Κομισιόν: Ανθεκτική ανάπτυξη αλλά με αυξανόμενα ρίσκα για ΕΕ και ευρωζώνη

Κομισιόν: Ανθεκτική ανάπτυξη αλλά με αυξανόμενα ρίσκα για ΕΕ και ευρωζώνη

 


Η ανάπτυξη θα παραμείνει ισχυρή το 2018 και το 2019, σε 2,1% φέτος και 2% το επόμενο έτος τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ, ωστόσο, μετά από πέντε διαδοχικά τρίμηνα έντονης επέκτασης, η οικονομική ορμή μετριάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 και τώρα προβλέπεται να είναι χαμηλότερη κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ από ό, τι είχε προβλεφθεί την άνοιξη, σύμφωνα με τις θερινές, ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις για την ΕΕ και την ευρωζώνη που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν και παρουσίασε ο Πιέρ Μοσκοβισί.

Στην ανάλυσή της ωστόσο η Κομισιόν προειδοποιεί έντονα για τα αρνητικά ρίσκα που ενέχει η πρόβλεψη, και τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν λόγω ενδεχόμενης περαιτέρω κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων. Αν αυξηθούν οι εντάσεις, λέει η Κομισιόν, θα επηρεάσουν αρνητικά το εμπόριο και τις επενδύσεις και θα μειώσουν την ευημερία σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν τη δυνατότητα μεταβλητότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς που συνδέεται, μεταξύ άλλων, με γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η Κομισιόν προειδοποιεί μάλιστα ότι οι κίνδυνοι σε γενικές γραμμές έχουν αυξηθεί από το προηγούμενο πακέτο προβλέψεων την άνοιξη.

Πάντως, ακόμα και έτσι, σύμφωνα με την Κομισιόν, η δυναμική ανάπτυξης αναμένεται να ενισχυθεί κάπως το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς βελτιώνονται οι συνθήκες της αγοράς εργασίας, μειώνεται το χρέος των νοικοκυριών, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παραμένει υψηλή και η νομισματική πολιτική παραμένει υποστηρικτική.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ παραμένουν ισχυρές.  Εξηγεί δε ότι η επικείμενη «συγκράτηση των ρυθμών ανάπτυξης» οφείλεται εν μέρει σε προσωρινούς παράγοντες, αλλά η αύξηση των εμπορικών εντάσεων, οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και η πολιτική αβεβαιότητα σε ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να διαδραματίσουν επίσης κάποιο ρόλο.

Εκτός της ΕΕ, η οικονομική δραστηριότητα παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή, αλλά οι ρυθμοί ανάπτυξης γίνονται όλο και πιο διαφοροποιημένοι μεταξύ των χωρών και περιοχών και αυξάνονται οι κίνδυνοι μείωσης.

Σημειώνεται ότι ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου από την άνοιξη, ο πληθωρισμός φέτος προβλέπεται σήμερα να είναι κατά μέσο όρο 1,9% στην ΕΕ και 1,7% στη ζώνη του ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 0,2 εκατοστιαίων μονάδων και στις δύο περιοχές από την άνοιξη. Η πρόβλεψη για το 2019 αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες για τη ζώνη του ευρώ σε 1,7%, αλλά παραμένει αμετάβλητη στο 1,8% για την ΕΕ.

Αναλυτικά η Κομισιόν εκτιμά ότι  η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομικής δραστηριότητας στις αρχές του 2018  αντανακλά ορισμένους προσωρινούς παράγοντες, αλλά και πάλι η εμπιστοσύνη και η δραστηριότητα δεν ανέβηκαν την άνοιξη, καθώς οι εμπορικές εντάσεις κλιμακώθηκαν, η πολιτική αβεβαιότητα αυξήθηκε σε ορισμένα κράτη μέλη και οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την άνοδό τους τάση.

Παρόλο που η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι δεν έχει πλήρη εξήγηση για την σημερινή τάση και καθώς οι εξελίξεις στην παγκόσμια εμπορική πολιτική έχουν αναδειχθεί ως σημαντικός κίνδυνος για τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές, εκτιμά ότι τα θεμελιώδη μεγέθη για τη σταθερή ανάπτυξη στην Ευρώπη παραμένουν σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ εξακολουθεί να επωφελείται από υποστηρικτικές νομισματικές συνθήκες, με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης για τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις παρά την αναμενόμενη σταδιακή απόσυρση των νομισματικών κινήτρων.

Επιπλέον, κατά την Κομισιόν, «η βελτίωση των συνθηκών της αγοράς εργασίας καθώς και η βελτίωση των ισολογισμών των νοικοκυριών και η αύξηση των επιπέδων εμπιστοσύνης των καταναλωτών θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, παρά την κάμψη των υψηλότερων τιμών ενέργειας».

Τέλος, η Κομισιόν σημειώνει ότι ενώ η στήριξη από το εξωτερικό περιβάλλον υπόκειται σε μεγάλη αβεβαιότητα ενόψει των εντάσεων εμπορικής πολιτικής που υπάρχουν σήμερα, ο άμεσος αντίκτυπος των προστατευτικών μέτρων μέχρι στιγμής παραμένει περιορισμένος και η πρόβλεψη βασικής γραμμής εξακολουθεί να παρατηρεί την επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου κάτι που λογικά θα πρέπει να εξασφαλίσει συνεχή ζήτηση για ευρωπαϊκά αγαθά και υπηρεσίες, σύμφωνα με την ανάλυση της DGECFIN.

Συμπερασματικά, οι οικονομίες της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ πρόκειται να συνεχίσουν να επεκτείνονται φέτος και το 2019, αλλά με πιο συγκρατημένο ρυθμό από ό, τι το 2017. Οι προοπτικές για αύξηση του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και την ΕΕ το 2018 αναθεωρήθηκαν σε 2,1%, δηλαδή κατά 0,2 π.μ. σε σύγκριση με την εαρινή πρόβλεψη και παραμένουν αμετάβλητη στο 2,0% το 2019.

Οι μισθοί και οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να αυξηθούν μόνο σταδιακά κατά το τρέχον και επόμενο έτος. Ωστόσο, ο γενικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναθεωρήθηκε έως και 1,7% τόσο στο 2018 όσο και στο 2019 λόγω των υψηλότερων τιμών της ενέργειας.

Βεβαίως η Κομισιόν προειδοποιεί και σε άλλο σημείο της έκθεσης ότι αν οι εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ κλιμακωθούν περαιτέρω, «αυτό θα μπορούσε να περιορίσει την εμπιστοσύνη πιο μόνιμα, με βάρος στις παγκόσμιες επενδύσεις και εμπορικές ροές, και πιθανόν να διαταράξει την τρέχουσα παγκόσμια κυκλική άνοδο».

«Αυτό δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με τις πιθανότητες αρνητικών συνεπειών από την ανανέωση των διακυμάνσεων της χρηματοπιστωτικής αγοράς και την ταχύτερη από ό, τι αναμένεται αύξηση των επιτοκίων, καθώς και αυξημένες ανισορροπίες που απορρέουν από την ιδιαίτερα προκυκλική δημοσιονομική πολιτική στις ΗΠΑ», αναφέρεται. Τέλος, πρόσθετοι κίνδυνοι σχετίζονται με την πολιτική αβεβαιότητα σε αρκετές χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων του Brexit, καθώς και τις πολιτικές και γεωπολιτικές εντάσεις εκτός Ευρώπης. ΚΥΠΕ


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα