Φόρουμ για την αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας από την KPMG

Φόρουμ για την αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας από την KPMG

 


Καθολική Υγεία: Εμπειρίες και παγκόσμια πρακτική – Εφαρμογές στη μετάβαση προς το ΓεΣΥ

Το τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών υγείας της KPMG Κύπρου διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το φόρουμ με θέμα «Υλοποίηση Γενικών Σχεδίων Υγείας: Διεθνής εμπειρία και παράγοντες επιτυχίας», το οποίο διεξήχθη στο ξενοδοχείο Χίλτον στις 11 Οκτωβρίου, 2017. Στο φόρουμ αναλύθηκαν εμπειρίες και διδάγματα μέσα από τη διεθνή εμπειρία της KPMG σχετικά με την ολική αναδιάρθρωση συστημάτων υγείας και εξετάστηκε η εφαρμογή τους σε σχέση με το Γενικό Σύστημα Υγείας στη Κύπρο.

Μετά την εναρκτήρια δήλωση του Υπουργού Υγείας, Δρ. Γεώργιου Παμπορίδη, οι βασικοί ομιλητές του φόρουμ Sir David Nicholson, πρώην Εκτελεστικός Διευθυντής του NHS Ηνωμένου Βασιλείου και νυν Ανώτερος Σύμβουλος της KPMG σε θέματα Καθολικής Υγείας και κ. Jonty Roland, διευθυντής προγράμματος του Διεθνούς Κέντρου Καθολικής Υγείας της KPMG, μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει εργαζόμενοι σε μεγάλα έργα συνολικής αναδιάρθρωσης και υλοποίησης σχεδίων καθολικής υγείας, ανά το παγκόσμιο. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, για τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση ενός αποδοτικού και καθολικού συστήματος υγείας στην Κύπρο.

Ο κ. Ιάκωβος Γαλανός, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής των συμβουλευτικών υπηρεσιών της KPMG Κύπρου σε θέματα Υγείας, δήλωσε: «υπό τη προϋπόθεση πως θα τύχουν σωστής διαχείρισης, οι θεμελιώδεις αλλαγές που αναμένονται στο δημόσιο σύστημα υγείας της Κύπρου, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στις  βέλτιστες πρακτικές, θα ανοίξουν το δρόμο για ένα σωστό Γενικό Σύστημα Υγείας και θα αναβαθμίσουν τα μοντέλα και τις μεθόδους φροντίδας σε όλο το νησί».

Οι συμμετέχοντες στο φόρουμ επέδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις και τους κανονισμούς που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας.

Tags: gesy, KPMG