Η Κύπρος στην 1η συνεδρία του ΔΣ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου

Η Κύπρος στην 1η συνεδρία του ΔΣ του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου

 


Ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Θωμάς Καζάκος συμμετείχε με μέρους της κυπριακής ναυτιλιακής βιομηχανίας στην πρώτη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΝΕ, τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν η περιβαλλοντολογική στρατηγική που θα ακολουθηθεί από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα όσον αφορά την περαιτέρω μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία καθώς και την επικείμενη εφαρμογή ορίου εκπομπών διοξειδίων του θείου, η οποία θα ξεκινήσει να ισχύει από το 2020.

Η στρατηγική αυτή, αναφέρεται, παρουσιάζει έμπρακτα με αυτόν τον τρόπο την υψηλή περιβαλλοντική εταιρική συνείδηση που κατέχει η ναυτιλιακή βιομηχανία ως η λιγότερο ρυπογόνος βιομηχανία μεταφορών, η οποία αποτελεί τον κύριο “αιμοδότη” του παγκόσμιου εμπορίου αφού 90% το διεθνούς εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα