Μέσα Ιανουαρίου η απόφαση για την προσφυγή της Poseidon για τη Mαρίνα Πάφου

Μέσα Ιανουαρίου η απόφαση για την προσφυγή της Poseidon για τη Mαρίνα Πάφου

 


 


Περί τα μέσα Ιανουαρίου αναμένεται να ληφθεί απόφαση σε σχέση με την προσφυγή την οποία καταχώρησε η Κοινοπραξία Poseidon, σχετικά με την απόρριψη της προσφοράς της για τη μαρίνα της Πάφου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου Ανδρέα Δημητριάδη.

Ο κ. Δημητριάδης, αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης κατασκευής της μαρίνας στα Πότιμα της Πάφου, υπενθύμισε ότι η Κοινοπραξία Poseidon έκανε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο και ισχυρίζεται ότι κακώς απέρριψε η Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων – ως η αρμόδια αρχή-  τα έγγραφα τα οποία υπέβαλε. Ακολούθως κάλεσε την Paphilia για διαπραγμάτευση, ως ενδιαφερόμενο μέρο.

Η εταιρεία Paphilia, είπε στο ΚΥΠΕ  ο πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, έχει υποβάλει τα σχετικά έγγραφα και ισχυρίζεται ως εταιρεία ότι πληροί όλους τους όρους και προϋποθέσεις που προνοούν τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Επειδή ωστόσο εκκρεμεί το θέμα της προσφυγής και αναμένεται απόφαση, η Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων δεν προχώρησε να αξιολογήσει τα έγγραφα της Paphilia.

O κ. Δημητριάδης ανέφερε πως φορείς της Επαρχίας Πάφου έχουν συστρατευθεί σε μια προσπάθεια να τροχιοδρομηθεί η κατασκευή της μαρίνας της Πάφου το συντομότερο δυνατό.

Το έργο της Μαρίνας είχε δρομολογηθεί πριν από μια δεκαετία. Ο διαγωνισμός για την κατασκευή της μαρίνας της Πάφου στην περιοχή Πότιμα είχε προκηρυχθεί το 2006  ενώ προσφορές είχαν υποβληθεί από την Poseidon Grand Marina of Paphos, την Pafilia,  την Pandora Investements, Cybarco, Francoudi & Stephanou και την J&P – AVAX.

Μετά την πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Κοινοπραξία «Poseidon Grand Marina of Paphos»,  η Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων αποφάσισε ότι δεν ικανοποιήθηκαν οι όροι του διαγωνισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου και προχώρησε  σε ανάθεση του φακέλου στη δεύτερη εταιρεία, που είναι η Pafilia.

Η Μαρίνα Πάφου, η οποία θα κατασκευαστεί στην τοποθεσία «Πότιμα» της Κισσόνεργας, επί του παραλιακού δρόμου Κόλπου των Κοραλλίων, θα είναι δυναμικότητας 1.000 σκαφών περίπου και θα περιλαμβάνει πέραν των 42.000 τ.μ. οικιστικών και εμπορικών αναπτύξεων. Πηγή: KYΠΕ

 


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα