Η Κύπρος έχει ένα από τα πιο σύγχρονα νομικά πλαίσια για ΜΚΟ στην ΕΕ

Η Κύπρος έχει ένα από τα πιο σύγχρονα νομικά πλαίσια για ΜΚΟ στην ΕΕ

 


Το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θεωρεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ένα από τα πιο σύγχρονα πλαίσια νομοθεσιών και πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναβαθμισμένο το ρόλο των ΜΚΟ στα θέματα διαφάνειας και τη συμβολή τους στη χάραξη πολιτικής του κράτους.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή το Γραφείου του Επιτρόπου αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο κα τις αποφάσεις που λήφθηκαν προς υλοποίηση των βασικών πολιτικών του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ  από την ημέρα ίδρυσης του.

Σημειώνει πως το νομικό πλαίσιο και οι αποφάσεις περαιτέρω ενισχύουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών ως βασικού εταίρου του κράτους και ενθαρρύνουν ουσιαστικά την ενεργό πολιτότητα, με έμφαση στη νέα γενιά.

Το Γραφείο του Επιτρόπου αναφέρει ότι στην τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί το νομοσχέδιο με τίτλο ‘’Ο περί ιδιωτικών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Πιστοποίηση) Νόμος’’, το οποίο θα προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφιση.

Προσθέτει πως ο προτεινόμενος νόμος συνιστά ακόμα ένα σύγχρονο πλαίσιο  που αφορά την πιστοποίηση φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, το οποίο θα καθορίζει κριτήρια με βάση το έργο της κάθε Οργάνωσης και πλαίσιο εγγραφής, ελέγχου και ρύθμισης της λειτουργίας τους.

Αναφέρει ότι την περασμένη εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τη χάρτα του ενεργού πολίτη, έγγραφο το οποίο επεξηγεί το τι είναι η  ενεργός πολιτότητα αλλά και οι τρόποι ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και ότι στην ίδια συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου έχει  εγκριθεί και το έγγραφο πολιτικής της κοινωνίας των πολιτών.

Εξηγεί πως πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο τοποθετεί  σε μια πιο δομημένη βάση συνεργασίας της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών με την Πολιτεία, για αξιοποίησή της στην ανάπτυξη και εφαρμογή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα από την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συμμετοχή του στη δημόσια ζωή.

Υπενθυμίζει τέλος ότι τον Ιούνιο έχει ψηφιστεί από τη Βουλή τροποποιητικό νομοσχέδιο ‘’Ο Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα συναφή θέματα Νόμος 2015’’ που ενισχύει σημαντικά την οικονομική διαφάνεια και χρηστή διοίκηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα