Για πρώτη φορά 100% ανακυκλωμένο χαρτί στο δημόσιο τομέα

Για πρώτη φορά 100% ανακυκλωμένο χαρτί στο δημόσιο τομέα


 


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει διενεργήσει διαγωνισμό για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, δίνοντας πλεονέκτημα σε δεόντως πιστοποιημένο ανακυκλωμένο χαρτί που παράγεται από ανακυκλωμένο πολτό κατά 100%.

Αυτή η πρακτική ακολουθείται στα πλαίσια της πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για προμήθεια προϊόντων τα οποία είναι φιλικότερα στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, προωθώντας την πολιτική της Κυβέρνησης για πράσινες δημόσιες συμβάσεις.

Ως αποτέλεσμα των κινήτρων που είχαν εισαχθεί στον εν λόγω διαγωνισμό, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει συνάψει Συμφωνία Πλαίσιο για την αγορά, για πρώτη φορά, 100% ανακυκλωμένου χαρτιού. Το χαρτί αυτό είναι πιστοποιημένο από διεθνείς οργανισμούς με τα πιστοποιητικά EU Eco-Label, Blue Angel και Cradle to Cradle.

Έχει συνάμα επιτευχθεί εξοικονόμηση 3% σε σύγκριση με την τιμή που είχε εξασφαλισθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς για ανακυκλωμένο χαρτί.

Σημειώνεται ότι όλοι οι αγοραστές στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν την δυνατότητα να προμηθεύονται το συγκεκριμένο χαρτί, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα μπορέσουν να έχουν τα συγκεκριμένα οφέλη.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα