Οικολογική πιστοποίηση για το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

Οικολογική πιστοποίηση για το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο

 


Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, έλαβε την οικολογική πιστοποίηση “Πράσινο Γραφείο” αποδεικνύοντας τη σταθερή δέσμευσή του σε θέματα εταιρικής περιβαλλοντικής ευθύνης, υιοθετώντας οικολογικές πρακτικές στο χώρο εργασίας και μειώνοντας έτσι, τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η οικολογική συνείδηση και προστασία του περιβάλλοντος είναι αναπόσπαστο κομμάτι των ενεργειών του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η παράδοση του οικολογικού πιστοποιητικού “Πράσινο Γραφείο” έγινε στα γραφεία του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, από τον Δρ. Μιχαλη Ιερίδη, Γενικό Γραμματέα της Κυπριακής Οργάνωσης Προστασίας της Θάλασσας (CYMEPA), στο Γενικό Διευθυντή του Επιμελητηρίου, κ. Θωμά Καζάκο.

Το “Πράσινο Γραφείο” είναι ένα πρόγραμμα δράσης του μη κερδοσκοπικού οργανισμού CYMEPA,  το οποίο προωθεί την περιβαλλοντική συνείδηση και εκπαίδευση στο χώρο εργασίας με την  τήρηση κριτηρίων που σχετίζονται με τη μείωση ενέργειας και κατανάλωσης πόρων, την ανακύκλωση και την εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα