Κομισιόν: Καμιά απτή οικονομική βελτίωση στην Κύπρο

Κομισιόν: Καμιά απτή οικονομική βελτίωση στην Κύπρο

 


 

“Η Κύπρος αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες”, σύμφωνα με την αξιολόγηση για το 2018 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και τα αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων αναθεωρήσεων (βάσει του κανονισμού ΕΕ αριθ. 1176/2011) που δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν .

Σύμφωνα με την έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες και παρουσίασαν οι Επίτροποι Μοσκοβισί, Τάισεν και ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις: “η Κύπρος, η Κροατία και η Ιταλία έχουν εντοπιστεί, όπως το 2017, να βιώνουν υπερβολικές ανισορροπίες”, αλλά “δεν σημειώνεται καμιά απτή βελτίωση στην Κύπρο, όπου η εφαρμογή της πολιτικής ήταν επίσης μάλλον περιορισμένη”.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μια γραπτή κοινοποίηση της Κομισιόν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωομάδα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (με αριθμό 2018 -120/2), στην Κύπρο “ένα πολύ υψηλό μερίδιο μη εξυπηρετούμενων δανείων επιβαρύνει τον χρηματοπιστωτικό τομέα και το υψηλό ιδιωτικό και εξωτερικό χρέος απειλούν την οικονομία, σε ένα πλαίσιο που με ι σχετικά υψηλή, αν και μειώνεται, ανεργία και ασθενής δυνητική ανάπτυξη”.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν εξετάζει επίσης τον λεγόμενο “επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό”, των Κρατών Μελών όπως αποκάλυψε ο Επίτροπος Pierre Moscovici.

Αυτή η πρακτική “συνεπάγεται σημαντικές απώλειες για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους · η μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ θα συμβάλει στην περικοπή τέτοιων πρακτικών”, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής. “Οι απώλειες εσόδων από το κέρδος που μετατοπίζονται μόνο στην ΕΕ εκτιμώνται σε 50-70 δισεκατομμύρια ευρώ” και “ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών και αποτρέπει άδικα τους πόρους από τους στόχους δαπανών των κυβερνήσεων”, σημειώνεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, “το Βέλγιο, η Κύπρος, η Μάλτα και οι Κάτω Χώρες τροποποιούν πτυχές των φορολογικών τους συστημάτων που διευκόλυναν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό”, αναφέρει η Κομισιόν και προειδοποιεί ότι μέχρι τα τέλη του 2018 τα Κράτη Mέλη πρέπει να μεταφέρουν τις διατάξεις  φοροαποφυγής της σχετικής οδηγίας (ATAD) στην εθνική τους νομοθεσία.

Σύμφωνα με το κείμενο της Κομισιόν, “το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εξακολουθεί να είναι αρνητικό και να διευρύνεται και δεν επαρκεί για να διασφαλιστεί η βιώσιμη εξέλιξη του μεγάλου καθαρού εξωτερικού παθητικού”.

Επιπλέον, το “ιδιωτικό χρέος μειώνεται μόνο αργά και οι πιστωτικές ροές προς τον ιδιωτικό τομέα αυξάνονται παρά τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους”.

“Οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης των δανείων, η ισχυρή κυκλική ανάκαμψη και η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του παρελθόντος επέτρεψαν τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά το απόθεμα τους παραμένει πολύ υψηλό”, αναφέρει η έκθεση και προειδοποιεί τις αρχές της Κύπρου ότι “οι ανεπάρκειες στο δικαστικό σύστημα, τα εμπόδια στην εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποκλεισμού και αφερεγγυότητας, καθώς και η περιορισμένη πειθαρχία αποπληρωμής εμποδίζουν την απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων”.

Η κοινοποίηση της Κομισιόν  προς τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναφέρει ότι “μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και μια ενεργή πολιτική διαχείρισης του χρέους επιτάχυνε τη μείωση του δημόσιου χρέους”, αλλά χρειάζεται μια ανανεωμένη δυναμική μεταρρύθμισης, ιδίως για τη μείωση του δημόσιου χρέους, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να αυξήσει τη δυνητική ανάπτυξη “.

Ταυτόχρονα, η Κομισιόν αναφέρει ότι τα μέτρα  “που λαμβάνονται από όλα τα κράτη μέλη υπόκεινται σε συνεχή αξιολόγηση όσον αφορά τη διάσταση της καταπολέμησης της διαφθοράς και των συγκεκριμένων προσπαθειών για την καταπολέμησή της”. Διευκρινίζει δε ότι έχει αναλύσει “τις βασικές προκλήσεις στις εκθέσεις των χωρών για πολλά κράτη μέλη, όπου υπάρχουν ιδιαίτερα σημαντικοί κίνδυνοι και κενά που αποτελούν εμπόδια για επενδύσεις, αποτελεσματική κατανομή πόρων, οικονομικές επιδόσεις και ανάπτυξη” και σημειώνει ότι “η Κύπρος εφαρμόζει το σχέδιο δράσης συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου για την προσέλκυση και διευκόλυνση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας”.

Σε γενικές γραμμές η Κομισιόν, ενημερώνει τους ομολόγους της ότι “στην έκθεση για τον μηχανισμό προειδοποίησης του 2018, που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2017 ως μέρος της δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το φθινόπωρο που ξεκίνησε τον κύκλο του 2018 Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Κομισιόν εντόπισε 12 κράτη μέλη για εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις: , Κύπρος,  Γαλλία,  Γερμανία,  Ιρλανδία,  Ιταλία, Κάτω Χώρες,  Πορτογαλία,  Σλοβενία, Ισπανία και  Σουηδία”.

“Η Κροατία, η Κύπρος και η Ιταλία αντιμετωπίζουν υπερβολικές οικονομικές ανισορροπίες”, αναφέρει η έκθεση και διευκρινίζει ότι “οι ειδικές εκθέσεις παρακολούθησης για την Κύπρο, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία συμπεριλήφθηκαν στις τελευταίες εκθέσεις παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα”.

Εξετάζοντας τις αδυναμίες της διοικητικής ικανότητας, προσθέτοντας τις αδυναμίες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι “βελτιώνεται το πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων στην Ισπανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Η Πορτογαλία έλαβε μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αφερεγγυότητας και φορολογίας”.

Επιπλέον “η Κύπρος και η Τσεχική Δημοκρατία προχωρούν με την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η Σλοβενία ​​ενέκρινε τους κανόνες που αναμένεται να επιταχύνουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και να ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου των επενδυτών, παρέχοντας έτσι περισσότερα κίνητρα για επενδύσεις”, λέει η Κομισιόν.

Οι εκθέσεις χωρών που δημοσιεύονται σύμφωνα με την έκθεση για τον μηχανισμό προειδοποίησης για το 2018 και τα συμπεράσματά τους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της γενικότερης ανάλυσης της ΕΕ για τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Οι εκθέσεις των χωρών επανεξετάζουν επίσης την πρόοδο των κρατών μελών με την εφαρμογή των ειδικών για κάθε χώρα συστάσεων με την πάροδο των ετών, λαμβάνοντας μια πολυετή προοπτική, όπως γίνεται τώρα στο πλαίσιο του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ώστε να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη εφαρμογή σε ό,τι αφορά “κρίσιμες μεταρρυθμίσεις”.

Τέλος, σε αυτό το πλαίσιο η κάθε χώρα αναφέρει την όποια πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” .Τον Απρίλιο, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παρουσιάσουν τα δικά τους εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και η Κομισιόν τον Μάιο θα εκδώσει τις σχετικές συστάσεις μετά την αξιολόγησή τους.

 

(KYΠΕ


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα