Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Παράνομες δυο ιστοσελίδες trading

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Παράνομες δυο ιστοσελίδες trading

 


Oι διαδικτυακοί τόποι capitalswissfx.com και expertfxtrade.com, δεν ανήκουν σε οντότητα η οποία κατέχει άδεια λειτουργίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως προνοείται στο άρθρο 5 του νόμου Ν. 87(Ι)/2017. Aυτό αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Στους πιο πάνω αναφερόμενους διαδικτυακούς τόπους, χρησιμοποιείται ο αριθμός άδειας και περιεχόμενο από τον διαδικτυακό τόπο της Κυπριακής Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών BDSwiss Holding Plc (Αρ. άδειας 199/13) παράνομα και χωρίς την εξουσιοδότηση της.

Η ΕΚΚ προτρέπει το επενδυτικό κοινό όπως προτού συνεργαστεί με επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να ανατρέχει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cysec.gov.cy (link is external)), για να βεβαιώνεται ως προς τα πρόσωπα που κατέχουν άδεια για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα