Καινοτόμα εργαλεία πολιτικού μάρκετινγκ

Καινοτόμα εργαλεία πολιτικού μάρκετινγκ

 


Του Νίκου Γ. Σύκα, Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας

 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα νέο εργαλείο στρατηγικής το οποίο μπορεί να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα μιας πολιτικής καμπάνιας. Το πρότυπο αυτό εργαλείο στηρίζεται σε ένα νέο Μοντέλο Καινοτομίας που έχω αναπτύξει και μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς και σε όλες τις κλίμακες: Δημόσιες Υπηρεσίες, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεις, Εθνικό Σύστημα Ασφάλειας, Branding, Startups, Διατηρήσιμη Ανάπτυξη, Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα κ.ά. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος ακολουθεί μια πιο ολιστική και συστηματική προσέγγιση και βοηθά τους Οργανισμούς να παράγουν περισσότερες και καλύτερες καινοτομίες. Στη συνέχεια αναλύεται συνοπτικά η εφαρμογή του νέου Συστήματος Καινοτομίας στο Πολιτικό Μάρκετινγκ ενόψει και των επερχόμενων Ευρωεκλογών.

Η Προεκλογική Εκστρατεία αποτελεί μια καινοτομία. Όλες οι καινοτομίες μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τους τέσσερεις βασικούς τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασιών, οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του προεκλογικού αγώνα είναι συνάρτηση πολλών συντελεστών και συνδυασμός ιδεών, χαρακτηριστικών, παραγόντων και ικανοτήτων από τους τέσσερεις βασικούς τύπους καινοτομίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι παράγοντες και χαρακτηριστικά για κάθε ένα από τα κύρια είδη καινοτομίας:

  1. Καινοτομία προϊόντος: Η πολιτική δημιουργικότητα, η διαφοροποίηση στο προεκλογικό πρόγραμμα, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές, οι καινοτόμες λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Οι προτάσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και πρακτικά εφαρμόσιμες. Παράγοντες όπως η ισχυρή πολιτική προσωπικότητα, οι ηγετικές ικανότητες, η πειστικότητα, οι γνώσεις, οι εμπειρίες, η επιστημοσύνη και η πολυσυλλεκτικότητα των υποψηφίων είναι καθοριστικής σημασίας.
  2. Καινοτομία διαδικασιών: ο συντονισμός και ο τρόπος λειτουργίας του εκλογικού επιτελείου, οι δράσεις / ενέργειες, ο συγχρονισμός, τα διάφορα στάδια ανάπτυξης της προεκλογικής εκστρατείας, η διαδραστική επικοινωνία, η απρόσκοπτη πληροφόρηση και η προσωπική επαφή με τους πολίτες, η συνεχής ανατροφοδότηση, η προσαρμοστικότητα και το ραφινάρισμα (fine-tuning) της καμπάνιας. Χρειάζονται πρωτοβουλίες που να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία. Υπάρχει εκλογικό επιτελείο με συγκεκριμένο σχέδιο για τη χρήση νέων και παραδοσιακών μέσων μαζικής ενημέρωσης με στόχο τη δημιουργία αμοιβαίου οφέλους / κοινού καλού;
  3. Οργανωσιακή καινοτομία: η συνεργασία και η κουλτούρα που χαρακτηρίζει το εκλογικό επιτελείο ως ομάδα, οι ικανότητες των στελεχών, η ευελιξία και η γρήγορη ανταπόκριση / παρέμβαση όταν απαιτείται. Η πολιτική καμπάνια πρέπει να είναι ανοικτή, να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Αξίες: αυθεντικότητα, μοναδικότητα, ήθος, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, διαφάνεια, αξιοπιστία, δεκτικότητα, αμεσότητα, εγγύτητα, ισότητα, αλληλεγγύη.
  4. Καινοτομία μάρκετινγκ και επικοινωνίας: ο κατάλληλος συνδυασμός μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προωθητικών ενεργειών, ο ενιαίος λόγος (omnichannel consistency) το ύφος (tone-of-voice) της προεκλογικής εκστρατείας, η διακριτή στρατηγική τοποθέτηση, τα ξεκάθαρα μηνύματα, η εικόνα (image) που εκπέμπει το πολιτικό κόμμα ή/και ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής, η διαφοροποίηση, η ανάδειξη του «είναι», της αλήθειας του πολιτικού.

Στον πολιτικό κόσμο η φήμη (reputation) είναι το παν. Η φήμη δεν είναι ότι πραγματικά είσαι αλλά πώς σε αντιλαμβάνονται οι άλλοι ότι είσαι. Αυτό οφείλεται, σε κάποιο βαθμό, από το γεγονός ότι η φήμη ταξιδεύει μέσα από δίκτυα. Η φήμη αρχίζει από τις πράξεις μας οι οποίες διατυπώνονται σε μια ιστορία που ταξιδεύει μέσα από δίκτυα. Στην πολιτική, ο συγχρονισμός και η ευαισθησία στην αλλαγή καθόσον αφορά στις συνθήκες / πλαίσιο αναφοράς αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για το κτίσιμο ή την αποδόμηση της φήμης.

Η φήμη ικανότητας (capability reputation) πηγάζει από το πόσο αποτελεσματικός είσαι. Η φήμη χαρακτήρα (character reputation) αντανακλά τις αξίες, το ήθος. Στην εποχή της αστραπιαίας μετάδοσης μηνυμάτων και των fake news, η φήμη  χαρακτήρα μπορεί να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος, ενώ η φήμη ικανότητας αντέχει στο χρόνο. Το στίγμα της απρεπούς συμπεριφοράς είναι εξαιρετικά δύσκολο, εάν όχι αδύνατο, να αφαιρεθεί.

Η αυξημένη συνδεσιμότητα που χαρακτηρίζει την ψηφιακή εποχή καθιστά την «online» φήμη πιο πολύτιμη από ποτέ. Ένα παραπάτημα, ένα σημάδι κακής συμπεριφοράς, μπορούν να μετατρέψουν την ορατότητα (visibility) σε μειονέκτημα. Επί του εδάφους, η διαμόρφωση της φήμης εξαρτάται από την ανατροφοδότηση, τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τη βάση.

Με το διαδίκτυο ο χώρος έχει διαλυθεί… ο χρόνος έχει καταρρεύσει. Η μνήμη έχει καταστεί μόνιμη και αλάνθαστη – το διαδίκτυο μια γιγαντιαία μηχανή που παράγει φήμες. Υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στη φήμη που διατηρείς με τους φίλους σου και τη φήμη που χρειάζεσαι στην πολιτική ή/και την επαγγελματική σου καριέρα. Σε ένα κόσμο που η αλήθεια είναι σχετική, η φήμη –που εξαρτάται από τις αντιλήψεις (perceptions)– έχει γίνει ακόμη πιο σημαντική. Το τι λένε οι άλλοι για σένα έχει μεγάλη σημασία.

Τα αφηγήματα ικανότητας και χαρακτήρα είναι οι δύο μηχανισμοί μέσα από τους οποίους κτίζεται η αξιοπιστία και η νομιμότητα (legitimacy). Στην προσπάθεια αυτή η διαφάνεια είναι εκ των ων ουκ άνευ. Στο σημερινό πολύπλοκο και αβέβαιο κόσμο η αυθεντικότητα αποτελεί το κλειδί της αξιοπιστίας και της πειστικότητας. Η διαφάνεια έχει αξία όταν συμπεριφέρεσαι αυθεντικά. Η κοινωνία των πολιτών απαιτεί μεγαλύτερη υπευθυνότητα.

Οι πολιτικές φήμες είναι εξαιρετικά εύθραυστες. Ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής χρειάζεται ένα κύριο αφήγημα (master narrative), ένα αυθεντικό αφήγημα, ένα απλό πλαίσιο που να εμπνέει, να εξηγεί τη θεμελιώδη πολιτική του ατζέντα. Η προσωπική αξιοπιστία και πειστικότητα του πολιτικού προέρχεται από την ταύτισή του με τον ψηφοφόρο, κατά πόσο έχει κάτι κοινό μαζί του.

Οι πιο πάνω παράγοντες, ικανότητες και χαρακτηριστικά από τους τέσσερεις βασικούς τύπους καινοτομίας που περιλαμβάνουν κάθε πτυχή του προεκλογικού σχεδιασμού, πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ τους με τρόπο που να μεγιστοποιούν συνεργιστικά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής καμπάνιας.

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ