ESM: Επάνοδος της Κύπρου στην επενδυτική κατηγορία με προϋποθέσεις

ESM: Επάνοδος της Κύπρου στην επενδυτική κατηγορία με προϋποθέσεις

 

Είναι πολλά που θα κρίνουν την επιστροφή της Κύπρου στην επενδυτική κατηγορία

 

Η αποφασιστικότητα για τη συνέχιση της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα και των μεταρρυθμίσεων θα κρίνει την επιστροφή της Κύπρου στην επενδυτική κατηγορία, σημειώνει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ).

«Βλέποντας στο μέλλον, η ολοκληρωμένη και επιτυχής επιστροφή της Κύπρου στις αγορές θα εξαρτηθεί κυρίως από την αποφασιστικότητά της να διατηρήσει τη συνετή δημοσιονομική πολιτική, την αναδιάρθρωση των τραπεζών και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», αναφέρει ο ΕΜΣ στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, η οποία εγκρίθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Σημειώνει ωστόσο ότι ενώ η αξιολόγηση της Κύπρου παραμένει κάτω από την επενδυτική κατηγορία, εντούτοις οι προοπτικές από τους οίκους αξιολόγησης ήταν καθολικά θετικές. Ενδεικτικά, ο ΕΜΣ επισημαίνει πως η απόδοση του 10ετους ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας υποχώρησε στο 3,5% στο τέλος του 2016 (σήμερα είναι κάτω του 3%) από 3,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

 

Επανεκκίνηση των μεταρρυθμίσεων

Επισημαίνοντας ότι η Κύπρος απολαμβάνει τους καρπούς των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν κατά τα περασμένα χρόνια, ο ΕΜΣ τονίζει πως «η χώρα πρέπει να επανεκκινήσει τη δυναμική των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, να εδραιώσει τις βελτιώσεις και να προωθήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Κύπρου, έτσι ώστε να προσελκύσει επενδύσεις».

Επιπρόσθετα, ο ΕΜΣ θεωρεί πως η βελτίωση της αποδοτικότητας του δημοσίου τομέα και η διασφάλιση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας θα ενισχύσουν την μακροχρόνια προοπτική οικονομικής ανάπτυξης στην Κύπρο και την ελκυστικότητά της ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού. Θεωρεί τέλος ότι η επανένωση της χώρας θα βοηθούσε την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Για το 2016, ο Μηχανισμός σημειώνει πως οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες και η πρόοδος σε άλλους σημαντικούς τομείς, όπως το δημοσιονομικό σκέλος, βοήθησαν την Κύπρο να εξέλθει από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και να επανενταχθεί στον προληπτικό βραχίονα του Συμφώνου Σταθερότητας.

Η οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 2,8% ήταν ξεπέρασε και τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις και προέκυψε «από τη θετική έκπληξη της εγχώριας ζήτησης που έφτασε το 3,9%».

Σύμφωνα με την έκθεση, μπορεί η ανεργία να υποχώρησε στο 13,3% το Δεκέμβριο του 2016 από το 16,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2014, εντούτοις παρέμεινε πάνω από τον μέσο όρο του 9,6% στην ευρωζώνη. Σημειώνει ακόμη ότι η ανεργία στους νέους, παρόλη τη σταθερή μείωση παραμένει υψηλή.

Στο δημοσιονομικό σκέλος, ο ΕΜΣ σημειώνει πως η Κύπρος κατέγραψε ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3% του ΑΕΠ το 2016 από 1,7% το προηγούμενο έτος, που οδήγησε σε μια ισοσκελισμένη δημοσιονομική θέση. Συμπληρώνει ωστόσο ότι κάποιες μεταρρυθμίσεις, ειδικότερα αυτές που σχετίζονται με τις ιδιωτικοποιήσεις, «έχουν αναβληθεί ξανά».

 

Προκλήσεις στις τράπεζες

Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, ο ΕΜΣ σημειώνει ότι οι επιδόσεις των τραπεζών συνέχισαν να βελτιώνονται, αλλά σε χαμηλότερο ρυθμό.

Σημειώνει την μέτρια δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και την ελαφρά ενίσχυση της κεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Παρά το υψηλό απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο ΕΜΣ επισημαίνει πως τα κόκκινα δάνεια υποχώρησαν και αναμένεται να συνεχίσουν να μειώνονται.

Ωστόσο, ο ΕΜΣ τονίζει πως παρά την ύπαρξη του αναγκαίου νομικού πλαισίου για μείωση των ΜΕΔ, οι πραγματικές αναδιαρθρώσεις επιβραδύνθηκαν το 2016.

«Παρά τις υποσχόμενες εξελίξεις οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις συνιστούν πρόκληση στον ορίζοντα των τραπεζών», προσθέτει

Τέλος, ο ΕΜΣ σημειώνει ότι η σταδιακή βελτίωση της οικονομικής απόδοσης, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα σημαίνει ότι η ιδιωτικοποίηση της μοναδικής κρατικής τράπεζας (Συνεργατισμός) θα ξεκινήσει στο μέσο του 2017, μετά την ολοκλήρωση των απαιτήσεων για ένταξη στο Χρηματιστήριο.

 

€400 εκατομμύρια εξοικονομήσεις σε τόκους

Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΕΜΣ, οι εξοικονομήσεις σε δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους για την Κύπρο ανήλθαν σε €400 εκατομμύρια ή 2,1% του ΑΕΠ. Η εξοικονόμηση αυτή προκύπτει μετά από σύγκριση του επιτοκίου που καταβάλλεται στον ΕΜΣ και του αντίστοιχου επιτοκίου που θα κατέβαλλε η Κύπρος αν αντλούσε χρηματοδότηση από τις αγορές.

Το μεγαλύτερο όφελος παρουσιάζει η Ελλάδα, της οποίας οι εξοικονομήσεις ανέρχονται σε €9,9 δις λόγω και των αναβαλλόμενων πληρωμών επιτοκίων. Ακολουθεί η Ισπανία με €2,1 δις, η Πορτογαλία με €1,3 δις, η Ιρλανδία με €0,7 δις.


Comments

comments

Tags: cyprus, ESM

Σχετικά με τον Συγγραφέα