Η Eurobank βάζει την Κύπρο στο χάρτη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η Eurobank βάζει την Κύπρο στο χάρτη των Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 


 


 

Η Eurobank Κύπρου πρωτοπορεί ανακοινώνοντας την έναρξη λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ ERB Funds VCIC PLC, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στον τομέα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Κύπρο. Με τον τρόπο αυτό, η Eurobank Κύπρου στηρίζει έμπρακτα τον θεσμό των συλλογικών επενδύσεων και συμβάλλει στην προώθηση της Κύπρου ως ενός αξιόπιστου κέντρου παροχής υπηρεσιών στα Αμοιβαία Κεφάλαια μέσα στον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.

Ο Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ERB Funds VCIC PLC έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σε πρώτη φάση, το ERB Funds VCIC PLC αποτελείται από τα ακόλουθα δύο Αμοιβαία Κεφάλαια:

  • ERB Βραχυπρόθεσμo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EUR με νόμισμα αναφοράς το Ευρώ
  • ERB Βραχυπρόθεσμo Αμοιβαίο Κεφάλαιο USD με νόμισμα αναφοράς το Αμερικανικό δολάριο

Επενδυτικός στόχος του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη σταδιακής αύξησης κεφαλαίου κυρίως μέσω επενδύσεων σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και τραπεζικών καταθέσεων. Και τα δύο Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν στους επενδυτές μεγάλη διασπορά σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις με άμεση ρευστότητα.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ (UCITS) χαρακτηρίζονται από το πλεονέκτημα της συλλογικής διαχείρισης των επενδύσεων μεγάλου αριθμού επενδυτών και θεωρούνται διεθνώς ως μία από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Μέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα σε ένα μεγάλο αριθμό επενδυτών να έχει πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί επενδυτές τοποθετούν τα χρήματά τους συλλογικά, αντί να τα επενδύσουν μόνοι τους, δημιουργώντας έτσι ένα σημαντικό ποσό κεφαλαίου το οποίο διαχειρίζονται ενεργά επαγγελματίες διαχειριστές χαρτοφυλακίου.

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτά διέπονται από αυστηρό Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και θεωρούνται διεθνώς ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμα, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα για τον τελικό επενδυτή:

  • Επαγγελματική διαχείριση επενδύσεων και χαρτοφυλακίου
  • Άμεση ρευστότητα
  • Βελτιστοποίηση σχέσης Απόδοσης/Κινδύνου μέσω ευρείας διασποράς επενδύσεων
  • Συγκριτικά χαμηλό κόστος συναλλαγών
  • Μικρό αρχικό κεφάλαιο συμμετοχής
  • Διαφάνεια με καθημερινή δημοσίευση τιμών και αποδόσεων

Λόγω των πιο πάνω χαρακτηριστικών, τα πιο πάνω Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρονται σαν επενδυτική επιλογή τόσο για θεσμικούς όσο και για ιδιώτες επενδυτές.

Στόχος του ERB Funds VCIC PLC είναι ο σταδιακός εμπλουτισμός με επιπρόσθετα Αμοιβαία Κεφάλαια που καλύπτουν ένα διευρυμένο φάσμα επενδυτικών αναγκών, τόσο σε θεματικό πλαίσιο όσο και σε γεωγραφικό προσανατολισμό.

Η Eurobank Κύπρου, από την ίδρυσή της στην Κύπρο το 2007, έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα των επενδυτικών ταμείων όπου κατέχει ηγετική θέση, λειτουργώντας ως θεματοφύλακας ενός μεγάλου αριθμού συλλογικών επενδύσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κλάδο των επενδυτικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών συναλλαγών και υπηρεσιών Θεματοφυλακής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Wealth Management της Eurobank Κύπρου στο +357 22 208000.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα