«Κοινωνική Επιχείρηση» – Η ιδέα, το νομοσχέδιο και τα οφέλη στην κυπριακή οικονομία

«Κοινωνική Επιχείρηση» – Η ιδέα, το νομοσχέδιο και τα οφέλη στην κυπριακή οικονομία

 


Η «κοινωνική επιχείρηση», είναι η εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας που θα προσθέσει στην κυπριακή οικονομία με δημιουργία θέσεων εργασίας, μείωση κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με κοινωνική διάσταση και πρόσφορο έδαφος για κοινωνική καινοτομία.

Το νομοσχέδιο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτέλεσε προϊόν διαβούλευσης με φορείς και κοινωνικούς εταίρους, που ξεκίνησε το 2016. Η συζήτησή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει οριστεί για τον Απρίλιο 2018.

Η ιδέα της «κοινωνικής επιχείρησης», δηλαδή της δημιουργίας ενός οργανισμού που ασχολείται με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, εξυπηρετώντας συγκεκριμένους κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους, αποτελεί έναν νέο τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, που εδράζεται σε τρεις πυλώνες:

  1. στην κοινωνική διάσταση που επιτρέπει την επιχειρηματικότητα για κοινωνικό σκοπό,
  2. στην επιχειρηματική διάσταση που διαλαμβάνει την οικονομική δραστηριότητα
  3. και σε ένα μοντέλο διοίκησης, το οποίο θέτει περιορισμό στη διανομή κερδών και περιουσιακών στοιχείων.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα διαχωρίζονται:

  • σε κοινωνικές επιχειρήσεις γενικού σκοπού όπου πρώτιστος σκοπός θα είναι η κοινωνική αποστολή μέσω της προώθησης θετικών κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων, με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας
  • και σε κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης, όπου πρώτιστός σκοπός θα είναι η κοινωνική αποστολή μέσω της εργοδότησης 40% κατ’ ελάχιστον του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Ενδεικτικά, αναφέρεται πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ, που αποτελούν έναν νέο τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκπροσωπούν το 10% του ΑΕΠ, εργοδοτούν πέραν των 11 εκ. εργαζομένων – αριθμός που αντιστοιχεί στο 6% της εργοδότησης στην ΕΕ –, με έναν στους τέσσερις νέους επιχειρηματίες στην ΕΕ να είναι «κοινωνικός επιχειρηματίας» και με τα ποσοστά επιβίωσης των κοινωνικών νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) να είναι διπλάσια από τα συμβατικά.

Για εισαγωγή στην Κύπρο της εν λόγω καινοτομίας, η οποία φέρει προϋπολογισμό ύψους 3,1 εκ. ευρώ και είναι χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο έλαβε την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρία του στις 9 Ιανουαρίου 2018, ενώ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο εκπονήθηκε «Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», του οποίου η υλοποίηση των πολιτικών και δράσεων φέρουν χρονικό ορίζοντα το 2020.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, η οποία θα κατοχυρώνεται από νομικό πλαίσιο, θα προσφέρει ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδότητη, και θα εδραιώνει κουλτούρα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και αναγνωρισιμότητα.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα