Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μοχλός ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών

Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα μοχλός ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών

 


Του Γιώργου Παπαναστασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της VTT Vasiliko Ltd (VTTV)

Οι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκώς μεταβαλλόμενο, εντείνοντας τις προσπάθειες για διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Την ίδια ώρα, τοπικές κοινότητες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, υφιστάμενοι και δυνητικοί πελάτες καθώς και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι των εταιρειών αναμένουν από αυτές να λειτουργούν υπεύθυνα και με διαφάνεια. Με τις προσδοκίες της κοινωνίας να διευρύνονται συνεχώς, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις καταφέρνουν να κερδίσουν την εκτίμηση του κοινού ακριβώς γιατί επιδεικνύουν κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομίας επιλέγουν να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), προάγοντας αφενός την έννοια του εθελοντισμού και της συλλογικότητας και καλλιεργώντας αφετέρου ενιαία κουλτούρα εντός του οργανισμού τους. Εξάλλου, οι εταιρείες με ισχυρό περιβαλλοντικό και κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα δεν αποτελούν μόνο πηγή έμπνευσης για την υπόλοιπη επιχειρηματική κοινότητα αλλά συνιστούν παράλληλα και σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες. Ειδικότερα, όταν πρόκειται για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων, η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση μικρότερων κοινοτήτων ενώ το είδος των πρωτοβουλιών συχνά προκύπτει μέσα από τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πως μπορούν οι εταιρείες να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της κοινότητας όπου δραστηριοποιούνται είναι η περίπτωση της VTT Vasiliko Ltd (VTTV). Κατατάσσοντας τις τοπικές κοινωνίες ανάμεσα στους σημαντικότερους κοινωνικούς της εταίρους, η VTTV στηρίζει από την ίδρυσή της τις κοινότητες της ευρύτερης περιοχής Βασιλικού όπου διατηρεί τη βάση της. Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με τις γειτονικές κοινότητες για την επίτευξη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων τους, επιδεικνύοντας παράλληλα, σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά τους.

Με κεντρικό άξονα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η VTTV εφαρμόζει ένα πολύπτυχο πρόγραμμα ΕΚΕ που επικεντρώνεται στην προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ενίσχυση της νεολαίας. Ενδεικτικά, υλοποιεί στοχευμένες δράσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς παραλιών, διοργάνωση παραδοσιακών εκδηλώσεων και ποδηλατικών διαδρομών, την αναβάθμιση της βιβλιοθήκης του περιφερειακού νηπιαγωγείου και την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών που φοιτούν σε σχολείο της περιοχής.

Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι οι δράσεις να αγκαλιάζονται από ολόκληρη την κοινότητα και να γίνονται προσπάθειες ενεργού εμπλοκής των τοπικών αρχών και των  κατοίκων των περιοχών καθώς και του ίδιου του προσωπικού της VTTV. Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται στη δέσμευση για δημιουργία πραγματικής αξίας και την οικοδόμηση σταθερών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τις γειτονικές κοινότητες. Άλλωστε, για τη VTTV, μία εταιρεία διεθνούς εμβέλειας της οποίας ο ρόλος συνδέεται άρρηκτα με την ενεργειακή ανάπτυξη της Κύπρου, η κοινωνική ευθύνη δεν αποτελεί απλά μέρος των δραστηριοτήτων της, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού της DNA.


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα