Η Κύπρος έχει περισσότερα επιχειρήματα για επενδύσεις

Η Κύπρος έχει περισσότερα επιχειρήματα για επενδύσεις

 


 


Της Νικολέττας Λιβέρα

 

O Libor Krkoska, Επικεφαλής της EBRD στην Κύπρο αποκαλύπτει τα σχέδια που έχει η τράπεζα μέχρι το 2020 και ποιες εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν.

 

 

 Ποια είναι τα άμεσα σχέδια της EBRD για την Κύπρο;

Μέχρι σήμερα η EBRD επιχορήγησε 268 εκατομμύρια ευρώ σε κυπριακές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου στις δυο μεγαλύτερες τοπικές ιδιωτικές τράπεζες, εγγυήσεις εμπορικών χρηματοδοτήσεων, δάνεια για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, χρηματοδότηση για επενδύσεις στο λιμάνι της Λεμεσού και χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η EBRD έχει προωθήσει συμβουλές για τις μικρές επιχειρήσεις, βοηθώντας περισσότερες από 80 κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας στην Κύπρο μέχρι σήμερα και σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε περαιτέρω τη δράση μας στο νησί. Αναμένουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην επίλυση των υπερβολικά υψηλών επιπέδων μη εκτελεστικών δανείων, παρέχοντας τόσο χρηματοδότηση όσο και τεχνική υποστήριξη, επεκτείνοντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας για τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του πρόσφατου προγράμματος που συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με επιχορήγηση 2,15 εκ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και συνεχίζει να βοηθάει τους Κύπριους εξαγωγείς και εισαγωγείς να επεκτείνουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες μέσω του βραβευμένου μας προγράμματος διευκόλυνσης του εμπορίου. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη μεταρρύθμιση των τομέων των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, καθώς επίσης και να χρηματοδοτήσουμε την περαιτέρω επέκταση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης.

Ποιες εταιρίες μπορούν να επωφεληθούν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;

Η EBRD είναι ένα διεθνές αναπτυξιακό ίδρυμα με πληρεξούσιο να προωθεί τη μετάβαση στις σύγχρονες και εύρυθμες αγορές. Συνεπώς, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλες τις ιδιωτικές οντότητες που επιδιώκουν δραστηριότητες οι οποίες συνάδουν με το πληρεξούσιο μας. Οι επιχειρησιακές – λειτουργικές μας προτεραιότητες στην Κύπρο περιλαμβάνουν την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας – ελαστικότητας και τη βελτίωση της διακυβέρνησης; στήριξη του προγράμματος ιδιωτικοποίησης/συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (PPPs), συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης του λιμανιού στη Λεμεσό και τη στήριξη των μη χρηματοπιστωτικών εταιριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση στις επενδύσεις της πράσινης οικονομίας. Η στήριξη της EBRD μπορεί να χορηγηθεί είτε με τη μορφή δανείων είτε με επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου που μπορούν να συμπληρωθούν με τεχνική υποστήριξη που χρηματοδοτείται από τους χορηγούς που συνεργάζονται με την EBRD. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στο νέο πρόγραμμα που διοικείται από την EBRD και προετοιμάζεται από κοινού με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πρόσφατα η EBRD προχώρησε σε αναβάθμιση των προβλέψεων για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας το 2017 και 2018, κατά 1% και κατά 0,3%, αντίστοιχα. Ωστόσο τα προβλήματα με τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους και μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένουν αν και έχουν περάσει 5 χρόνια από την επιβολή του κουρέματος. Πως πιστεύεται ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση;

Αρχικά, η EBRD πραγματοποίησε επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου σε τοπικές τράπεζες για να τις βοηθήσει να σταθεροποιηθούν και να δημιουργήσουν κατάλληλες εσωτερικές δομές για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι Κύπριοι τραπεζίτες έχουν επίσης πρόσβαση στα προγράμματα διαχείρισης της EBRD για επαγγελματίες αναδιάρθρωσης και πρόσφατα συμμετείχαν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα κατάρτισης στις αρχές Νοεμβρίου του 2017. Ταυτόχρονα, η EBRD συμμετέχει στον πολιτικό διάλογο με τις αρχές, εστιάζοντας στην υποστήριξη της νέας νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εφαρμογής του Κυπριακού Πλαισίου Αφερεγγυότητας, στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και στην παροχή βοήθειας – εκπαίδευσης της αφερεγγυότητας και επαγγελματίες αναδιάρθρωσης.

Στην Ελλάδα εξετάσατε την είσοδο σας στην ελληνική αγορά με «κόκκινα» δάνεια και επενδύσεις σε ειδικές πλατφόρμες διαχείρισης, αλλά και με παροχή οικονομικής και τεχνικής βοήθειας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει στη Κύπρο;

Η EBRD είναι έτοιμη να εξετάσει την περαιτέρω χρηματοδότηση για μια σειρά πιο αποτελεσματικών λύσεων ενός πλαισίου ανάλυσης μη εξυπηρετούμενων δανείων το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα ύψους 300 εκ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων σε υπηρεσίες μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων που πωλούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ελλάδα και την Κύπρο. Επίσης, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη για την ενίσχυση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, εστιάζοντας στην εφαρμογή του, προκειμένου να επιτευχθεί μια σημαντική και βιώσιμη μείωση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων ώστε να μπορούν οι τράπεζες να δανείζουν στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να βοηθούν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

Είστε ικανοποιημένος από το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει στη Κύπρο; Μπορεί η Κύπρος να γίνει ελκυστική για επενδύσεις;

Η Κύπρος είναι μια πολύ ελκυστική τοποθεσία για άμεσες ξένες επενδύσεις λόγω της θέσης της, με πολύ ανεπτυγμένο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, με ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, καλά μορφωμένο εργατικό δυναμικό και μέλος της Ευρωζώνης. Η μακροοικονομική σταθεροποίηση μετά την κρίση και η επιστροφή στην ισχυρή ανάπτυξη, μαζί με έναν πολύ προορατικό οργανισμό προώθησης επενδύσεων, μια σειρά από επαγγελματικές επιχειρήσεις υπηρεσιών που είναι έτοιμες να βοηθήσουν ξένους επενδυτές και πολύ δεκτικές αρχές, παρέχουν περαιτέρω επιχειρήματα υπέρ των ξένων επενδυτών που αναζητούν ελκυστική τοποθεσία για τη δημιουργία των δραστηριοτήτων τους.

Πηγή: Περιοδικό Ευρωκέρδος


Comments

comments

Tags: cyprus, EBRD, economy

Σχετικά με τον Συγγραφέα