Ιδού η φθηνότερη μικρή υπεραγορά της Λευκωσίας

Ιδού η φθηνότερη μικρή υπεραγορά της Λευκωσίας

 


 


Παρατηρητήριο τιμών με παγκύπρια κάλυψη

 

Παρατηρητήριο τιμών το οποίο αφορά τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης, που ίσχυαν στις 27 Νοεμβρίου του 2017 στις μικρές υπεραγορές σε όλες τις επαρχίες, δημοσιοποιεί η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς του λιανικού εμπορίου και της καλύτερης πληροφόρησης των καταναλωτών.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, το Παρατηρητήριο Τιμών αφορά μικρές υπεραγορές και περιλαμβάνει 373 βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Οι καταναλωτές προτρέπονται όπως χρησιμοποιούν το Παρατηρητήριο Τιμών μικρών υπεραγορών, για να ενημερώνονται λεπτομερώς για τη διακύμανση των τιμών.

Για τη συγκριτική αξιολόγηση των μικρών υπεραγορών σε επαρχιακό επίπεδο, χρησιμοποιείται ένα καλάθι «κοινών προϊόντων». Κοινά προϊόντα καθορίζονται αυτά που, κατά την ημερομηνία λήψης τιμών, πωλούνταν ταυτόχρονα από όλες τις μικρές υπεραγορές της κάθε επαρχίας.

Τα κοινά προϊόντα του Παρατηρητηρίου Τιμών ενδέχεται να διαφέρουν τόσο μεταξύ των επαρχιών όσο και με τα κοινά προϊόντα των Παρατηρητηρίων προηγούμενων ημερομηνιών.

Ως εκ τούτου, σημειώνει η ανακοίνωση, η οποιαδήποτε σύγκριση του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων ενός Παρατηρητηρίου Τιμών με προηγούμενα ή και μεταξύ των επαρχιών, πρέπει να αποφεύγεται.

Από τη βάση δεδομένων με τις τιμές των κοινών προϊόντων στις 27 Νοεμβρίου του 2017 προκύπτει το σύνολο των κοινών προϊόντων που πωλούνται στις μικρές υπεραγορές ανά επαρχία, το συνολικό κόστος για τα κοινά προϊόντα ανά υπεραγορά,  βάσει του οποίου κατατάσσονται οι υπεραγορές από τη φθηνότερη στην ακριβότερη.

Συγκεκριμένα, το Παρατηρητήριο τιμών στην Επαρχία Λευκωσίας κατατάσσει την υπεραγορά «ΘΕΑ ΤΟΥΜΠΑ» ως τη φθηνότερη με ένα συνολικό κόστος 86 κοινών προϊόντων, ενώ στην Επαρχία Λεμεσού η υπεραγορά «Αναστασίου (Ττίρκας)» είναι η φθηνότερη με συνολικό κόστος 62 κοινών προϊόντων.

Στην Επαρχία Λάρνακας η φθηνότερη υπεραγορά είναι η «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ» ,ε συνολικό κόστος 100 κοινών προϊόντων, ενώ στην Επαρχία Πάφου φθηνότερη είναι η υπεραγορά «AGGELOS», με συνολικό κόστος 87 κοινών προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά στην Επαρχία Αμμοχώστου η φθηνότερη υπεραγορά είναι η «ΛΙΤΣΑ» στις Βρυσούλες, με συνολικό κόστος 102 κοινών προϊόντων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Παρατηρητήριο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή, ενδυναμώνοντας την ικανότητά του να συγκρίνει τιμές και να προβαίνει στις πιο συμφέρουσες για αυτόν αγορές.

Τονίζεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται σε κάθε δημοσίευση του Παρατηρητηρίου Τιμών αφορούν τις τιμές στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, που έχουν διεξαχθεί οι έλεγχοι για τη λήψη τιμών.

Πρόσβαση στο Παρατηρητήριο παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή www.consumer.gov.cy

Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα