ΚΟΤ: Τι να προσέχετε όταν επισκέπτεστε κέντρα αναψυχής

ΚΟΤ: Τι να προσέχετε όταν επισκέπτεστε κέντρα αναψυχής


 

Πρόνοιες της νομοθεσίας, σε σχέση με επίσκεψη σε κέντρα αναψυχής στην Κύπρο όπως εστιατόρια, καφετέριες, παραθέτει σε ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ), με στόχο την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και την προστασία του καταναλωτή.

Σύμφωνα με τον ΚΟΤ ο πελάτης πρέπει να έχει υπόψη πως:

  1. Όλα τα κέντρα αναψυχής, ανεξαρτήτως κατηγορίας, οφείλουν να διατηρούν εγκεκριμένο από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού τιμοκατάλογο. Ο τιμοκατάλογος πρέπει να αναρτάται σε περίοπτη θέση, παρά την είσοδο του κέντρου, ώστε ο δυνητικός πελάτης να μπορεί να δει τον τιμοκατάλογο πριν από την είσοδο του στο κέντρο.
  2. Αποτελεί υποχρέωση του επιχειρηματία κέντρου αναψυχής η διάθεση τιμοκαταλόγου στην ελληνική και σε μια από τις επικρατέστερες ξένες γλώσσες.
  3. Στους τιμοκατάλογους πρέπει να περιλαμβάνονται απαραίτητα όλα τα είδη τα οποία διατίθενται στο κέντρο αναψυχής (φαγητά, ποτά, καφέδες κ.λπ.) Επιπρόσθετα, στον τιμοκατάλογο πρέπει, εκτός από τις τιμές, να αναγράφονται και ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων, όπως π.χ. νωπά ή κατεψυγμένα ψαρικά εισαγωγής ή εντόπια είδη κ.λπ.
  4. Πριν από την πληρωμή, ο επιχειρηματίας του κέντρου αναψυχής οφείλει να εκδίδει στους πελάτες αναλυτικές αποδείξεις με τα είδη που έχουν καταναλωθεί και την τιμή ανά είδος.
  5. Σε περιπτώσεις που στο κέντρο υπάρχει ειδικό πρόγραμμα μουσικής ή άλλο πρόγραμμα ψυχαγωγίας, μπορεί να ζητηθεί από τον πελάτη η καταβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης (κουβέρ).
  6. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση απλά και μόνο επειδή μπορεί να είναι αργία (π.χ. δεκαπενταύγουστος).

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού δεν μπορεί να επεμβαίνει, ούτε να καθορίζει μέγιστες τιμές χρέωσης ειδών. Καλείται το κοινό να συμβουλεύεται τον «Οδηγό Διακοπών» που ετοίμασε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, για πληρέστερη ενημέρωση. O «Οδηγός Διακοπών» είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.visitcyprus.com και στα γραφεία πληροφοριών του Οργανισμού, σε όλες τις επαρχίες.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού στο 22691100.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα