ΚΕBE: Oι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε εφησυχασμό

ΚΕBE: Oι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης δεν πρέπει να οδηγήσουν σε εφησυχασμό 


Μέσα στα πλαίσια της επίσκεψης στην Κύπρο κλιμακίου της Τρόικας σε σχέση με το πρόγραμμα Εποπτείας της Κύπρου, αντιπροσωπεία του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου αποτελούμενη από τον Λεωνίδα Πασχαλίδη, Ανώτερο Διευθυντή και Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, είχε συνάντηση με το κλιμάκιο το οποίο αποτελούσαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι προοπτικές της οικονομίας, το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον, οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, οι εξελίξεις σε σχέση με τις μισθολογικές απολαβές και την ανεργία ως επίσης και οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία.

Κοινή διαπίστωση υπήρξε πως η ανάπτυξη της οικονομίας για το 2017 έχει ξεπεράσει τις προβλέψεις και πως η ανάκαμψη αναμένεται να συνεχιστεί και στο προβλεπτό μέλλον.

Τονίστηκε από τους εκπροσώπους του ΚΕΒΕ ότι οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγήσουν σε εφησυχασμό αφού η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από συγκεκριμένους κλάδους όπως ο τουρισμός και οι υπηρεσίες. Διαπίστωση είναι επίσης πως παραμένουν βασικά προβλήματα όπως η ανεργία (παρά τη σχετική μείωση της τα τελευταία 3 χρόνια) τα ψηλά ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οι αργοί ρυθμοί με τους οποίους γίνονται οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ τόνισαν επίσης πως το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται ακόμα από γραφειοκρατικές προσεγγίσεις, προβλήματα όσον αφορά το δανεισμό των επιχειρήσεων και την μη εφαρμογή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα διευκολύνουν τόσο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και την αποδοτικότητα του κρατικού μηχανισμού. Τονίστηκε ότι το ΚΕΒΕ έχει υποβάλει εμπεριστατωμένες θέσεις και εισηγήσεις για όλα τα πιο πάνω θέματα, πλην όμως η πρόοδος που έχει επιτελεστεί παραμένει περιορισμένη.

Οι κ.κ. Πασχαλίδης και Μιχαήλ ενημέρωσαν το κλιμάκιο της Τρόικας για τις εξελίξεις σε σχέση με το σύστημα της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως επίσης και σε σχέση με το Γενικό Σχέδιο Υγείας, ενώ εξέφρασαν την μεγάλη απογοήτευση του Επιμελητηρίου για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται όσον αφορά τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις  και ιδιαίτερα την μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας και τις ιδιωτικοποιήσεις. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να ληφθούν τάχιστα οι αναγκαίες αποφάσεις και να ξεκινήσει η υλοποίηση τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την καθυστέρηση που παρατηρείται σε σχέση με την σύσταση Υφυπουργείων Τουρισμού και Ανάπτυξης αφού αυτά έχουν να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο στη περαιτέρω ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας.

Όσον αφορά τις μισθολογικές απολαβές, τονίστηκε ότι αυτές θα πρέπει να παραμείνουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οικονομίας για να μην αντιμετωπίσουμε και πάλιν στο μέλλον τα προβλήματα του παρελθόντος.

Οι εκπρόσωποι της Τρόικας άκουσαν με μεγάλη προσοχή τις θέσεις του ΚΕΒΕ και υπέβαλαν διευκρινιστικές ερωτήσεις στις οποίες οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ έδωσαν εμπεριστατωμένες απαντήσεις.


Comments

comments

Tags: ΚEBE

Σχετικά με τον Συγγραφέα