Ειδικές διατάξεις για την Κύπρο για τους κοινούς κανόνες αγοράς ηλεκτρισμού

Ειδικές διατάξεις για την Κύπρο για τους κοινούς κανόνες αγοράς ηλεκτρισμού

 


 


Ειδικές διατάξεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις εθνικές ιδιαιτερότητες της Κύπρου, επιτεύχθηκαν στη θέση του Συμβουλίου ΕΕ για τους κοινούς κανόνες αγοράς ηλεκτρισμού, έπειτα από παρέμβαση του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας Στέλιου Χειμώνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, στο Συμβούλιο «Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια», της ΕΕ, που συνήλθε σε σχηματισμό Υπουργών Ενέργειας, την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε ο κ. Χειμώνας.

«Το Συμβούλιο συμφώνησε σε γενική προσέγγιση σε τέσσερις νομοθετικές προτάσεις της δέσμης μέτρων για ‘Καθαρή Ενέργεια για Όλους’, η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη και την Ένωση να πετύχουν τους στόχους τους για το 2030 στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής δράσης», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι «οι τέσσερις νομοθετικές προτάσεις αφορούν στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στη δημιουργία μηχανισμού Διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης και στην αναθεώρηση των κοινών κανόνων της αγοράς ηλεκτρισμού».

Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας ότι «σε παρέμβασή του, ο κ. Χειμώνας συμφώνησε με την ανάγκη προώθησης των ΑΠΕ, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και να δίδεται η απαραίτητη ευελιξία, ώστε να επιλέγονται τα πιο οικονομικά αποδοτικά μέτρα».

«Ειδικότερα για το θέμα των ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών, έχει επιτευχθεί η συμπερίληψη ειδικής αναφοράς στις ιδιαιτερότητες της Κύπρου, οι οποίες θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των σχετικών μέτρων», σημειώνεται.

Επιπλέον, προστίθεται, «για τους κοινούς κανόνες για την αγορά ηλεκτρισμού, σε παρέμβασή του, ο κ. Χειμώνας υπέδειξε ότι η Κύπρος είναι το μοναδικό κράτος μέλος που παραμένει χωρίς διασυνδέσεις με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τονίζοντας επίσης ότι η διασύνδεση με την εσωτερική αγορά ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για ισότιμη κατανομή βαρών».

«Στη βάση και των παρεμβάσεων του κ. Χειμώνα, επιτεύχθηκαν πολλές ειδικές διατάξεις για την Κύπρο που αντικατοπτρίζουν τις εθνικές της ιδιαιτερότητες», καταλήγει η ανακοίνωση. Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα