Γραφειοκρατία και αργές διαδικασίες εμπόδια για τους ξένους επενδυτές

Γραφειοκρατία και αργές διαδικασίες εμπόδια για τους ξένους επενδυτές


Η γραφειοκρατία και οι αργές διαδικασίες εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδια για τους ξένους επενδυτές, χωρίς ωστόσο αυτό να επηρεάζει τη συνολική τους αξιολόγηση και εμπειρία για τη χώρα μας. Αυτό συμπεραίνουν δύο νέες έρευνες που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), η «Έρευνα Ικανοποίησης μεταξύ ξένων εταιρειών με φυσική παρουσία στην Κύπρο» και η «Έρευνα Αγοράς μεταξύ εταιρειών διεθνούς εμβέλειας που δεν δραστηριοποιούνται στη Κύπρο». Τα αποτελέσματα των ερευνών, τις οποίες διενήργησε η εταιρεία NOVERNA Analytics and Research, παρουσιάστηκαν στις 21 Ιουνίου στη Λευκωσία, ενώπιον εκπροσώπων της Κυβέρνησης και της Δημόσιας Υπηρεσίας και σημαντικών φορέων του επιχειρηματικού τομέα.

Στόχος της πρώτης έρευνας ήταν να καταγράψει τις απόψεις επενδυτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας σε σχέση με τη σημαντικότητα παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή έδρας για τις εταιρείες τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Κύπρου συγκριτικά με άλλους επενδυτικούς προορισμούς, τις προσδοκίες και προβλέψεις τους για το μέλλον. Όπως διαφαίνεται από τα αποτελέσματα, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικά, με το φορολογικό καθεστώς, τη γεωγραφική θέση και την αεροπορική συνδεσιμότητα, αλλά και την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και την ποιότητα ζωής να κατατάσσονται πρώτα σε σειρά προτεραιότητας από τους επενδυτές.

Στα κυριότερα μειονεκτήματα της Κύπρου, ως επενδυτικού προορισμού, παραμένει η γραφειοκρατία, με τις καθυστερήσεις στη Δημόσια Υπηρεσία και τον Έφορο Εταιρειών να ακολουθούν στην κατάταξη. Ως μειονέκτημα χαρακτηρίζουν οι επενδυτές και τη μη επίλυση του κυπριακού προβλήματος, ενώ ανασταλτικούς παράγοντες θεωρούν επίσης το μέγεθος της αγοράς, τα προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας και τα επίπεδα διαπλοκής που επικρατούν στη χώρα.

Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι κατά συντριπτική πλειοψηφία, οι επενδυτές παραμένουν ευχαριστημένοι από τη συνολική τους εμπειρία στην Κύπρο, με το 90% εξ’ αυτών να δηλώνουν ότι δεν έχουν πρόθεση αλλαγής τοποθεσίας, σε σχέση με 79% πέρυσι. Συγκεκριμένα, 45 από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι έχουν μείνει πιο ικανοποιημένοι απ’ ό,τι ανέμεναν, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το φορολογικό καθεστώς, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της οικονομίας και την ποιότητα των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρονται. Ο αντίστοιχος αριθμός για το 2015 ήταν 29.

Σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, οι συμμετέχοντες επενδυτές δηλώνουν ότι γνωρίζουν για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για ενίσχυση της διαφάνειας στον τραπεζικό τομέα και για  εκσυγχρονισμό του Νόμου για επενδυτικές εταιρείες. Σε γενικές γραμμές, οι επενδυτές δηλώνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Από την αντίστοιχη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ επενδυτών που δεν διατηρούν δεσμούς με την Κύπρο και δεν έχουν λόγο να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους αλλού, αξιόλογο ποσοστό ύψους 25% απάντησε ότι θα λάμβανε υπόψη τη χώρα μας για επέκταση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι το 80% όσων έχουν γνωστούς που δραστηριοποιούνται εδώ, δήλωσε ότι τους έχουν μεταφέρει άκρως θετικά σχόλια για την εμπειρία τους. Ανάμεσα στους παράγοντες που οι ίδιοι θα λάμβαναν υπόψη για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο είναι ο εταιρικός φόρος, η ιδιότητα του κράτους-μέλους της ΕΕ, η εκτεταμένη χρήση της αγγλικής γλώσσας και η γεωγραφική της θέση. Αντίστοιχα, ανασταλτικούς παράγοντες αποτελούν το μέγεθος της αγοράς, το κυπριακό πρόβλημα και η γραφειοκρατία που πλήττει συγκεκριμένους τομείς.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, Χριστόδουλος Ε Αγκαστινιώτης, ανέφερε ότι οι έρευνες αυτές «είναι στην ουσία οι μόνες μετρήσιμες έρευνες που αξιολογούν το υφιστάμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και που μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από την Πολιτεία και τον CIPA στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεταρρύθμιση και ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας».

Δεν υπάρχει αμφιβολία, υπογράμμισε ο κ. Αγκαστινιώτης, ότι η Κύπρος διαθέτει πολλά από τα χαρακτηριστικά που ζητούν οι επενδυτές, όπως επιβεβαιώνουν και οι έρευνες που παρουσιάζουμε σήμερα. «Για να είμαστε ωστόσο σε θέση να βελτιστοποιήσουμε τις πιθανότητες μετουσίωσης του ενδιαφέροντος που επιδεικνύεται σε πραγματικές επενδύσεις, αλλά και να βεβαιωθούμε ότι οι υφιστάμενοι επενδυτές θα παραμείνουν και θα επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους εδώ, είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε την προσπάθεια συνεχούς ενδυνάμωσης των ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων». Επομένως, κατέληξε, έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε σταθερή την πορεία που μας έφερε μέχρι εδώ, με την ίδια επιμονή και συνέπεια.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα