Ετήσια μείωση της ανεργίας στο 10,6% το 2ο τρίμηνο 2017

Ετήσια μείωση της ανεργίας στο 10,6% το 2ο τρίμηνο 2017

 


 


Η ανεργία συνέχισε να ακολουθεί πτωτική πορεία σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο του 2017, υποχωρώντας στο 10,6% του εργατικού δυναμικού σε σχέση με το 12,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζεται στον τομέα των υπηρεσιών (80,3%).

Πτώση σημειώθηκε και στους υπαλλήλους που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης στο 12,8% έναντι 14,1% την ίδια περίοδο πέρσι. Στο 16% μειώθηκαν και οι εργαζόμενοι με καθεστώς προσωρινής εργασίας έναντι 18,5% το 2ο τρίμηνο του 2016.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας, το οποίο είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της, αναφέρεται ότι με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2017, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 424.807 άτομα ή 61,4% του πληθυσμού, άνδρες 66,6% και γυναίκες 56,7%, σε σύγκριση με 417.080 άτομα ή 61,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

«Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 379.842 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 54,9% – άνδρες 59,9%, γυναίκες 50,4% – σε σύγκριση με 366.742 άτομα (53,9%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016», προστίθεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 44.965 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 10,6% του εργατικού δυναμικού  – άνδρες 10,1%, γυναίκες 11,1% – σε σχέση με 50.339 άτομα ή 12,1% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι.

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 71,0%, αναφέρεται και διευκρινίζεται ότι το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 76,2% και για τις γυναίκες 66,2%. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 το ποσοστό ήταν 69,8%, άνδρες 74,9% και γυναίκες 65,0%.

Σημειώνεται παράλληλα ότι στις ηλικίες 55-64 ετών το ποσοστό απασχόλησης ήταν 53,7% σε σχέση με 52,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνει ο τομέας των υπηρεσιών με 80,3%.

Ακολουθούν οι τομείς της βιομηχανία και της γεωργίας με ποσοστά 17,3% και 2,4% αντίστοιχα.

Για το 2ο τρίμηνο του 2016 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: υπηρεσίες 79,4%, βιομηχανία 16,9% και γεωργία 3,7%, αναφέρεται.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 12,8% της συνολικής απασχόλησης ή 48.666 άτομα (άνδρες 10,3%, γυναίκες 15,6%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2016 ήταν 14,1% (άνδρες 12,2%, γυναίκες 16,1%).

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, από το σύνολο των απασχολουμένων, το 87,3% ή 331.694 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 16,0% ή 53.221 άτομα είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 85,3% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 18,5% είχε προσωρινή εργασία.


Comments

comments

Tags: anergia

Σχετικά με τον Συγγραφέα