Μέτρα για διαφύλαξη μυστικότητας ψήφου και προστασία εκλογέων

Μέτρα για διαφύλαξη μυστικότητας ψήφου και προστασία εκλογέων

 


Ο Γενικός Έφορος Εκλογών σε ανακοίνωση του τονίζει ότι λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου των εκλογέων, για τη διενέργεια αδιάβλητων και αντικειμενικών εκλογών.

Οι εκλογείς, αναφέρει, οφείλουν να ελέγχουν και να βεβαιώνονται ότι το ψηφοδέλτιο που τους δίνεται στο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσουν είναι δεόντως σφραγισμένο. Κάθε ψηφοδέλτιο για να είναι έγκυρο θα πρέπει να έχει στο εξωτερικό του μέρος επίσημη σφραγίδα.

“Οι εκλογείς, αφού πάρουν το ψηφοδέλτιό τους, οφείλουν να εισέρχονται μέσα στους εκλογικούς θαλάμους ψηφοφορίας και πίσω από την κουρτίνα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται πλήρως η μυστικότητα της ψήφου τους, αφού θα ελέγχεται η είσοδος και κάθε κίνησή τους, με τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενο για τυχόν επηρεασμό τους από οποιοδήποτε πρόσωπο”, προστίθεται.

Ως εκ τούτου, αναφέρει, οι εκλογείς πρέπει να είναι βέβαιοι ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά τους και ούτε υπάρχει δυνατότητα να διαπιστωθεί εκ των υστέρων από οποιοδήποτε πρόσωπο η ψήφος τους.

Τονίζεται ότι οι διοικητικές και νομοθετικές διευθετήσεις είναι τέτοιες που διασφαλίζουν την πλήρη μυστικότητα της ψήφου των εκλογέων, ιδιαιτέρως ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού, όπως αυτές των εγκλωβισμένων και των φυλακισμένων.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι τα ψηφοδέλτια των προεδρικών εκλογών είναι τυπωμένα σε χαρτί ασφαλείας, χρώματος άσπρου, για ολόκληρη την Κύπρο.

 

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος τυφλών και άλλων προσώπων με φυσική ανικανότητα

Εξάλλου, ο Γενικός Έφορος Εκλογών σε ανακοίνωση αναφέρει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα Εκλογική Νομοθεσία, οι τυφλοί ή πρόσωπα με φυσική ανικανότητα μπορούν να ψηφίσουν μόνοι τους, αν δηλώσουν στον προεδρεύοντα υπάλληλο ότι είναι σε θέση να ψηφίσουν.

Ο εκλογέας που λόγω τυφλότητας ή άλλης φυσικής ανικανότητας δεν μπορεί να ψηφίσει μόνος του, σημειώνεται, μπορεί επίσης να ζητήσει από τον προεδρεύοντα υπάλληλο να τον βοηθήσει στην άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, σύμφωνα με την επιθυμία του, στην παρουσία ενός από τους βοηθούς υπαλλήλους του εκλογικού κέντρου.

Οι τυφλοί ή πρόσωπα με φυσική ανικανότητα μπορούν τέλος, αν επιθυμούν, να ζητήσουν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης τους να ψηφίσει εκ μέρους τους, χωρίς την παρέμβαση κανενός, ούτε του προεδρεύοντα υπαλλήλου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Ο προεδρεύων υπάλληλος μπορεί να εξηγήσει επίσης τον τρόπο ψηφοφορίας σε οποιοδήποτε άλλο ανάπηρο ή ανίκανο ή αγράμματο εκλογέα, αποφεύγοντας επιμελώς κάθε ενέργεια που μπορεί να εκληφθεί ως συμβουλή ή οδηγία υπέρ ορισμένου υποψηφίου. Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα