FINCAP Advisers – Από την Κύπρο στην Μιανμάρ

FINCAP Advisers – Από την Κύπρο στην Μιανμάρ


 


Πρόκειται για τη νέα Frontier Market του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος

 

Της Αγγέλας Κωμοδρόμου

 

Η FINCAP Advisers Ltd ξεκίνησε την δραστηριοποίηση της τέλη του 2016 ως εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Σήμερα διαθέτει γραφεία σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λονδίνο. Σύμφωνα με τον Managing Partner της εταιρείας, Δημήτρη Τσίγκη, η FINCAP στοχεύει σε επέκταση της στο Ντουμπάι, Χόνγκ Κόνγκ και Μιανμάρ, την οποία χαρακτήρισε ως τη νέα Frontier Market του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Ο Δημήτρης Τσίγκης μιλώντας στο Ευρωκέρδος εξηγεί μεταξύ άλλων τι είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, και γιατί κάποιος να ζητήσει βοήθεια.

 

Πότε ξεκίνησε να δραστηριοποιείται η FINCAP Advisers Ltd και τι υπηρεσίες προσφέρει;

Η FINCAP Advisers Ltd (FINCAP) ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στα τέλη του 2016 ως μια νέα μπουτίκ εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. H FINCAP (www.fincapadvisers.com) ιδρύθηκε από τον Δημήτρη Α. Τσίγκη και τον Κωνσταντίνο Γ. Μίτσιγκα και διέπετε από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, είναι εγκεκριμένο γραφείο εξεύρεσης εργασίας, εγκεκριμένο ΔΕΚ/ΚΕΚ από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και σύμβουλος εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Κύπρου. Έχει παρουσία σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λονδίνο και ειδικεύεται σε υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης, παρεμπόδισης και καταπολέμησης βρώμικου χρήματος, διαχείρισης κινδύνων, δόμησης φορολογικών και εποπτευόμενων σχημάτων, παρουσίασης σεμιναρίων σε τράπεζες και εποπτευόμενους οργανισμούς, σύστασης και διαχείρισης επενδυτικών ταμείων αναμεταξύ πολλών άλλων υπηρεσιών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Οι συνεργάτες μας βρίσκονται ως επί το πλείστο σε Ισραήλ, Αγγλία, Κίνα, Ρωσία και Ασία. Απευθυνόμαστε σε νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των εποπτευόμενων χρηματοοικονομικών μέσων όπως επενδυτικές εταιρείες, επενδυτικά ταμεία ((ΟΕΕ/ΟΣΕΚΑ όλων των ειδών – Hedge Funds, Real Estate, Private Equity, UCITS κτλ.), ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, επενδυτικές, τράπεζες και εταιρείες στον τομέα FINTECH/REGTECH ανά μεταξύ άλλων. Επιπλέον διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία παροχής συμβουλών σε εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου (eCommerce), εταιρείες του ευρύτερου τομέα ψηφιακής τεχνολογίας (HI-TECH) και εταιρείες που επικεντρώνονται στην έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (R&D).

Τι είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες; Και γιατί κάποιος να ζητήσει βοήθεια

Σκοπός της FINCAP είναι  να προσφέρει ετοιμοπαράδοτες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε εποπτευόμενους φορείς, παρέχοντας υπηρεσίες αδειοδότησης και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προσφέρονται μετά την έκδοση αδειών περιλαμβάνουν Εξωτερικούς και Εσωτερικούς ελέγχους, Κανονιστική Συμμόρφωση και συμβουλές όσο αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο περί παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (‘AML Compliance’), υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων, υποστήριξη ICAAP, FATCA/CRS, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες περί Εταιρειών, Λογιστικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης Φόρων και ΦΠΑ, παροχή Σεμιναρίων, Corporate Advisory και Υπηρεσίες Πρόσληψης για Εκτελεστικούς Συμβούλους.

Οι συνεργάτες μας κατά πλειονότητα έχουν γνώση των χρηματοοικονομικών συμβούλων που ειδικεύονται στους προαναφερόμενους τομείς και απευθύνονται σε συγκεκριμένα γραφεία για βοήθεια συμπεριλαμβανομένου και της FINCAP. Έχουμε την ευθύνη για τη δόμηση και τη σύσταση του σχήματος τους, καθώς μετέπειτα και της επίβλεψης και συντήρησης ούτως ώστε να είναι σε θέση συνεχούς συμμόρφωσης με τις φορολογικές, κανονιστικές και νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους διάφορους επόπτες.

Οι συνεργάτες μας με την κατάλληλη συμβουλή μπορούν επιτυχώς να μεταφέρουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο από την θεωρία στην πράξη με μια σωστή δομή λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις πτυχές ιδανικής φορολογίας, παγκόσμιας κανονιστικής συμμόρφωσης και εύρυθμης νομικής λειτουργίας.

Τι κάνει ένας σύμβουλος;

Σαν σύμβουλοι οφείλουμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες του συνεργάτη μας, να αφουγκραστούμε τις τάσεις του συγκεκριμένου τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, να κατέχουμε ή να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην αναγκαία τεχνογνωσία με την οποία να  λύσουμε τις δύσκολες εξισώσεις και λειτουργικά να του παρέχουμε την απαιτούμενη υποστήριξη για να επιτύχει το επιχειρηματικό του πλάνο. Ένας σωστός σύμβουλος γνωρίζει πως και πότε να βρει βοήθεια για να μπορεί ο ίδιος με τη σειρά του να βοηθήσει πάρα κάτω τον συνεργάτη του να επιτύχει τους σκοπούς του άμεσα, οικονομικά και συνολικά (turnkey).

H FINCAP Advisers Ltd διέπετε από όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς που απαιτούνται;

Η FINCAP κατέχει πέντε άδειες, τις τρεις άδειες του ΣΕΛΚ, την άδεια γραφείου εξεύρεσης εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας και την άδεια συμβούλου εισαγωγής στη Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου τις Κύπρου.

Έδρα της FINCAP Advisers είναι η Κύπρος; Έχει επεκτείνει τις εργασίες της στο εξωτερικό; Αν ναι που; και ποια τα μελλοντικά σχέδια;

Με γραφεία στη Λευκωσία, Λεμεσό και Λονδίνο τα επόμενα βήματα είναι να έχουμε παρουσία σε Ντουμπάι, Χόνγκ Κόνγκ και Μιανμάρ. Η κάθε νέα παρουσία θα συμβάλλει με το δικό της τρόπο στην εξυπηρέτηση των αναγκών των υφιστάμενων και μελλοντικών μας συνεργατών. Το Ντουμπάι είναι γεωγραφικά το χρηματοοικονομικό κέντρο της Μέσης Ανατολής και Νότιας Αφρικής (MENA Region), το Χόνγκ Κόνγκ είναι στο επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας της Ασίας και το Μιανμάρ είναι η χώρα στην οποία υπολογίζουμε εμβάθυνση της οικονομικής σχέσης με την Κύπρο ως η νέα Frontier Market του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος.

Οι στρατηγικοί μας πυλώνες (verticals) προσβλέπουν στην επέκταση των επιλογών των επενδυτικών μας ταμείων που προσφέρονται σε συνεργάτες, την προσφορά επιπλέον υπηρεσιών στον τομέα της παροχής διαχείρισης επενδυτικών ταμείων, την πιθανότητα στρατηγικής συνεργασίας με ένα επώνυμο και διεθνή συμβουλευτικό οίκο του εξωτερικού και πιθανότητα τη στρατηγική συνεργασία με ένα γνωστό ακαδημαϊκό οίκο της Κύπρου με εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά για να μπορούμε μαζί να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας σεμινάρια απευθυνόμενα στον σύγχρονο επαγγελματία του χρηματοοικονομικού τομέα.

Λίγα λόγια για τον ιδρυτή Δημήτρη Α. Τσίγκη

Ο Δημήτρης Τσίγκης είναι απόφοιτος με άριστα από το London School of Economics όπου απέκτησε πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά και είναι επίσης κάτοχος MBA με διάκριση στα Οικονομικά, στη Διαχείριση Επιχειρήσεων, στα Ιδιωτικά Επενδυτικά Κεφάλαια (Wharton Business School) με υποτροφία Fulbright. O Δημήτρης μεταξύ άλλων προσόντων είναι εγκεκριμένος Ελεγκτής (Chartered Accountant/Practicing FCA) σε Κύπρο και Αγγλία, ενεργό μέλος του ΣΕΛΚ και του ICAEW, κάτοχος της προηγμένης εξέτασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘CySEC’) και της Αγγλικής FCA, εγκεκριμένος εξωτερικός εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ όπως επίσης και αδειούχος Μεσολαβητής. Επιπλέον, είναι υποψήφιος διδάκτωρ στον τομέα της Επιχειρηματικότητας στο Warwick Business School με ολική υποτροφία από το ESRC.

Ο Δημήτρης εργάστηκε στην Arthur Andersen/Deloitte στο Λονδίνο κυρίως σε Εταιρείες Private Equity και Επενδυτικές Τράπεζες, εργάστηκε στις Αγορές & Συγχωνεύσεις στην BNB Paribas στην Νέα Υόρκη καθώς και στο Private Banking  της Τράπεζας Κύπρου. Στην συνέχεια, το 2013, επέστρεψε στον οικονομικό συμβουλευτικό χώρο  και ειδικεύτηκε στα επενδυτικά ταμεία, στις επενδυτικές εταιρείες και τις υπηρεσίες πληρωμών με συχνή επικοινωνία με διεθνείς και εγχώριες Ρυθμιστικές Αρχές (π.χ. CySEC, CBC, MFSA, FCA, AMF Καναδά, SEC ΗΠΑ, FSA Σεϋχελλών, IFSC, ASIC και FSMA Βελγίου). Από το 2007-2016 διετέλεσε ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Στροβόλου και από το 2012-2016 ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας. Συν τοις άλλης από το 2006 είναι μέλος του Cyprus International Institute of Management και από του 2007 είναι λέκτορας στο Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας της Κύπρου. Υπήρξε επίσης πρόεδρος της ΣΠΕ Στροβόλου το 2014. Σήμερα είναι διοικητικός σύμβουλος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων καθώς και Επίτιμος Πρόξενος του Μυανμάρ στην Κύπρο από τον Φεβρουάριο του 2018.

Πηγή: Έντυπο Περιοδικό Ευρωκέρδος, Τεύχος 206


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα