Ευρωβαρόμετρο: Αισιόδοξοι οι Ευρωπαίοι για την πορεία της οικονομίας

Ευρωβαρόμετρο: Αισιόδοξοι οι Ευρωπαίοι για την πορεία της οικονομίας

 


“H πλειονότητα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι καλή και είναι αισιόδοξοι για το μέλλον, η εμπιστοσύνη στην Ένωση βρίσκεται σε άνοδο, ενώ η στήριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο”, σύμφωνα με μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (τακτικό Ευρωβαρόμετρο 89), που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Κομισιόν.

Στο τακτικό Ευρωβαρόμετρο, σε σχέση με την Κύπρο πραγματοποιήθηκαν 503 προσωπικές συνεντεύξεις, από τις 17 ως τις 26 Μαρτίου 2018. Αναλυτικά το 49% των Κυπρίων (49% και στην ΕΕ) εκτιμά ότι η κατάσταση της εθνικής οικονομίας είναι “γενικά καλή”, – βελτίωση +5 μονάδων από το 2017 – ενώ παρομοίως το 70%  (71% στην ΕΕ) θεωρεί την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού που ανήκει καλή.

Το 49% των Κυπρίων (61% των Ευρωπαίων) θεωρεί την επαγγελματική του κατάσταση ως “καλή” και το 36% των Κυπρίων (25% των Ευρωπαίων) θεωρεί ότι τους επόμενους 12 μήνες η κατάσταση της οικονομίας θα βελτιωθεί, το 45% (48% των Ευρωπαίων) θεωρεί ότι θα παραμείνει η ίδια και το 15% (23% στη ΕΕ) ότι θα χειροτερέψει.

Ακόμη το 36% των Κυπρίων εκτιμά ότι τους επόμενους 12 μήνες η απασχόληση θα αυξηθεί και το 2 % πως η προσωπική του επαγγελματική κατάσταση θα βελτιωθεί (27% και 24% στην ΕΕ αντίστοιχα).

Το 49% των Κυπρίων θεωρεί ότι το ζήτημα της οικονομίας είναι το πλέον σημαντικό στην ίδια την Κύπρο, ακολουθούμενο από το ζήτημα της ανεργίας με 40%, των κοινωνικών παροχών με 15% και της ακρίβειας με επίσης 15%.

Το 44% των Κυπρίων εκτιμά ότι το σοβαρότερο πρόβλημα για την ΕΕ είναι η τρομοκρατία και το 41% η μετανάστευση, ενώ η οικονομία ακολουθεί με μόλις 26% και η ανεργία με 18%.

Οι Κύπριοι δηλώνουν κατά 37 % ότι εμπιστεύονται την ΕΕ (+1), κατά 37% το εθνικό κοινοβούλιο και κατά 47% την εθνική κυβέρνηση. Αντίστοιχα το 55% (-1) δεν εμπιστεύεται την ΕΕ, το 56% δεν εμπιστεύεται το εθνικό κοινοβούλιο και το 46% δεν εμπιστεύεται την εθνική κυβέρνηση.

Επιπλέον το 58% των Κυπρίων (+7) εκτιμά ότι η χρηματοπιστωτική κρίση έφτασε στην  κορύφωσή της και η κατάσταση θα βελτιωθεί, το 34% (-1) έχει θετική εικόνα για την ΕΕ και το 41% ουδέτερη (+2), ενώ αμετάβλητες παραμένουν οι αρνητικές γνώμες στο 25%.

Το 72% των Κυπρίων αισθάνεται πολίτης της ΕΕ (70% στην ΕΕ), το 94% θα ήθελε να ξέρει περισσότερα για τα δικαιώματά του ως πολίτης της ΕΕ (67%) στην ΕΕ και το 63% δηλώνει ότι ήδη γνωρίζει αυτά τα δικαιώματα (54% στην ΕΕ).

Επιπλέον οι Κύπριοι εκτιμούν ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ΕΕ είναι η διαρκής ειρήνη μεταξύ των Κρατών Μελών (64%) και  η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών (61%), ενώ ακολουθεί το erasmus με 30% και τα κοινωνικά στάνταρς με 24%.

Το 63% των Κυπρίων εκτιμά ότι έχει ωφεληθεί από την κατάργηση των συνοριακών ελέγχων, το 63% από την κατάργηση του roaming, το 60% από τα ενισχυμένα δικαιώματα των καταναλωτών και το 51% από τα ενισχυμένα δικαιώματα των επιβατών αερομεταφορών.

Τέλος το 91% των Κυπρίων δηλώνει υπέρ των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών στην ΕΕ, το 90% υπέρ της κοινής αμυντικής πολιτικής, το 88% υπέρ της κοινής πολιτικής ενέργειας, το 84% υπέρ της κοινής πολιτικής μετανάστευσης, το 82% υπέρ της κοινής εξωτερικής πολιτικής, το 79% υπέρ της κοινής εμπορικής πολιτικής, το 77% υπέρ της κοινής ψηφιακής αγοράς και το 69% υπέρ του κοινού νομίσματος, ενώ μόνο το 49% είναι υπέρ της διεύρυνσης.

 

Η κατάσταση στην ΕΕ:

Συνολικά, σύμφωνα με τα ευρήματα του τακτικού Ευρωβαρόμετρου οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να έχουν θετική γνώμη για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας (50 %, +2 ποσοστιαίες μονάδες από το φθινόπωρο του 2017 έναντι του 37 %, -2 που έχουν αρνητική γνώμη) κάτι που πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2007.

Σε 25 κράτη μέλη, η πλειονότητα των ατόμων που απάντησαν δηλώνουν ότι η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι καλή (άνοδος συγκριτικά με 23 κράτη μέλη το φθινόπωρο του 2017). Από το φθινόπωρο του 2017, η θετική εικόνα έχει κερδίσει έδαφος σε 21 κράτη μέλη.

Η Κομισιόν, παρουσιάζοντας το Ευρωβαρόμετρο αναφέρει ότι, για πρώτη φορά από την άνοιξη του 2007, οι θετικές απόψεις σχετικά με την κατάσταση της εθνικής οικονομίας (49 %, +1) υπερτερούν των αρνητικών απόψεων (47 %, -2). Από το φθινόπωρο του 2017, το θετικό οικονομικό κλίμα έχει αυξηθεί σε 18 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων προηγούνται η Πορτογαλία (43 %, +10), η Ιρλανδία (79 %, +7), η Φινλανδία (77 %, +6) και η Λιθουανία (38 %, +6).

Η υποστήριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το ευρώ παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς τα τρία τέταρτα των ατόμων που απάντησαν (74 %) εντός της ζώνης του ευρώ υποστηρίζουν το ενιαίο νόμισμα της ΕΕ.

Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ έχει αυξηθεί σε ποσοστό 42 % (+1) και βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό της από το φθινόπωρο του 2010. Σε 15 κράτη μέλη, η πλειονότητα των ατόμων που απάντησαν εμπιστεύονται την ΕΕ.

Η εμπιστοσύνη είναι υψηλότερη στη Λιθουανία (66 %), την Πορτογαλία και τη Δανία (57 % αμφότερες), και στο Λουξεμβούργο και τη Βουλγαρία (56 % αμφότερες). Από το φθινόπωρο του 2017, η εμπιστοσύνη στην ΕΕ έχει κερδίσει έδαφος σε 19 χώρες, ιδίως στην Πορτογαλία (57 %, +6 ποσοστιαίες μονάδες) και τη Σλοβενία (44 %, +6), ενώ μειώθηκε σε έξι χώρες, ιδίως στο Βέλγιο (47 %, -6), την Ουγγαρία (44 %, -5) και τη Σλοβακία (44 %, -4).

Το 40 % των Ευρωπαίων έχει θετική εικόνα για την ΕΕ (το 37 % έχει ουδέτερη άποψη και μόνο το 21 % έχει αρνητική εικόνα). Η θετική εικόνα επικρατεί σε 15 κράτη μέλη, με τα υψηλότερα ποσοστά στην Ιρλανδία (64 %), τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία (56 % αμφότερες) και το Λουξεμβούργο (54 %).

Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από την εμπιστοσύνη στις εθνικές κυβερνήσεις ή τα κοινοβούλια. Το 42 % των Ευρωπαίων εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 34 % εμπιστεύεται το εθνικό κοινοβούλιο και την εθνική κυβέρνηση της χώρας τους.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι αισιόδοξοι για το μέλλον της ΕΕ (58 %, +1). Αυτό ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από δύο: την Ελλάδα (όπου, παρά την αύξηση της αισιοδοξίας κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, το 53 % είναι «απαισιόδοξο» σε αντιδιαστολή με το 42 % που είναι «αισιόδοξο») και το Ηνωμένο Βασίλειο (48 % έναντι 43 %). Τα υψηλότερα ποσοστά αισιοδοξίας σημειώνονται στην Ιρλανδία (84 %), την Πορτογαλία (71 %), το Λουξεμβούργο (71 %) και τη Μάλτα, τη Λιθουανία και τη Δανία (70 % και οι τρεις). Στον αντίποδα βρίσκονται η Γαλλία (48 %), η Κύπρος και η Ιταλία (54 % αμφότερες).

Η μετανάστευση συνιστά την κυριότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ένωση (38 %, + -1). Ακολουθεί η τρομοκρατία (29 %, -9), αλλά προηγείται κατά πολύ της οικονομικής κατάστασης (18 %, +1), της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών (17 %, +1) και της ανεργίας (14 %, +1).

Σε εθνικό επίπεδο, οι κυριότερες ανησυχίες παραμένουν η ανεργία (25 %, καμία αλλαγή), η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση (23 %, +3) και η μετανάστευση (21 %, -1). Η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση εμφανίζει και πάλι άνοδο και βρίσκεται σε δεύτερη θέση για πρώτη φορά από την άνοιξη του 2007.

Σε σύγκριση με την άνοιξη του 2014, περισσότεροι πολίτες αισθάνονται ότι ωφελήθηκαν από βασικές ενωσιακές πρωτοβουλίες, όπως η κατάργηση ή η μείωση των συνοριακών ελέγχων κατά τα ταξίδια στο εξωτερικό (53 %, +1), οι φθηνότερες κλήσεις με το κινητό τηλέφωνο από άλλη χώρα της ΕΕ (48 %, +14), τα ισχυρότερα δικαιώματα των καταναλωτών κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε άλλη χώρα της ΕΕ (37 %, +13) ή τα βελτιωμένα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών (34 %, +12).

Τέλος το 82 % των ατόμων που απάντησαν (+1) είναι υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας, ενώ το 75 % (καμία αλλαγή) είναι υπέρ της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και το 71 % αυτών δήλωσε υποστήριξή στην εμπορική πολιτική της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Μαΐου, o Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι, είχε παρουσιάσει το αντίστοιχο “έκτακτο Ευρωβαρόμετρο” με παρόμοια ευρήματα, καθώς ένα έτος μας χωρίζει από τις ευρωεκλογές.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα