Η ΕΕ μακριά από τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η ΕΕ μακριά από τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 


 


Με ποσοστό 17%, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) απέχει πολύ από τον πρωταρχικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 20% για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, ανακοίνωσε χθες η Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ, τονίζοντας ότι ο σχετικός “υπό – στόχος του 10%” για τις μεταφορές επιτεύχθηκε προς το παρόν μόνο στη Σουηδία και την Αυστρία.

Αναλυτικά, σημειώνεται ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει επίσης έναν ειδικό υποδείκτη για το μερίδιο των καυσίμων που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές. Ο στόχος για αυτόν τον υποδείκτη είναι 10%. Οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/28 / ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Κατά την Eurostat, το 2016, η Σουηδία (30,3% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιείται στις μεταφορές) και η Αυστρία (10,6%) ήταν τα μόνα δύο κράτη μέλη που πέτυχαν το στόχο της χρήσης 10% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις μεταφορές. Ενώ η Γαλλία (8,9%) και η Φινλανδία (8,4%) ήταν σχετικά κοντά στην επίτευξη του στόχου, τα περισσότερα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ βρίσκονταν γύρω στο μισό σημείο στην επίτευξη του στόχου για το 2020. Με την χρήση λιγότερων από 3% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές, η Εσθονία (0,4%), η Κροατία (1,3%), η Ελλάδα (1,4%) και η Σλοβενία ​​(1,6%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (2,7%) ήταν πιο απομακρυσμένες χώρες από το στόχο του 10%.

Η Σουηδία και η Ισπανία είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου τους στα καύσιμα μεταφορών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεταξύ 2015 και 2016, ενώ η χρήση αυτού του τύπου ενέργειας μειώθηκε σημαντικά στη Φινλανδία. Σε επίπεδο ΕΕ, το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές ανερχόταν στο 7,1% το 2016, σε σύγκριση με 6,6% το προηγούμενο έτος και 1,4% το 2004. KYΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα