Λεπτομέρειες από το ΥΠΟΙΚ για τα σχέδια αποζημίωσης των κουρεμένων ταμείων

Λεπτομέρειες από το ΥΠΟΙΚ για τα σχέδια αποζημίωσης των κουρεμένων ταμείων

 


 


Τις λεπτομέρειες του σχεδίου αποζημίωσης για τα κουρεμένα ταμεία προνοίας που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 19 Ιουλίου, έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται, σκοπός του Σχεδίου Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί, είναι η καταβολή πρόσθετης αναπλήρωσης που δύναται να λάβουν απευθείας τα επηρεαζόμενα μέλη των εν λόγω Ταμείων.

Με βάση το σχέδιο η αύξηση της αναπλήρωσης για τα επηρεαζόμενα μέλη των Ταμείων θα φθάνει μέχρι το 75% του ύψους του δικαιώματος που θα αναλογούσε σε κάθε μέλος, εάν δεν επιβαλλόταν η απομείωση των ανασφάλιστων καταθέσεων των Ταμείων στις δύο συστημικές Τράπεζες.

Δικαιούχοι του Σχεδίου, θα είναι Μέλη επηρεαζόμενων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίοι ήταν Μέλη των επηρεαζόμενων Ταμείων κατά την 26/3/2013, ημερομηνία κατά την οποία οι καταθέσεις των Ταμείων είχαν απομειωθεί στα πλαίσια κεφαλαιοποίησης των δύο συστημικών τραπεζών από ίδια μέσα.

Το Σχέδιο καλύπτει τα Ταμεία Προνοίας και Συντάξεων του Ιδιωτικού Τομέα, καθότι τα Ταμεία Συντάξεως/ Προνοίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι καθορισμένης απόδοσης, και ως εκ τούτου τα ωφελήματα έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν χωρίς επηρεασμό από τους οικείους Οργανισμούς.

Τα κριτήρια καταβολής της πρόσθετης κρατικής αναπλήρωσης βασίζονται στην μερίδα του κάθε μέλους του Ταμείου κατά την ημερομηνία της απομείωσης που αποτελεί τη βάση υπολογισμού.

Επίσης το συνολικό ποσό αναπλήρωσης θα ανέρχεται μέχρι το 75% των καταθέσεων που απομειώθηκαν και που αναλογούσαν στο κάθε μέλος κατά την ημερομηνία της απομείωσης.

Στον καθορισμό του συνολικού ποσού αναπλήρωσης λαμβάνεται υπόψη το ύψος των καταθέσεων που δεν έχουν απομειωθεί ή/ και έχουν ήδη αναπληρωθεί από το κράτος (περιπτώσεις Ταμείων με καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα) και το οποίο αντιστοιχεί στο 52,5% των καταθέσεων, με ανώτατο συνολικό ύψος τις €100.000 ανά μέλος.

Το ποσό της αναπλήρωσης καταβάλλεται κατά την ηλικία συνταξιοδότησης του κάθε Μέλους του Ταμείου Προνοίας, σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ήτοι το 65ο έτος ηλικίας. Για όσα δικαιούχα μέλη έχουν ήδη συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας, το ποσό της κρατικής χορηγίας θα τους παρέχεται κατά την έναρξη του Σχεδίου. Για αποβιώσαντα δικαιούχα  μέλη των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, δικαίωμα στην κρατική χορηγία, θα έχουν οι νόμιμοι κληρονόμοι τους, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η πρόσθετη αναπλήρωση προϋποθέτει την εκχώρηση στο κράτος του αριθμού μετοχών της Τράπεζας Κύπρου που αναλογεί στο κάθε δικαιούχο μέλος και έχουν παραχωρηθεί στα Ταμεία στο πλαίσιο κεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου από ίδια μέσα.

Η διαδικασία υποβολής στοιχείων από τα Ταμεία και αιτήσεων από τα επηρεαζόμενα μέλη θα ανακοινωθεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας το Σεπτέμβριο.


Comments

comments

Tags: cyprus, economy

Σχετικά με τον Συγγραφέα