Καινοτόμος Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Καινοτόμος Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 


 


Tου Νίκου Γ. Σύκα, Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας

 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα καινοτόμο σχέδιο για ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Κύριος στόχος του προτεινόμενου προγράμματος με τίτλο «Τοπική Καινοτομία – Υπερτοπική Αξία» είναι η συνδημιουργία δημόσιας αξίας μεταξύ της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το εν λόγω σχέδιο μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα και εύκολα με σχεδόν μηδενικό οριακό κόστος και να επιφέρει απτά αποτελέσματα εδώ και τώρα.

Στην προτεινόμενη δράση «Τοπική Καινοτομία – Υπερτοπική Αξία» ο ρόλος της κεντρικής κυβέρνησης θα είναι συντονιστικός και υποστηρικτικός: καθορισμός πλαισίου, παροχή κινήτρων και διευκόλυνση του επιχειρείν. Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος θα έχουν οι Τοπικές Αρχές σε επίπεδο Δήμων και Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων, ενώ θα αξιοποιούνται και οι υπηρεσίες, προγράμματα και χορηγίες που προσφέρονται από τους αρμόδιους Φορείς: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Πανεπιστήμια, Κέντρο Παραγωγικότητας, Αρχή Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Επιχειρηματικοί Άγγελοι, Υπουργεία, ΕΕ κ.ά.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί μια διατμηματική (cross-functional) προσέγγιση και χαρακτηρίζεται από διαλειτουργικότητα, ευελιξία και επεκτασιμότητα/κλιμάκωση (scalability).

Σκοπός του έργου είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και μέσων που διαθέτουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες σε διαρκή βάση, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία αμοιβαίου οφέλους.

Το πρόγραμμα «Τοπική Καινοτομία – Υπερτοπική Αξία»  δίνει τη δυνατότητα στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα δομικά χαρακτηριστικά και τις κρίσιμες σχέσεις τους ώστε να καταστούν μοχλοί ανάπτυξης και κινητοποίησης του τοπικού παραγωγικού δυναμικού, προωθώντας την τοπική απασχόληση και τη συνεργασία με άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας, συντονίζοντας τις αναπτυξιακές τους δράσεις (ενίσχυση των clusters). Η εγγύτητα των Τοπικών Αρχών με την κοινωνία των πολιτών: α)Διευκολύνει την αναγνώριση των προκλήσεων και ευκαιριών και β)αξιοποιεί τα δυνατά σημεία ή τα «πλεονεκτήματα» της τοπικής κοινωνίας σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.  

Οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης –σε επίπεδο Δήμων και Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων– θα μπορούσαν να προσφέρουν ισχυρά κίνητρα και διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις, στις συμπράξεις τοπικού χαρακτήρα, στους πολιτιστικούς φορείς, στις εθελοντικές οργανώσεις αλλά και στους δημιουργούς που θα επέλεγαν να συμμετάσχουν στο σχέδιο «Τοπική Καινοτομία –Υπερτοπική Αξία».

Τα κίνητρα που θα προσφέρονται περιλαμβάνουν: οικονομικά, φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα, αύξηση των δικαιωμάτων ανάπτυξης, απαλλαγή από τα διάφορα τέλη, διαφημιστικά κίνητρα, δωρεάν παραχώρηση αιθουσών εκδηλώσεων και εκθεσιακών χώρων κ.ά. Τα κίνητρα και οι διευκολύνσεις μπορούν να παραχωρούνται για επιχειρηματικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν νέες, πρόσθετες θέσεις εργασίας.

Το προτεινόμενο σχέδιο δεν αφορά μόνο ανατρεπτικές ή επαναστατικές καινοτομίες αλλά –και κυρίως– μικρής κλίμακας βελτιωτικές αλλαγές και καινοτομίες. Μπορεί να αφορά την επέκταση των εργασιών μιας επιχείρησης, τη βελτίωση σε ένα υπάρχον προϊόν/υπηρεσία, την ενίσχυση της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηματικότητας, μια έκθεση ζωγραφικής, μια μουσική εκδήλωση ή θεατρική παράσταση, την παρουσίαση ενός βιβλίου, ένα νέο ηλεκτρονικό πρόγραμμα κ.ά. Όλες οι προτάσεις θα αξιολογούνται από ειδική επιτροπή με βάση καθορισμένα κριτήρια.

Η Κύπρος διαθέτει πληθώρα νέων ταλαντούχων δημιουργών των οποίων τα έργα ενδεχομένως να μην είναι ευρύτατα γνωστά. Φέρνω για παράδειγμα ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που διάβασα πρόσφατα το οποίο με εντυπωσίασε για την πρωτότυπη του προσέγγιση. Πρόκειται για το βιβλίου του Κώστα Χατζηπαύλου «Ιστορίες του Αγώνα» στο οποίο παρουσιάζονται δεκατέσσερις ιστορίες που φωτίζουν την ανθρώπινη πτυχή του Αγώνα της ΕΟΚΑ. Η δωρεάν παραχώρηση από τους Δήμους και τις Κοινότητες χώρων για την παρουσίαση και προβολή τέτοιων έργων (συγγραφέων, ζωγράφων, σχεδιαστών, εικονογράφων κ.ά.) θα ενίσχυε ουσιαστικά το έργο των δημιουργικών επαγγελματιών.

Η Δημιουργική Οικονομία:

  1. «Μετρά» τις ιδέες ενός ανθρώπου που έχουν μετατραπεί σε προϊόντα και απευθύνονται σε μια ολόκληρη κοινωνία.
  2. Περιλαμβάνει τον τεράστιο πλούτο ταλέντου, πνευματικής ιδιοκτησίας, διασυνδεσιμότητας και, φυσικά την πολιτιστική κληρονομιά της κάθε περιοχής ξεχωριστά.

Οι εικαστικές και παραστατικές τέχνες, τα παραδοσιακά προϊόντα, η γαστρονομία, ο τουρισμός, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία, ο αθλητισμός, οι νέες τεχνολογίες, το λογισμικό, η αρχιτεκτονική, η μόδα, ο σχεδιασμός, η διαφήμιση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα και άλλοι δημιουργικοί κλάδοι αποτελούν πηγή βιώσιμου και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αφού βασίζονται στη γνώση και τη δημιουργικότητα. Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο του σχεδίου «Τοπική Καινοτομία – Υπερτοπική Αξία» η δωρεάν παραχώρηση των εκθεσιακών χώρων, των αιθουσών εκδηλώσεων και των διαφημιστικών πινακίδων εκ μέρους των Τοπικών Αρχών θα γίνεται μόνο για περιόδους που δεν είναι κρατημένες για άλλους σκοπούς ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε απώλεια εσόδων. Με αυτό τον τρόπο θα αξιοποιούνται πλήρως όλοι οι πόροι και τα μέσα που διαθέτουν οι Τοπικές Αρχές σε συνεχή βάση.

Για την απελευθέρωση του δημιουργικού δυναμικού των τοπικών κοινωνιών, απαραίτητες κρίνονται η αύξηση της τοπικής αυτονομίας – μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων στις Τοπικές Αρχές ώστε να έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια– και η ενθάρρυνση του τοπικού πειραματισμού, με νέες τεχνολογίες και καινοτόμους θεσμούς. Είναι αναγκαίο να επιτευχθεί εκ βάθρων μία ριζική μεταρρύθμιση, για ένα νέο μοντέλο Τοπικής Διακυβέρνησης με μία ισχυρή και καινοτόμο Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος «Τοπική Καινοτομία – Υπερτοπική Αξία» είναι κατανεμητικός και αναγεννητικός, επιτρέποντας στις Τοπικές Αρχές να λειτουργήσουν ως ένας συνεργασιακός κοινόκτητος χώρος ο οποίος:

  1. Διευκολύνει περαιτέρω συνέργειες, συνδυασμούς, οικονομίες κλίμακας και διαμοιρασμό πόρων μεταξύ των διαφόρων καινοτόμων πρωτοβουλιών και έργων.
  2. Ενισχύει τις κοινωνικές επιχειρήσεις και ενθαρρύνει την εργασιακή αποκατάσταση, δηλαδή τη δημιουργία θέσεων εργασίας για κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας.
  3. Συμβάλλει στη διάχυση των καινοτομικών αποτελεσμάτων και τη μεταφορά και πολλαπλασιασμό της νέας αξίας με τρόπο που να επωφελούνται όλοι οι πολίτες.

Οι τοπικές κοινωνίες αποτελούν τον πυρήνα της πραγματικής οικονομίας. Το σχέδιο «Τοπική Καινοτομία – Υπερτοπική Αξία» δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και στις Κοινότητες να επιτελέσουν πιο αποτελεσματικά τον ρόλο τους ως βασικοί πυλώνες κοινωνικής καινοτομίας και διατηρήσιμης ανάπτυξης.


Comments

comments

Categories: Απόψεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα