H ευρωπαϊκή οικονομία τα πήγε καλύτερα από ότι αναμενόταν

H ευρωπαϊκή οικονομία τα πήγε καλύτερα από ότι αναμενόταν


 


Αύξηση του ΑΕΠ και βελτιωμένα δημόσια οικονομικά στην ευρωζώνη 2,2% φέτος σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις

 

Η οικονομία της ζώνης του ευρώ βρίσκεται φέτος σε καλό δρόμο ώστε να αναπτυχθεί με τον ταχύτερο ρυθμό σε μια δεκαετία με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να φτάνει στο 2,2%, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την Κομισιόν η τρέχουσα πρόβλεψη είναι σημαντικά υψηλότερη από την εαρινή πρόβλεψη(1,7%). Η οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της αναμένεται επίσης να ξεπεράσει τις προσδοκίες, με έντονη ανάπτυξη 2,3% φέτος (από 1,9% στις εαρινές προβλέψεις). Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ στο 2,1% το 2018 και στο 1,9% το 2019 (εαρινές προβλέψεις: 2018: 1,8% στην ΕΕ).

Η Κομισιόν καταγράφει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παρουσίασε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα από ό, τι αναμενόταν φέτος, προωθούμενη από την ανθεκτική ιδιωτική κατανάλωση, την ισχυρότερη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο και την πτώση της ανεργίας. Οι επενδύσεις αυξάνονται επίσης εν μέσω ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης και σημαντικά βελτιωμένου οικονομικού κλίματος καθώς η αβεβαιότητα έχει ξεθωριάσει. Οι οικονομίες όλων των κρατών μελών διευρύνονται και οι αγορές εργασίας τους βελτιώνονται, αλλά οι μισθοί αυξάνονται αργά, καταγράφει η έκθεση.

Κατά την Κομισιόν, παρόλο που η κυκλική ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη για 18 συνεχόμενα τρίμηνα, εξακολουθεί να είναι ελλιπής, ενώ για παράδειγμα εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική χαλάρωση στην αγορά εργασίας και άτυπη αύξηση των μισθών. Επομένως, η αύξηση του ΑΕΠ και ο πληθωρισμός εξακολουθούν να εξαρτώνται από την υποστήριξη μέσω συγκεκριμένης πολιτικής. Αναλυτικά καταγράφει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει διατηρήσει τη νομισματική της πολιτική σε πολύ ευνοϊκά επίπεδα, ενώ ορισμένες άλλες κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να αυξάνουν τα επιτόκια. Ορισμένα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ αναμένεται να υιοθετήσουν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική το 2018, αλλά η συνολική δημοσιονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές ουδέτερη.

Σε ότι αφορά την ανεργία, η έκθεση της Κομισιόν καταγράφει ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει διατηρηθεί και οι συνθήκες της αγοράς εργασίας πρόκειται να ωφεληθούν από την επέκταση της εγχώριας ζήτησης, τη συγκρατημένη αύξηση των μισθών και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη.

Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να είναι κατά μέσο όρο 9,1% φέτος, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, καθώς ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων ανέρχεται σε υψηλό επίπεδο. Κατά τα επόμενα δύο χρόνια, η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω σε 8,5% το 2018 και σε 7,9% το 2019. Στην ΕΕ, το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να φτάσει το 7,8% αυτό το έτος, 7,3% το 2018 και 7,0% το 2019.

Επιπλέον, οι προοπτικές του πληθωρισμού υποχωρούν εν μέσω βραδείας αύξησης των μισθών. Ο ονομαστικός πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή παρουσίασε διακυμάνσεις κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους υπό την επίδραση των επιπτώσεων της ενεργειακής βάσης. Ο πυρήνας του πληθωρισμού, ο οποίος αποκλείει τις τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής, αντίθετα, αυξάνεται, αλλά παραμένει υποτονικός, αντικατοπτρίζοντας τον αντίκτυπο της παρατεταμένης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού, της χαμηλής αύξησης των μισθών καθώς και της χαλάρωσης της αγοράς εργασίας. Συνολικά, ο πληθωρισμός αναμένεται να φθάσει κατά μέσο όρο 1,5% στη ζώνη του ευρώ φέτος και αναμένεται να μειωθεί στο 1,4% το 2018, πριν αυξήσει το 1,6% το 2019.

Τέλος τα δημόσια οικονομικά στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να βελτιωθούν περισσότερο από ό, τι αναμενόταν την άνοιξη, κυρίως χάρη στην άνοδο της ανάπτυξης. Το βασικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα αναμένεται να βελτιωθεί σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με μια υπόθεση μη αλλαγής πολιτικής, ο λόγος του ελλείμματος γενικής κυβέρνησης της ζώνης του ευρώ προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο 0,8% το 2019 (1,1% το 2017 και 0,9% το 2018), ενώ ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί στο 85,2% (89,3% το 2017 και 87,2% το 2018).

Οι κίνδυνοι για την εκπλήρωση των προβλέψεων σχετίζονται με αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις (π.χ. στην κορεατική χερσόνησο), ενδεχομένως αυστηρότερες παγκόσμιες χρηματοοικονομικές συνθήκες (π.χ. λόγω αύξησης της αποστροφής κινδύνου), την οικονομική προσαρμογή στην Κίνα ή την επέκταση των προστατευτικών πολιτικών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κίνδυνοι σχετίζονται με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Brexit, με την ισχυρότερη εκτίμηση του ευρώ και με τα υψηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Αντίθετα, η μείωση της αβεβαιότητας και η βελτίωση του κλίματος στην Ευρώπη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερη από την πρόβλεψη ανάπτυξη, όπως θα μπορούσε να σημειώσει ισχυρότερη ανάπτυξη στον υπόλοιπο κόσμο.

Η Κομισιόν καταγράφει ότι δεδομένων των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων σχετικά με τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι προβλέψεις μας για το 2019 βασίζονται σε καθαρά τεχνική παραδοχή της status quo όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ27 και Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό ισχύει μόνο για τους σκοπούς των προβλέψεων και δεν επηρεάζει τις εν εξελίξει συνομιλίες στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 50.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα