ΙΠΕ: €400,000 για συμμετοχή σε έργα έρευνας για την ισότητα των φύλων

ΙΠΕ: €400,000 για συμμετοχή σε έργα έρευνας για την ισότητα των φύλων

 


Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) προσφέρει, για πρώτη φορά στην Κύπρο, την ευκαιρία σε κυπριακούς φορείς να συμμετάσχουν σε έργα έρευνας που αναδεικνύουν την ισότητα των φύλων. Προς τούτο, το ΙΠΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Έργο GENDER-NET Plus, έχει ανακοινώσει ειδική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με διαθέσιμο προϋπολογισμό ύψους 400.000 Ευρώ.

Μέσα από το Έργο GENDER-NET Plus επιδιώκεται η προώθηση θεμάτων κοινωνικού και βιολογικού φύλου σε ερευνητικά έργα, προσφέροντας κατ’ επέκταση νέα γνώση και εμβάθυνση με θετικό αντίκτυπο τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των σχέσεων του ΙΠΕ με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς χρηματοδότησης έρευνας, επιδιώκεται η  προώθηση θεμάτων ισότητας φύλου μέσω διαρθρωτικών αλλαγών σε ερευνητικούς οργανισμούς.

Οι θεματικές ενότητες του GENDER-NET Plus αφορούν τρεις από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου στην αντιμετώπιση επειγουσών κοινωνικών προκλήσεων. Συγκεκριμένα, οι στόχοι διαμορφώνονται ως εξής:

  • Καλή Υγεία και Ευημερία (Βία με βάση το φύλο, Σεξουαλική ταυτότητα, Φύλο και Γήρανση, Σεξουαλική ταυτότητα, Φύλο και Υγεία)
  • Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (Φύλο και Νέες Τεχνολογίες, Φύλο στην Επιχειρηματικότητα και στο Σύστημα Καινοτομίας)
  • Δράση για το Κλίμα (Η Διάσταση του Φύλου σε σχέση με την Κλιματική Αλλαγή και τη Λήψη Αποφάσεων)

Την ευκαιρία να διεκδικήσουν χρηματοδότηση έχουν φορείς οι οποίοι θα εκπονήσουν έργα συνεργατικής έρευνας, διάρκειας μέχρι τριών ετών, με εταίρους από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο είναι €85.000 για το κυπριακό δίκτυο συνεργασίας ή €100.000 στην περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του συντονιστή του διεθνικού δικτύου συνεργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο δίκτυο συμμετέχουν 16 οργανισμοί από 13 διαφορετικές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Ιρλανδία, Ισραήλ, Νορβηγία, Σουηδία, Τσεχία και Καναδά).

Το GENDER-NET Plus, αποτελεί μέρος του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», του μεγαλύτερου προγράμματος της ΕΕ για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας με συνολικό προϋπολογισμό €77 δις για την περίοδο 2014 – 2020. Για το συγκεκριμένο Έργο, ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης  για όλες τις συμμετέχουσες χώρες ανέρχεται περίπου στα €10,6 εκατ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 1η Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΠΕ www.research.org.cy και την ιστοσελίδα του Έργου www.gender-net-plus.eu

Το  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα