Ενισχύονται οι συμπράξεις των τραπεζών με εταιρείες FinTech

Ενισχύονται οι συμπράξεις των τραπεζών με εταιρείες FinTech

 


Το 88% των παγκόσμιων οργανισμών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εκφράζει ανησυχίες για απώλεια εσόδων προς όφελος καινοτόμων επιχειρήσεων

 

Νέα έκθεση της PwC με τίτλο «Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services», καταδεικνύει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παγκόσμιων τραπεζών, των ασφαλιστικών οργανισμών και των διαχειριστών επενδύσεων προτίθεται, μέσα στα επόμενα 3-5 χρόνια, να ενισχύσει τις συμπράξεις με εταιρείες του κλάδου χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) αναμένoντας μέση απόδοση της τάξης του 20% της επένδυσης στα έργα καινοτομίας.

Η έκθεση, η οποία στηρίζεται στα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 1,300 συμμετέχοντες παγκοσμίως, περιλαμβάνει σαφείς ενδείξεις ότι ο χρηματοοικονομικός κλάδος κατανοεί πλέον όσα έχει να προσφέρει η καινοτομία. Βασικός παράγοντας πίσω από τις συμπράξεις αυτές είναι ο αυξανόμενος φόβος εντός του κλάδου ότι τα έσοδα κινδυνεύουν από τις καινοτόμες εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, με το 88% των συμμετεχόντων από τον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να θεωρεί ότι συνιστούν πραγματική απειλή (έναντι 83% το 2016). Υπάρχει δε η πεποίθηση ότι, κατά μέσο όρο, ποσοστό μέχρι και 24% των εσόδων κινδυνεύει.

Ως αποτέλεσμα, αναπτύσσεται μεταξύ των μερών μια αμοιβαία κατανόηση: Οι νεοφυείς εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας χρειάζονται την πρόσβαση στο κεφάλαιο και στους πελάτες που διαθέτουν ήδη οι εδώ και χρόνια φορείς της αγοράς, ενώ οι μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί αρχίζουν να κατανοούν πως η χρηματοοικονομική τεχνολογία θα μπορούσε να αποτελέσει το κλειδί ώστε να ξεπεράσουν επιτέλους τα διαχρονικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και την επικοινωνία τους με τους πελάτες.

Μετατρέποντας τις απειλές σε ευκαιρίες

Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι συμπράξεις με εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην ανάθεση μέρους των εργασιών έρευνας και ανάπτυξής τους σε τρίτους και στην υλοποίηση της στρατηγικής τους, επιτρέποντας έτσι στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να προσφέρουν στους πελάτες νέα προϊόντα με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς.

Οι χρηματικές υπηρεσίες που αξιοποιούν την κινητή τεχνολογία δημιουργούν ευκαιρίες για πρόσβαση σε πληθυσμούς, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν εξυπηρετούνταν από τράπεζες. Η PwC προβλέπει ότι η κινητή τεχνολογία θα βοηθήσει νέους πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, γεγονός που θα ήταν δυνατό να δημιουργήσει για τον κλάδο των πληρωμών ένα νέο κοινό αξίας $3 τρις.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας DeNovo της PwC, οι νεοφυείς επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την τεχνητή νοημοσύνη στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχουν εξασφαλίσει, τα δύο τελευταία χρόνια, σημαντική χρηματοδότηση που ανέρχεται, κατά μέσο όρο, σε $1 δις ετησίως. Η έκθεση επισημαίνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα συναφή εργαλεία δεδομένων και ανάλυσης, θα αξιοποιούνται από τις τράπεζες, τους διαχειριστές κεφαλαίων και τους ασφαλιστές στην καθοδήγηση των πελατών τους, σε καθημερινή βάση, ώστε να λαμβάνουν τις καλύτερες χρηματοοικονομικές αποφάσεις.

Η τεχνολογία blockchain βγαίνει από το εργαστήριο

  • Πέραν των τριών τετάρτων (77%) των παγκόσμιων οργανισμών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προτίθενται να υιοθετήσουν μέχρι το 2020 την τεχνολογία blockchain στα συστήματα παραγωγής τους.
  • Η χρηματοδότηση των εταιρειών blockchain αυξήθηκε το 2016 κατά 79% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα $450 εκ. παγκοσμίως.
  • Το ένα τέταρτο σχεδόν (24%) των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών οργανισμών δηλώνουν ότι είναι σήμερα «εξαιρετικά» ή «πολύ» εξοικειωμένοι με την τεχνολογία blockchain.

Η έκθεση καθιστά σαφές ότι η τεχνολογία blockchain αποτελεί πλέον  πραγματικότητα και η χρήση της θα διαδίδεται όλο και περισσότερο. Χάρη στην τεράστια ενδεχομένως εξοικονόμηση κόστους σε εργασίες διοικητικής υποστήριξης και τη διαφάνεια που προσφέρει, οι επενδύσεις στη συγκεκριμένη τεχνολογία θα αυξάνονται συνεχώς καθώς οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί διερευνούν τις δυνατότητες που τους προσφέρει ενόψει της μελλοντικής τους ανάπτυξης.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η τεχνολογία blockchain θα εφαρμόζεται κυρίως σε πληρωμές, μεταφορές κεφαλαίων και τη διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας. Οι σχετικές απόψεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, συχνά με γνώμονα το επίπεδο ανάπτυξης της τεχνολογίας στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα