο αναλφαβητισμός και να εκπαιδεύονται οι νέοι από πολύ μικρή ηλικία.

Ο κ. Φραγκούδης μίλησε για συντονισμό στην εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής, για την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων ενώ αναφέρθηκε και στην ιδέα για σύσταση ομάδας παρακολούθησης της υλοποίησης έργων και αποφάσεων, με τη συμμετοχή τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

«Ο ψηφιακός σχεδιασμός είναι μονόδρομος», είπε καταλήγοντας στην τοποθέτησή του.

Στη δική του τοποθέτηση ο κ. Ανδρέου, είπε ότι η ψηφιοποίηση είναι «θέμα επιβίωσης» για τις επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι η ψηφιακή πολιτική θα πρέπει να διασυνδέεται και με άλλες πολιτικές.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα