Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ανέστειλε άδεια εταιρείας για 2 μήνες

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ανέστειλε άδεια εταιρείας για 2 μήνες 


Η άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος της C Highgate Public Company Ltd αναστέλλεται για δύο μήνες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων.

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, «πληροφορεί τους παίκτες και το ευρύ κοινό ότι ο αποδέκτης Κλάσης Α Royal Highgate Public Company Ltd με αριθμό άδειας Α001 από 5 Δεκεμβρίου 2017 δεν δύναται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος, δυνάμει του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, καθώς η άδεια του έχει ανασταλεί για την περίοδο των δυο (2) μηνών».

Διευκρινίζεται ότι, «η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α στα αδειούχα υποστατικά των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του αποδέκτη έχει επίσης ανασταλεί για την περίοδο των δυο (2) μηνών».

Διευκρινίζεται ότι «η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α Royal Highgate Public Company Limited έχει ανασταλεί λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους έκδοσής της». Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα