«Ισότητα» – Η νέα Συντεχνία για μη μόνιμους στο Δημόσιο

«Ισότητα» – Η νέα Συντεχνία για μη μόνιμους στο Δημόσιο

 


 


Νέα Παγκύπρια Συντεχνία Εργοδοτουμένων, Αυτό-Εργοδοτουμένων, Ορισμένου Χρόνου, Αορίστου Χρόνου & Συμβασιούχων με την ονομασία «Ισότητα» έχει συσταθεί πρόσφατα με στόχο τη διεκδίκηση ίσων εργασιακών δικαιωμάτων.

Η Συντεχνία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που στάληκε στα ΜΜΕ, ενεγράφη στον έφορο Συντεχνιών στις 18 Δεκεμβρίου και κύριος στόχος είναι η ισότητα των εργαζομένων στη Δημόσια και Ευρύτερη Δημόσια Υπηρεσία και η οποία συγκεκριμένα αφορά τους Εργοδοτουμένους Ορισμένου Χρόνου , τους Εργοδοτουμένους Αορίστου Χρόνου, τους Αυτοεργοδοτουμένους με σύμβαση αγοράς υπηρεσιών και τους Εργοδοτουμένους με οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση Εργασίας.

Οι οικονομικοί πόροι της Συντεχνίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα, εράνους (δημοσίους ή όχι), το καθαρό ποσό οποιασδήποτε εκδήλωσης και οποιοδήποτε άλλο ποσό που μπορεί να αποκτήσει νόμιμα η Συντεχνία. Δεν θα καταβάλλεται μηνιαία συνδρομή.

Αναμένεται ότι σύντομα θα συγκληθεί συνεδρίαση για να εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας συντεχνίας.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα