Επιλογή κλάδου για το λύκειο, η πρώτη απόφαση ζωής

Επιλογή κλάδου για το λύκειο, η πρώτη απόφαση ζωής

 


Δύο μαθητές ίδιου κλάδου με διαφορετικά επιλεγόμενα μαθήματα ο καθένας, δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν θέση για τα ίδια αντικείμενα σπουδών

 

Του Κυριάκου Κλεάνθους, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΜΑ), facebook.com/plancareercenter

 

Τα τελευταία τρία χρόνια το εκπαδευτικό σύστημα έχει τροποποιηθεί και επέστρεψε εν μέρη στην προ Ενιαίου Λυκείου εποχή όπου οι τότε Κλάδοι – τώρα Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ), ομαδοποιούσαν μαθήματα και την ίδια στιγμή τις επιλογές σπουδών. Σήμερα, το εκπαιδευτικό σύστημα δανειζόμενο στοιχεία και από τα δύο τελευταία εγχειρήματα, έρχεται να συγκεντρώσει τα θετικά στοιχεία και από τα δύο δίνοντας ένα κατά την άποψη μου ορθότερο πλαίσιο εκπαιδευτικών επιλογών.

Υπάρχει φυσικά μία πολυπλοκότητα στις επιλογές ΟΜΠ, αλλά και στην επιλογή μαθημάτων που καλούνται οι μαθητές να πάρουν για τη Β και Γ Λυκείου, επιλογές που ουσιαστικά καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πλαίσια πρόσβασης τους στα δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. Πρακτικά, οι μαθητές από τα μέσα της Γ’ Γυμνασίου και μέχρι το τέλος της πορείας τους στη Μέση εκπαίδευση, καλούνται να λαμβάνουν εκπαιδευτικές αποφάσεις και επιλογές μαθημάτων.

Ακούγεται μπερδεμένο, πόσο μάλλον για τον απλό αναγνώστη μαθητή και γονιό, που καλείται να πάρει τέτοιες αποφάσεις για τον ίδιο. Σημαντικό στην όλη πορεία των αποφάσεων αυτών είναι να γνωρίζει μαθητής και γονιός ποιος ή ποιοι είναι οι τελικοί στόχοι, που οδηγά δηλαδή αυτό το ταξίδι της Μέσης εκπαίδευσης και ποιος είναι ο τελικός προορισμός. Για αυτό το λόγο υπάρχουν οι επιστημονικά καταρτισμένοι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού που μπορούν να βοηθήσουν και να πληροφορήσουν κατάλληλα για να εντοπίσει ο ενδιαφερόμενος τον τελικό του στόχο (ή στόχους). Και επειδή πολύ συχνά ακούμε την ατάκα «Δεν θα βρεις άκρη με το παιδί μου γιατί δεν ξέρει τι του γίνεται», πιστέψετε με ότι πάντα υπάρχουν ενδιαφέροντα και μέσα από τη συμβουλευτική τα εντοπίζουμε.

Επεξηγώντας εν συντομία τα στάδια λήψης απόφασης, να πούμε ότι στα μέσα της Γ΄Γυμνασίου ο μαθητής καλείται να επιλέξει μεταξύ Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής. Στην πρώτη περίπτωση έχει τέσσερις επιλογές (Κλασικό, Πρακτικό, Οικονομικό, Εμπορικό), ενώ για τη δεύτερη περίπτωση έχει δύο επιλογές, τη Θεωρητική Κατεύθυνση και την Πρακτική Κατεύθυνση.

Στο επόμενο στάδιο, στα μέσα της Α’ Λυκείου ο μαθητής καλείται να πάρει την εξίσου σημαντική απόφαση εάν θα συνεχίσει στην ίδια ΟΜΠ ή θα επιλέξει μεταξύ έξι τώρα ΟΜΠ (προστέθηκε ο κλάδος Ξένων Γλωσσών και ο Καλλιτεχνικός κλάδος). Το πιο περίπλοκο όμως είναι ποια θα είναι τα επιλεγόμενα μαθήματα του, τα οποία είναι αυτά που σε πάρα πολλές περιπτώσεις καθορίζουν και τα πλαίσια πρόσβασης που θα δικαιούται κάποιος μαθητής να διεκδικήσει θέση με τις εξετάσεις πρόσβασης στα Πανεπιστήμια (Κύπρου, Ελλάδας).

Με άλλα λόγια, δύο μαθητές π.χ. του Πρακτικού κλάδου με διαφορετικά επιλεγόμενα μαθήματα ο καθένας, δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν θέση για τα ίδια αντικείμενα σπουδών! Άρα ουσιαστικά θα πρέπει να ξέρουν από την ηλικία των 14-15 που θα οδηγηθούν με τις επιλογές τους για να μην χρειαστεί να κάνουν αλλαγές με ότι αυτό συνεπάγεται για τις επιδόσεις τους και τη ψυχολογία τους.

Εν κατακλείδι, από νωρίς οι μαθητές θα πρέπει να ξέρουν και να διερευνήσουν τα ενδιαφέροντα τους, την προσωπικότητα και τις επαγγελματικές τους αξίες, τις επιλογές τους και το πιο σημαντικό το τι απαιτείται για να επιτύχουν στόχους και όνειρα. Μία επιστημονική, έγκυρη και κυρίως έγκαιρη συμβουλευτική διαδικασία από έναν καταρτισμένο Σύμβουλο, θα μπορέσει να βοηθήσει τον μαθητή και τους γονείς να κατανοήσουν το σύστημα, τις επιλογές και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από την Γ’ Γυμνασίου για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος.

Η επιλογή ΟΜΠ είναι επιλογή ζωής και δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία, αλλά να γίνει σωστή και εκ βαθέων διερεύνηση.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ