Γ.Λιλλήκας: «Το όραμα που χρειάζεται» – Οι θέσεις του για την οικονομία

Γ.Λιλλήκας: «Το όραμα που χρειάζεται» – Οι θέσεις του για την οικονομία

Μια σειρά διαδοχικών λανθασμένων πολιτικών αποφάσεων, το καταστροφικό κούρεμα των καταθέσεων, των ταμείων προνοίας και των τρεχούμενων λογαριασμών των κυπριακών επιχειρήσεων οδήγησαν το τραπεζικό σύστημα και την κυπριακή οικονομία τον Μάρτιο του 2013 σε οριακό σημείο.

Με το κούρεμα των καταθετών, την πολιτική λιτότητας χωρίς στοχευμένη στήριξη όσων πλήγηκαν περισσότερο από την κρίση είχαν ως αποτέλεσμα την εξαθλίωση των κυπριακών νοικοκυριών.

Η υποψηφιότητα Γιώργου Λιλλήκα στις Προεδρικές εκλογές έχει ως ύψιστη προτεραιότητα τη διόρθωση των λαθών των τελευταίων δύο κυβερνήσεων, που στηρίχθηκαν και οι δύο από το Δημοκρατικό Κόμμα, και επαναφορά της οικονομίας σε πραγματική πρόοδο, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και τη μεσαία τάξη.

Οι προτεραιότητες της διακυβέρνησης Γιώργου Λιλλήκα στην οικονομία εστιάζονται στα πιο κάτω σημεία:

1) Δημιουργία Ειδικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικών Διευκολύνσεων για χειρισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, στο οποίο θα μπορεί να προσφύγει ένας πολίτης ή μια μικρή επιχείρηση για εξαγορά του δανείου του από τις τράπεζες με σημαντική έκπτωση. Δικαιούχοι θα είναι μόνο αυτοί που θα μπορούν  αποδείξουν ότι μέχρι την κρίση ήταν συνεπείς με τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Το ταμείο θα λειτουργεί στη βάση του ισχύοντος Νόμου περί επενδυτικών εταιρειών / συλλογικών επενδύσεων και η λειτουργία του θα συμπεριλαμβάνει και κούρεμα δανείων, εφόσον οι συμμετέχοντες είναι τυπικοί στις υποχρεώσεις αποπληρωμής του δανείου τους.

2) Δημιουργία Ταμείου Αποζημιώσεων για κουρεμένους καταθέτες, το οποίο θα αφορά πρωτίστως φορολογικούς κάτοικους Κύπρου που συνεισφέρουν στην οικονομία της χώρας, στα κεφάλαια κίνησης εταιρειών, αλλά αποκλείοντας θεσμικούς επενδυτές και μετόχους τραπεζών. Τα χρήματα θα προέλθουν από φορολόγηση των τραπεζών (συνδέεται άμεσα με την πρόταση μας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια),   από φορολόγηση των υπεραξιών που δημιουργήθηκαν από τις πολεοδομικές ελαφρύνσεις, συνεισφορά από το Ταμείο Υδρογονανθράκων, από εκχώρηση των εσόδων από την επιβολή ΦΠΑ στη γη, από καταβολή τέλους επενδυτικής συμμετοχής στο ταμείο και με αξιοποίηση κρατικής γης, χωρίς όμως έκδοση ομολόγων και χωρίς εγγύηση από το κράτος.

3) Η αντιμετώπιση της ανεργίας θα προέλθει με μια σειρά μέτρων όπως Θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα, θεσμοθέτηση ελάχιστων αποδεκτών προσόντων για κάθε επάγγελμα, επέκταση της χρονικής διάρκειας των προγραμμάτων της ΑΝΑΔ σε 2 χρόνια,  δικαίωμα πρόωρης αφυπηρέτησης, χωρίς αποκοπή του 12% των συντάξιμων ωφελημάτων, επαναφορά σε ενισχυμένο βαθμό του σχεδίου νεανικής επιχειρηματικότητας, παροχή φοροαπαλλαγής για περίοδο πέντε ετών σε νέες εταιρείες με μετόχους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ηλικίας μέχρι 35 ετών, επαναφορά του θεσμού εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη επιχορήγηση νέων επιχειρήσεων, διασύνδεση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με το Επίδομα Εργασίας και σταδιακή δημιουργία υψηλά αμειβομένων θέσεων εργασίας, βασισμένες στην έρευνα και την καινοτομία.

4) Στόχος μας είναι η αύξηση της κατώτατης σύνταξης στα €733 τον μήνα, ποσό που ήδη ορίζεται ως το κατώτατο μηνιαίο ποσό επιβίωσης για τη χώρα μας. Η αύξηση αυτή θα γίνει σταδιακά και θα χρηματοδοτηθεί από την αποπληρωμή του χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάτι που επίσης αποτελεί προτεραιότητα στην οικονομική πολιτική μας.

5) Πρόθεση μας είναι να σεβαστούμε και να εκπληρώσουμε τη δέσμευση της νυν κυβέρνησης, όπως αυτή έγινε γραπτώς δια μέσου του νυν Υπουργού Οικονομικών προς τη Βουλή, για αποπληρωμή και επιστροφή ποσού ίσου με το 77% του ποσού που ήταν διαθέσιμο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την περίοδο του «κουρέματος» το Μάρτιο 2013.

6) Έχοντας υπόψη τις απώλειες εσόδων του κράτους από κακοδιαχείριση και φοροδιαφυγή εισηγούμαστε όπως  γίνει νομοθέτηση της Προσωπικής Αστικής Ευθύνης για πράξεις και παραλήψεις κρατικών αξιωματούχων ή/και πολιτικών προσώπων, ειδικά για όσους χειρίζονται δημόσιο χρήμα. Το «Πόθεν έσχες» να ισχύει για όλους τους πολιτικούς και τους συγγενείς Α’ βαθμού, καθώς και κρατικούς αξιωματούχους που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ή ελέγχουν ή συμμετέχουν σε διαδικασίες προσφορών και να διεξάγεται από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο, μετά από προσφορές. Οποιεσδήποτε αποφάσεις διακανονισμών σε σχέση με αποπληρωμή φορολογίας, να υπόκεινται σε έλεγχο από ειδική ανεξάρτητη επιτροπή. Να γίνεται δημοσιοποίηση διακανονισμών φορολογίας, που αφορούν νομικά πρόσωπα και να απαλειφθεί η υφιστάμενη πρόνοια για προγενέστερη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. Να απαγορευθεί ο διακανονισμός αποπληρωμής φορολογίας για υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή και το χρέος να καθίσταται άμεσα πληρωτέο.

7) Για την ύπαιθρο και τις ορεινές περιοχές εισηγούμαστε όπως δημιουργηθούν κίνητρα για αγορά πρώτης κατοικίας από νεαρά ζευγάρια για εγκατάσταση, κίνητρα για τη δημιουργία επαγγελματικής στέγης, κίνητρα για εγκατάσταση ξενοδοχειακών μονάδων και βιοτεχνικών ομάδων σε ορεινές περιοχές, επαναφορά του επιδόματος θέρμανσης και ταυτόχρονη χορηγία θερμομόνωσης  και παροχή καυσίμων κίνησης σε προνομιακές τιμές.

Τα πιο πάνω αφορούν μονάχα τις προτεραιότητες της διακυβέρνησης Γιώργου Λιλλήκα στην οικονομία και ολόκληρο το πρόγραμμα διακυβέρνησης, με ειδική έμφαση στην οικονομία, την υγεία και την κοινωνική ευημερία θα δοθεί στο λαό εντός Δεκεμβρίου. Ο Γιώργος Λιλλήκας, με τη στήριξη του κυπριακού λαού, μπορεί να δώσει συγκεκριμένες λύσεις που στόχο έχουν την ανάπτυξη, την μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Είναι υποψήφιος απαλλαγμένος από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων και εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων. Είναι ο υποψήφιος που μπορεί να δώσει ελπίδα και όραμα στο λαό και πάνω στον οποίο ο λαός μπορεί να βασίζεται για ένα καλύτερο και πιο ευοίωνο μέλλον.

 

 

 

 

 


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα