ΚΟΕ: Μικρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος σημειώθηκε τον Ιούλιο

ΚΟΕ: Μικρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος σημειώθηκε τον Ιούλιο


 


Τον Ιούλιο 2017 το οικονομικό κλίμα παρουσίασε μικρή επιδείνωση, με το Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να μειώνεται κατά 0,3 μονάδες σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017, σύμφωνα με τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η μείωση, σύμφωνα με το ΚΟΕ, οφείλεται σε υποχώρηση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες, καθώς και σε οριακή χειροτέρευση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο.

Κάποιες αρνητικές εξελίξεις στις προσδοκίες των καταναλωτών τον Ιούλιο δεν έχουν μεταβάλει το δείκτη εμπιστοσύνης των καταναλωτών συγκριτικά με τον Ιούνιο λόγω στρογγυλοποίησης. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης βαρύτητας της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αυτές οι εξελίξεις επιβαρύνουν ελαφρώς τον ΔΟΣ, αναφέρει το ΚΟΕ.

Εκτιμά δε ότι η πτώση του κλίματος στις υπηρεσίες προέρχεται από δυσμενέστερες αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για την οικονομική τους κατάσταση και τη ζήτησή τους το τελευταίο τρίμηνο.

Η υποχώρηση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο ήταν οριακή, αφού η χειροτέρευση στις απαντήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και τα αποθέματα σχεδόν αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση στις προσδοκίες για τις μελλοντικές πωλήσεις.

Η καλυτέρευση του κλίματος στις κατασκευές οφείλεται σε λιγότερο δυσμενείς αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα τους και σε πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για την απασχόλησή τους.

Η άνοδος του κλίματος στη μεταποίηση σχετίζεται με ευνοϊκότερες απαντήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και τα αποθέματα, καθώς και με την προς τα πάνω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την παραγωγή το επόμενο τρίμηνο.


Comments

comments

Tags: cyprus, economy

Σχετικά με τον Συγγραφέα