Εurostat: Εμπορικό έλλειμμα -2,6 δις στο επτάμηνο

Εurostat: Εμπορικό έλλειμμα -2,6 δις στο επτάμηνο

 


Σε 1,6 δισ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές εξαγωγές της Κύπρου μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2017, σημειώνοντας πτώση -2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2016, σύμφωνα με την Eurostat.

Η αξία των ενδοκοινοτικών εξαγωγών ήταν 0,6 δισ. ευρώ ή -33% λιγότερο από πέρσι και οι επιπλέον εξαγωγές εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ή 41% από πέρυσι. Παράλληλα, οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 4,2 δισ. ευρώ (αύξηση 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Οι εισαγωγές εντός της ΕΕ ανήλθαν σε 2,7 δισ. ευρώ ή -9% λιγότερο από το 2016 και επιπλέον εισαγωγές στην ΕΕ 1,5 δισ. ευρώ ή αύξηση κατά 32%. Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος είχε αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο ύψους -2,6 δις ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 (έναντι -2,5 το 2016), -2,1 δις με την ΕΕ και -0,5 με τον υπόλοιπο κόσμο.

Εν τω μεταξύ, η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο  (EA19) τον Ιούλιο του 2017 ήταν 177,7 δισ. ευρώ, αύξηση 6,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016 (167,6 δισ. ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 154,6 δισ. ευρώ, αύξηση 8,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016 (142,8 δισ. ευρώ). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 23,2 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση με + 24,8 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 145,6 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2017 , αυξημένο κατά 5,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016.

Τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2017, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 1 265,1 δισ. (αύξηση 7,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2016) και οι εισαγωγές σε € 1 135,0 δισ. (αύξηση 11,2% με τον Ιανουάριο του 2016). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 130,2 δισ. Ευρώ, έναντι + 154,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2016. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 1 074,0 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2017, αυξημένο κατά 7,3% σε σχέση με Ιανουάριο-Ιούλιο 2016.

Η πρώτη εκτίμηση για εξαγωγές αγαθών της ΕΕ-28 τον Ιούλιο του 2017 ήταν 155,8 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 9,7% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016 (142,1 δισεκ. ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 146,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016 (139,1 δισεκ. ευρώ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ28 σημείωσε πλεόνασμα 8,8 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούλιο του 2017, σε σύγκριση με + 3,0 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 ανήλθε σε 260,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2017, + 5,3% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016.

Τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2017, οι εξαγωγές των 28 εκτός ΕΕ  ανήλθαν σε 1 087,3 δισ. Ευρώ (αύξηση 9,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2016) και οι εισαγωγές σε 1 076,5 δισ. Ευρώ (αύξηση 10,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2016 ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ28 σημείωσε πλεόνασμα ύψους € 10,8 δισ., έναντι € 14,0 δισ. τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2016. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε € 1 938,3 δισ. τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2017, + 6,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2016.


Comments

comments

Tags: eurostat

Σχετικά με τον Συγγραφέα